ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

เกมทาย 3ตัวสลับชิงเงิน 1,000บาทที่สนามฝรั่ง เสาร์ที่ 7 เมษายน 61(อ่าน 2557 ครั้ง)
ทดสอบ
ธีรศักดิ์
1......7-8-9
2......4-6-8
3......5-7-9
4......1-3-5
5......7-8-9
6......2-3-4
7......6-8-10
8......10-11-12
9......3-4-5
10....9-11-13
ขอบคุณ..
ธีรศักดิ์ท.1  เบอร์ 1-8-12: เก้าธนวัฒน์-คุณย่า-รันนิ่งแมน
ท.2  เบอร์ 4-7-12:คลาสสิคเฟรม-โอโลปา-แมคมานามาน
ท.3  เบอร์ 4-9-14:ฟูลพาวเวอร์-บางบุนนาค-ไทนี่สตาร์
ท.4  เบอร์ 3-4-13:โพรมิสมี-โชคปิติ-มาลิบู
ท.5  เบอร์ 2-5-8:มงคลปราถรถนา-ขจ.ยี่เสี่ย-คุณปู่
ท.6  เบอร์ 3-6-7:ดวงลัดดา-โมโนโพลี-สเพนเดอร์
ท.7  เบอร์ 5-8-9:ทองประกาย-คุณหลาน-คุณยาย
ท.8  เบอร์ 3-9-12:กับปิตัน-พลอยธารี-โลโบบอย
ท.9  เบอร์ 11-12-13:เหลืองลาวัลย์-เทลสตาร์-แฟรี่
ท.10 เบอร์ 4-11-12:เพชรสุพรรณ-สะใจจริงคับ-เจริญทอง
#######################
พ่อผมเคยสอนไว้ว่า "ถ้าโง่อย่าเล่นการพนัน!"1#1,5,7
2#1,2,11
3#4,8,9
4#2,4,6
5#2,5,7
6#3,7,11
7#4,13,14
8#3,9,12
9#3,9,13
10#4,7,11

สู้สู้1.  1-8-5
2.  1-11-2
3.  8-5-9
4.  3-9-11
5.  8-5-2
6.  3-7-2
7.  9-8-7
8.  12-10-3
9.  13-11-1
10.  4-5-11
เฮงๆ....เที่ยว 1 ชั้น เมเด้น
1.....เก้าธนวัฒน์
12...รันนิ่งแมน
9.....ณฐมน
เที่ยว 2 ชั้น 8
2.....ลมโชย
1.....ดวงศิริพร
6.....ชิคิต้า
เที่ยว 3 ชั้น 4
9.....บางบุญนาค
2.....อาลีน่า
7.....เว็นดี้
เทึ่ยว 4 ชั้น 3ก
3.....โพรมิสมี
4.....โชคปิติ
9.....วรเดช
เที่ยว 5 ชั้น 2
8.....คุณปู่
13...โตเกียวเกิร์ล
2.....มงคลปรารถนา
เที่ยว 6 ชั้น 1
2.....วงเดือน
5.....หนุ่มผาแดง
9.....ทัชทัคเกอร์
เที่ยว 7 ชั้น 6
8.....คุณหลาน
9.....คุณยาย
14...มิสเตอร์ดอน
เที่ยว 8 ชั้น 5
4.....แฟรี่เทล
12...โลโบ้บอย
10...ฟรีแลนซ์
เที่ยว 9 ชั้น 3ข
11...เหลืองลาวัลย์
3.....รีโม
9.....ทามาโกะ
เที่ยว 10 ชั้น 7
4.....เพชรสุวรรณ
7.....หัวแก้วหัวแหวน
13...โอเรียนตัลชาร์มท1.   1-5-8
ท2.   1-2-5
ท3.   5-9-2
ท4.   9-8-7
ท5.   2-8-13
ท6.   7-5-3
ท7.   8-11-12
ท8.   12-9-5
ท.9   13-11-10
ท10.  4-6-7ท.1
1=เก้าธนวัฒน์
5=ลภัสรดา
9=ณฐมน
ท.2
1=ดวงศิริพร
6=ชิคิต้า
12=แม็คมานามาน
ท.3
5=ซูการ์ซูการ์
8=ไพลินชนะชัย
9=บางบุญนาค
ท.4
3=โพรมีสมี
4=โชคปิติ
9=วรเดช
ท.5
5=ขวัญใจยี่เสี่ย
7=อัศวโอฬาร
8=คุณปู่
ท.6
2=วงเดือน
3=ดวงลัดดา
4=รอยคีน
ท.7
7=เลิฟแดนนี่
9=คุณยาย
10=เวลฟาสท์
ท.8
3=กัปปิตัน
10=ฟรีแลนซ์
12=โลโบ้บอย
ท.9
5=ยิ่งกว่าชัด
10=เก่งเกินร้อย
13=แฟร์รี่
ท.10
2=ชาลีน่า
4=เพรชสุวรรณ
11=สะใจจริงคับท.1   1-2-5
ท.2   3-5-6
ท.3   3-5-12
ท.4   4-7-13
ท.5   2-3-11
ท.6   2-3-7
ท.7   5-12-13
ท.8   3-8-13
ท.9   1-2-11
ท.10 1-3-4
จงใช้..สติ..ปัญญา..สมาธิ..ในการตัดสินใจท.1  เบอร์ 1-8-9: เก้าธนวัฒน์-คุณย่า-ณฐมน
ท.2  เบอร์ 4-7-1:คลาสสิคเฟรม-โอโลปา-ดวงศิริพร
ท.3  เบอร์ 10-9-14:ทรัพย์มณี-บางบุนนาค-ไทนี่สตาร์
ท.4  เบอร์ 3-9-7:โพรมิสมี-วรเดช-ไดมอลบู
ท.5  เบอร์ 2-5-8:มงคลปราถรถนา-ขจ.ยี่เสี่ย-คุณปู่
ท.6  เบอร์ 3-6-10:ดวมิสเตอร็ดอน-คุณหลาน-เวสฟาส
ท.8  เบอร์ 12 -2-9:โลโบบอย -ซุปเปอร์เพาเวอร์ -พลอยธาลี
ท.9  เบอร์ 7-12-13:ทรัพย์พรชัย-เทลสตาร์-แฟรี่
ท.10 เบอร์ 4-11-12:เพชรสุพรรณ-สะใจจริงคับ-เจริญทอง    ท.1
#1เก้าธนวัฒน์
#8คุณย่า
#5ลภัสรดา
    ท.2
#2ลมโชย
#13แม็กมานามาน
#1ดวงศิริพร
    ท.3
#9บางบุนนาค
#7เวนดี้
#5ซูการ์ซูการ์
    ท.4
#3โพรมิสมี
#9วรเดช
#4โชคปิติ
    ท.5
#5ขวัญใจยี่เสี่ย
#13โตเกียวเกริ์ล
#8คุณปู่
    ท.6
#7สเพนเดอร์
#3ดวงลัดดา
#4รอยคีน
    ท.7
#9คุณยาย
#7เลิฟแดนนี่
#8คุณหลาน
     ท.8
#12โลโบ้บอย
#10ฟรีแลนซ์
#3กัปปิตัน
    ท.9
#9ทามาโกะ
#11เหลืองลาวัลย์
#13แฟร์รี่
    ท.10
#4เพชรสุวรรณ
#1ขวัญเกล้า
#6บริสชี่ท.1>  - 1.เก้าธนวัฒน์ - 4.ธงชัย - 9.ณฐมน
ท.2>  - 6.ซิคิต้า - 11.เจ้าสมุทร - 12.แม็คมานามาน 
ท.3>  - 8.ไพลินชนะชัย - 9.บางบุญนาค - 10.ทรัพย์มณี 
ท.4>  - 3.โพรมิสมี - 7.ไดมอนด์บลู - 11.คมเดช 
ท.5>  - 8.คุณปู่ - 9.คุณสาวิตรี - 13.โตเกียวเกิร์ล
ท.6>  - 2.วงเดือน - 7.สเพนเดอร์ - 9.ทัชทัคเกอร์ 
ท.7>  - 2.ดวงลำดวน - 5.ทองประกาย - 9.คุณยาย 
ท.8>  - 4.แฟรี่เทล - 10.ฟรีแลนซ์ - 12.โลโบ้บอย 
ท.9>  - 1.เรดไวน์ - 9.ทามาโกะ - 11.เหลืองลาวัลย์ 
ท.10>- 1.ขวัญเกล้า - 4.เพชรสุวรรณ - 9.ชิลชิล ท.1  1เก้าธนวัฒน์   10แปซิฟิคบอย  8คุณย่า
ท.2  1ดวงศิริพร  6ชิคิต้า   3กรรัมภา
ท.3  6โนเวมเบอร์  9บางบุญนาค  10ทรัพย์มณี
ท.4  2กุสาวดี  11คมเดช   3โพรมิสมี
ท.5  13โตเกียวเกิร์ล  8คุณปู่  5ขวัญใจยี่เสี่ย   
ท.6  2วงเดือน  7สเพนเดอร์  11เลดี้ไอแอม
ท.7  8คุณหลาน  10เวลฟาสท์ 5ทองประกาย
ท.8  1ลมฝน  5เพชรบูรพา 11ชาติศิริ   
ท.9  11เหลืองลาวัลย์  12เทลสตาร์  13แฟร์รี่
ท.10 6บรีสซี่  12เจริญทอง  7หัวแก้วหัวแหวน                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
            
                     
                   
                     
                  
                     
               
                     
                   
                     
                  
                     
               
                     
                  
                     
               
                     
               
                     
                  
                     
                  
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                  
                     
                  
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                  
               
                  ท.1........1 เก้าธนวัฒน์ 5 ลภัสรดา 8 คุณย่า
ท.2........2 ลมโชย 1 ดวงศิริพร 6 ชิคิต้า
ท.3........9 บางบุญนาค 5 ซูการ์ซูการ์ 6 โนเวมเบอร์
ท.4........9 วรเดช 4 โชคปิติ 12 บุญญานนท์
ท.5........8 คุณปู่  5 ขวัญใจยี่เสี่ย 3 กาญจงมา
ท.6........7 สแพนเดอร์ 3 ดวงลัดดา 5 หนุ่มผาแดง
ท.7........8 คุณหลาน. 7 เลิฟแดนนี่ 14 มิสเตอร์ดอน
ท.8........12 โลโบ้บอย 9. พลอยธารี 1 ลมฝน
ท.9........ 11 เหลืองลาวัลย์ 12 เทลสตาร์ 13 แฟร์รี่
ท.10.......4 เพชรสุวรรณ 11 สะใจจริงครับ 6 บรีสซี่ท.1 # 1-8-9
ท.2 # 1-2-3
ท.3 # 7-8-9
ท.4 # 3-4-9
ท.5 # 5-6-9
ท.6 # 2-9-7
ท.7 # 8-9-4
ท.8 # 1-9-12
ท.9 # 3-11-1
ท.10 # 7-4-9RACE 1

เบอร์ 1 เก้าธนวัฒน์
       8 คุณย่า
       9 ณฐมน

RACE 2

เบอร์ 2 ลมโชย
       1 ดวงศิริพร
       12 แม็คมานามาน

RACE 3

เบอร์ 9 บางบุญนาค
       5 ซูการ์ซูการ์
       8 ไพลินชนะชัย

RACE 4

เบอร์ 9 วรเดช
       12 บุญญานนท์
       3 โพมิสมี

RACE 5

เบอร์ 8 คุณปู่
       3 กาญจงมา
      13 โตเกียวเกิร์ล

RACE 6

เบอร์ 7 สเพนเดอร์
      3 ดวงลัดดา
      6 โมโนโพลี่

RACE 7

เบอร์ 8 คุณหลาน
       5 ทองประกาย
       7 เลิฟแดนนี่

RACE 8

เบอร์ 12 LOBOBOY
       9 พลอยธารี
       3 กัปปิตัน

RACE 9

เบอร์ 13 แฟร์รี่
       11 เหลืองลาวัลย์
       8 วิมลมณี

RACE 10

เบอร์ 4 เพชรสุวรรณ
       13 โอเรียนตัลชาร์ม
       1 ขวัญเกล้า
       ท.1***1-8-9
ท.2***2-12-6
ท.3***9-8-10
ท.4***9-11-10
ท.5***8-5-2
ท.6***7-9-2
ท.7***9-8-14
ท.8***12-4-5
ท.9***13-9-4
ท.10**4-11-2

ขอบคุณครับ
รักที่มี รักษาให้ดีก่อนสายเที่ยว1...1เก้าธนวัฒน์/9ณฐมน/12รันนิ่งแมน
เที่ยว2...5หนุ่มเยาวราช/6ชิคิต้า/1ดวงศิริพร
เที่ยว3...8ไพลินชนะชัย/9บางบุญนาค/5ซูก้า ซูก้า
เที่ยว4...3โพมิสมี/9วรเดช/4โชคปิติ
เที่ยว5...5ขวัญใจยี่เสี่ย/8คุณปู่/13โตเกียวเกิร์ล
เที่ยว6...4รอยคีน/3ดวงลัดดา/6โมโนโพลี
เที่ยว7...8คุณหลาน/10เวลฟาสท์/2ดวงลำดวน
เที่ยว8...3กัปปิตัน/2ซุปเปอร์เพาเวอร์/12โลโบ้บอย
เที่ยว9...1เรดไวน์/6ดอกแก้ว/13แฟรี่
เที่ยว10...1โกอิ้งกรีน/6บรีสซี่/13โอเรียลตัลชาม

เปิดโบกแทงเที่ยว 1
1---เก้าธนวัฒน์
8---คุณย่า
10--แปซิฟิคบอย

เที่ยว 2
1---ดวงศิริพร
2---ลมโชย
3---กรรัมภา

เที่ยว 3
2---อาลีน่า
5---ซูการ์ซูการ์
9---บางบุญนาค

เที่ยว 4
3---โพรมีสมี
4---โชคปิติ
9---วรเดช

เที่ยว 5
5---ขวัญใจยี่เสี่ย
8---คุณปู่
14-- วัชรทรัพย์

เที่ยว 6
4---รอยคีน
7---สแพนเดอร์
9---ทัชทัคเกอร์

เที่ยว 7
7---เลิฟแดนนี่
8---คุณหลาน
9---คุณยาย

เที่ยว 8
1---ลมฝน
9---พลอยธารี
12--โลโบ้บอย

เที่ยว 9
9---ทามาโกะ
11--เหลืองลาวัลย์
13--แฟร์รี่

เที่ยว 10
4---เพชรสุวรรณ
11--สะใจจริงครับ
13--โอเรียลตัลชาร์มท1....1.เก้าธนวัฒน์...5.ลภัทสรดา....9.ณัฐมน
ท2.....6.ชิคิต้า.....1.ดวงศิริพร.....2.ลมโชย
ท3......6.โนเวมเบอร์....8.ไพลินชนะชัย...7.เว็นดีท
ท4....2.กุสาวดี...3.โพมิสมี.....7.ไดม่อนบูล
ท5.....8.คุณปู่.....9.คุณสาวิตรี.....5.ขวัญใจยี่เสีย
ท6......2.วงเดือน...7.สเพนเดอร...9.ทัชทัคเกอร
ท7....9.คุณยาย...4.ซิมพีสจีเนียส...14มิสเตอร์ดอน
ท8...12.โลโบ้บอย...3.กัปปิตัน....10.ฟรีแลนซ์
ท9....13.แฟรี...8.วิมลมณี...11.เหลืองลาวัลย์
ท.10...4.เพชรสุวรรณ....8.ขวัญใจเสี่ยแสวง...11.สะใจจริงตรับ.