ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 17/2/61 ซาวหกเส้น(อ่าน 2856 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 17/2/61 ซาวหกเส้น เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2018, 07:54:10 pm

เที่ยว..1
1..มิตรมงคล(ก้องรัก)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึนนำขี่เต็มที่ 1/7.03
2..คุณเกียรติศักดิ์(ปีใหม่)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.23
3..กุ้ยหลิน(คนึง)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/8.55
4..ยิ่งเฮง(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหลังขีเ่ต็มที่ 1/8.87
    วิน    14  เพลส  10
    เพลส คุณเกียรติศักดิ์ 47
    เพลส กุ้ยหลิน 10
ควบ(ตรง)มิตรมงคล-คุณเกียรติศักดิ์ 411
ควบ(สลับ)มิตรมงคล-คุณเกียรติศักดิ์ 101
ควบ(ตรง)มิตรมงคล-คุณเกียรติศักดิ์-กุ้ยหลิน ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)มิตรมงคล-คุณเกียรติศักดิ์-กุ้ยหลิน 86
เที่ยว..2
1..รูบี้คิงส์(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มทางทางสอดกลางไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/7.25
2..ม้าสุดที่รัก(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.31
3..ซุปเปอร์บิ๊ก(ใจสู้)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/8.28
4..ขวัญใจสิงหราช(ใต้หล้า)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/8.43
    วิน   42  เพลส  15
    เพลส ม้าสุดที่รัก 10
    เพลส ซุปเปอร์บิ๊ก 33
ควบ(ตรง)รูบี้คิงส์-ม้าสุดที่รัก 83
ควบ(สลับ)รูบี้คิงส์-ม้าสุดที่รัก 57
ควบ(ตรง)รูบี้คิงส์-ม้าสุดที่รัก-ซุปเปอร์บิ๊ก 338
ควบ(สลับ)รูบี้คิงส์-ม้าสุดที่รัก-ซุปเปอร์บิ๊ก 228
       เดลี่ มิตรมงคล-รูบี้คิงส์ 74
เที่ยว..3
1..บุญรักษา(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางไล่มาชนะค่ป้ายขี่เต็มที่ 1/5.43
2..บุญมี(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.50
3..มังกรเหนือ(ปีใหม่)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/6.10
4..ช๊อปเปอร์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.21
     วิน  17  เพลส  12
     เพลส บุญมี 22
ควบ(ตรง)บุญรักษา-บุญมี 38
ควบ(สลับ)บุญรักษา-บุญมี 29
ควบ(ตรง)บุญรักษา-บุญมี-มังกรเหนือ 212
ควบ(สลับ)บุญรักษา-บุญมี-มังกรเหนือ 92
       เดลี่ รูบี้คิงส์-บุญรักษา 98
เที่ยว..4
1..หนุ่มสมบูรณ์(คนึง)ออกกลางกลุ่มทางตรงตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขีเ่ต็มที่ 1/5.85
2..ทรัพย์สยาม(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.10
3..มณีราชันย์(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.52
4..เทพชยะชัย(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ในมือ 1/6.88
    วิน   51  เพลส  27
    เพลส ทรัพย์สยาม 24
    เพลส มณีราชันย์ 10
ควบ(ตรง)หนุ่มสมบูรณ์-ทรัพย์สยาม 104
ควบ(สลับ)หนุ่มสมบูรณ์-ทรัพย์สยาม 78
ควบ(ตรง)หนุ่มสมบูรณ์-ทรัพย์สยาม-มณีราชันย์ 236
ควบ(สลับ)หนุ่มสมบูรณ์-ทรัพย์สยาม-มณีราชันย์ 25
       เดลี่ บุญรักษา-หนุ่มสมบูรณ์ 231
เที่ยว..5
1..พรอนงค์(นิธิกร)ออกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.57
2..เฟอร์รารี่(รุ่งนิรันดร์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.88
3..ฟลอริด้า(ปีใหม่)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.53
4..ก้องธรณี(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.83
    วิน   35  เพลส  10
    เพลส เฟอร์รารี่ 33
    เพลส ฟลอริด้า 19
ควบ(ตรง)พรอนงค์-เฟอร์รารี่ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)พรอนงค์-เฟอร์รารี่ 144
ควบ(ตรง)พรอนงค์-เฟอร์รารี่-ฟลอริด้า ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)พรอนงค์-เฟอร์รารี่-ฟลอริด้า 366
       เดลี่ หนุ่มสมบูรณ์-พรอนงค์ 225
เที่ยว..6
1..จอมราชันย์(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/3.37
2..ม้าน้องท๊อป(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/3.79
3..ขวัญใจคุณโชติ(เสมา)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/4.58
4..เก้ามงคล(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/4.75
    วิน  12  เพลส  10
    เพลส ม้าน้องท๊อป 18
ควบ(ตรง)จอมราชันย์-ม้าน้องท๊อป 24
ควบ(สลับ)จอมราชันย์-ม้าน้องท๊อป 17
ควบ(ตรง)จอมราชันย์-ม้าน้องท๊อป-ขวัญใจคุณโชติ 174
ควบ(สลับ)จอมราชันย์-ม้าน้องท๊อป-ขวัญใจคุณโชติ 109
       เดลี่ พรอนงค์-จอมราชันย์ 100
เที่ยว..7
1..ความเป็นจริง(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/5.02
2..น้องวีระ(จรัล)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/5.14
3..อัครเดช(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.36
4..วงศ์มงคล(รุ่งนิรันดร์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.76
    วิน   30  เพลส  19
    เพลส น้องวีระ 10
ควบ(ตรง)ความเป็นจริง-น้องวีระ 61
ควบ(สลับ)ความเป็นจริง-น้องวีระ 26
ควบ(ตรง)ความเป็นจริง-น้องวีระ-อัครเดช 81
ควบ(สลับ)ความเป็นจริง-น้องวีระ-อัครเดช 26
      เดลี่ จอมราชันย์-ความเป็นจริง 95
เที่ยว..8
1..ภูศรัณย์(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/6.67
2..เพขรลำพูน(กล้ารัก)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/7.44
3..ท๊อปแมน(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่  1/7.63
4..บารมีมงคล(รุ่งนิรันดร์)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ทางตรง 1/7.72
   วิน  14  เพลส 12
   เพลส เพชรลำพูน 20
ควบ(ตรง)ภูศรัณย์-เพชรลำพูน 21
ควบ(สลับ)ภูศรัณย์-เพชรลำพูน 17
ควบ(ตรง)ภูศรัณย์-เพชรลำพูน-ท๊อปแมน 573
ควบ(สลับ)ภูศรัณย์-เพชรลำพูน-ท๊อปแมน 224
      เดลี่ ความเป็นจริง-ภูศรัณย์ 61