ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 10/3/61 ซาวหกเส้น(อ่าน 1305 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 10/3/61 ซาวหกเส้น เมื่อ: มีนาคม 10, 2018, 08:17:28 pm

เที่ยว..1
1..ยิ่งเฮง(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหลังทางตรงสอดนอกไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/9.02
2..รุ่งทวีชัย(จรัล)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.27
3..หนุ่มเด่นชัย(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/9.31
4..มงคลชัย(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.50
    วิน  68  เพลส  21
    เพลส รุ่งทวีชัย 31
ควบ(ตรง)ยิ่งเฮง-รุ่งทวีชัย ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ยิ่งเฮง-รุ่งทวีชัย 218
ควบ(ตรง)ยิ่งเฮง-รุ่งทวีชัย-หนุ่มเด่นชัย 412
ควบ(สลับ)ยิ่งเฮง-รุ่งทวีชัย-หนุ่มเด่นชัย 52
เที่ยว..2
1..ฟลอริด้า(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/7.28
2..รูบี้คิงส์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.71
3..มีทรัพย์(ครึง)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.11
4..แสนชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหลังขี่ในมือ 1/8.24
    วิน   14  เพลส  12
    เพลส รูบี้่คิงส์ 33
ควบ(ตรง)ฟลอริด้า-รูบี้คิงส์ 107
ควบ(สลับ)ฟลอริด้า-รูบี้คิงส์ 97
ควบ(ตรง)ฟลอริด้า-รูบี้คิงส์-มีทรัพย์ 184
ควบ(สลับ)ฟลอริด้า-รูบี้คิงส์-มีทรัพย์ 59
      เดลี่ ยิ่งเฮง-ฟลอริด้า 261
เที่ยว..3
1..น้องวีระ(จรัล)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำนพขี่เต็มที่ 1/6.17
2..วงศ์มงคล(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.81
3..ดาวรนำโชค(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.86
4..ดาร์บี้คิงส์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/9.47
    วิน    13  เพลส  10
    เพลส วงศ์มงคล 15
ควบ(ตรง)น้องวีระ-วงศ์มงคล 39
ควบ(สลับ)น้องวีระ-วงศ์มงคล 29
ควบ(ตรง)น้องวีระ-วงศ์มงคล-ดาวนำโชค
ควบ(สลับ)น้องวีระ-วงศ์มงคล-ดาวนำโชค 16
       เดลี่ ฟลอริด้า-เงินวีระ 26
เที่ยว..4
1..มิตรจินดา(จรัล)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/7.77
2..เบิร์ดเบิร์ด(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.79
3..ดวงวีระ(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.89
4..สุดขอบฟ้า(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.09
      วิน    65  เพลส  15
      เพลส เบิร์ดเบิร์ด 29
      เพลส ดวงวีระ 15
ควบ(ตรง)มิตรจินดา-เบิร์ดเบิร์ด 613
ควบ(สลับ)มิตรจินดา-เบิร์ดเบิร์ด 1660
ควบ(ตรง)มิตรจินดา-เบิร์ดเบิร์ด-ดวงวีระ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)มิตรจินดา-เบิร์ดเบิร์ด-ดวงวีระ 1208
                เดลี่ ดวงวีระ-มิตรจินดา 97
เที่ยว..5
1..ขวัญใจคุณโชติ(เสมา)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/5.39
2..ซานนิต้า(เมตตา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/5.77
3..ม้าน้องท๊อป(ก้องรัก)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/5.90
4..บุญรักษา(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/6.49
     วิน   12  เพลส  10
     เพลส ซานนิต้า 10
ควบ(ตรง)ขวัญใจคุณโชติ-ซานนิต้า 18
ควบ(สลับ)ขวัญใจคุณโชติ-ซานนิต้า 11
ควบ(ตรง)ขวัญใจคุณโชติ-ซานนิต้า-ม้าน้องท๊อป 74
ควบ(สลับ)ขวัญใจคุณโชติ-ซานนิต้า-ม้าน้องท๊อป 58
       เดลี่ มิตรจินดา-ขวัญใจคุณโชติ 120
เที่ยว..6
1..เนตรมงคล(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/5.83
2..ทรัพย์สยาม(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.25
3..โชคพูนทรัพย์(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/6.34
4..อัศวมงคล(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.24
            วิน   21  เพลส  17
            เพลส ทรัพย์สยาม 12
ควบ(ตรง)เนตรมงคล-ทรัพย์สยาม 30
ควบ(สลับ)เนตรมงคล-ทรัพย์สยาม 21
ควบ(ตรง)เนตรมงคล-ทรัพย์สยาม-โชคพูนทรัพย์ 133
ควบ(สลับ)เนตรมงคล-ทรัพย์สยาม-โชคพูนทรัพย์ 83
         เดลี่ ขวัญใจคุณโชติ-เนตรมงคล 34
เที่ยว..7
1..คุณโชติ(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดนอกไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/6.32
2..อัครเดช(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.40
3..แมนยู(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/6.62
4..เงินกำไร(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.00
         วิน   32  เพลส  13
         เพลส อัครเดช 21
ควบ(ตรง)คุณโชติ-อัครเดช 115
ควบ(สลับ)คุณโชติ-อัครเดช 54
ควบ(ตรง)คุณโชติ-อัครเดช-แมนยู 1642
ควบ(สลับ)คุณโชติ-อัครเดช-แมนยู 124
      เดลี่ เนตรมงคล-คุณโชติ 133
เที่ยว..8
1..มีคุณอนันต์(ปิยวัฒน์)ออกลุ่มหน้าทางตรงสอดในไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/6.86
2..เทพชนะชัย(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/70.9
3..รักเกินร้อย(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.39
4..อานุภาพ(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.60
         วิน  56  เพลส  11
          เพลส เทพชนะชัย 11
ควบ(ตรง)มีคุณอนันต์-เทพชนะชัย 152
ควบ(สลับ)มีคุณอนันต์-เทพชนะชัย 17
ควบ(ตรง)มีคุณอนันต์-เทพชนะชัย-รักเกินร้อย 354
ควบ(สลับ)มีคุณอนันต์-เทพชนะชัย-รักเกินร้อย 36
               เดลี่ คุณโชติ-มีคุณอนันต์ 124
เที่ยว..9
1..กุ้ยหลิน(คนึง)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/7.46
2..สวัสดีจาวเจียงใหม่(รุ่งนิรันดร์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.72
3..เทพอาชาไนย(กล้ารัก)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.95
4..ทูแมนโก(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่สบาย 1/9.70
    วิน   22  เพลส  15
    เพลส สวัสดีจาวเจียงใหม่ 10
ควบ(ตรง)กุ้ยหลิน-สวัสดีจาวเจียงใหม่ 47
ควบ(สลับ)กุ้ยหลิน-สวัสดีจาวเจียงใหม่ 36
ควบ(ตรง)กุ้ยหลิน-สวัสดีจาวเจียงใหม่-เทพอาชาไนย 85
ควบ(สลับ)กุ้ยหลิน-สวัสดีจาวเจียงใหม่-เทพอาชาไนย 43
       เดลี่ มีคุณอนันต์-กุ้ยหลิน 203

Re: ผลม้าเชียงใหม่ 10/3/61 ซาวหกเส้นตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 11, 2018, 02:15:20 pm
เที่ยว 7 คุณโชติ-อัครเดช-แมนยู 1642  ถูกต้องแล้วจ่ายเงินได้