ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 17/3/61 ซาวแปดเส้น(อ่าน 1689 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 17/3/61 ซาวแปดเส้น เมื่อ: มีนาคม 17, 2018, 09:21:44 pm

 :D เที่ยว..1
1..รุ่งทวีชัย(จรัล)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/13.14
2..ดวงทองคำ(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตราง 1/13.55
3..หนุ่มเด่นชัย(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.73
4..มงคลชัย(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.96
          วิน  56  เพลส  18
          เพลส ดวงทองคำ 14
ควบ(ตรง)รุ่งทวีชัย-ดวงทองคำ 55
ควบ(สลับ)รุ่งทวีชัย-ดวงทองคำ 30
ควบ(ตรง)รุ่งทวีชัย-ดวงทองคำ-หนุ่มเด่นชัย 93
ควบ(สลับ)รุ่งทวีชัย-ดวงทองคำ-หนุ่มเด่นชัย 18
 :D เที่ยว..2
1..รักแผ่นดิน(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/11.02
2..เงินเงินเงิน(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.41
3..เทพชนะชัย(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/13.22
4..อัศวมงคล(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.50
           วิน   29  เพลส  22
           เพลส เงินเงินเงิน 36
ควบ(ตรง)รักแผ่นดิน-เงินเงินเงิน ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)รักแผ่นดิน-เงินเงินเงิน 166
ควบ(ตรง)รักแผ่นดิน-เงินเงินเงิน-เทพชนะชัย ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)รักแผ่นดิน-เงินเงินเงิน-เทพชนะชัย 137
                 เดลี่ รุ่งทวีชัย-รักแผ่นดิน 217
 >:( เที่ยว..3
1..อัครเดช(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/10.85
2..มีคุณอนันต์(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.92
3..เนตรมงคล(พิเชษฐ๙ัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/11.43
4..แมนยู(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/11.90
         วิน    13   เพลส  11
          เพลส มีคุณอนันต์ 17
ควบ(ตรง)อัครเดช-มีคุณอนันต์  27
ควบ(สลับ)อัครเดช-มีคุณอนันต์  27
ควบ(ตรง)อัครเดช-มีคุณอนันต์-เนตรมงคล 67
ควบ(สลับ)อัครเดช-มีคุณอนันต์-เนตรมงคล 31
         เดลี่ รักแผ่นดิ-อัครเดช 114
 :D เที่ยว..4
1..สวัสดีจาวเจียงใหม่(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/11.47
2..ภูศรัณย์(พีรพงษ์)ออกกลุ่ามหน้าขี่เต็มที่ 1/11.85
3..เทพอาชาไนย(ใจสู้)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/12.30
4..คุณเกียรติศักดิ์(ปีใหม่)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.35
                   วิน   49  เพลส   17
                   เพลส ภูศรัณย์  13
ควบ(ตรง)สวัสดีจาวเจียงใหม่-ภูศรัณย์ 259
ควบ(สลับ)สวัสดีจาวเจียงใหม่-ภูศรัณย์ 67
ควบ(ตรง)สวัสดีจาวเจียงใหม่-ภูศรัณย์ -เทพอาชาไนย ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)สวัสดีจาวเจียงใหม่-ภูศรัณย์-เทพอาชาไนย 262
          เดลี่ อัครเดช-สวัสดีจาวเจียงใหม่ 77
 ;D เที่ยว..5
1..โชคพูนทรัพย์(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/9.45
2..อานุภาพ(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 10.86
3..เดชดำรงค์(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/11.32
4..ทรัพย์สยาม(วิชาญนส้อย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/11.50
              วิน  16  เพลส  11
              เพลส อานุภาพ 17
              เพลส เดชดำรงค์ 17
ควบ(ตรง)โชคพูนทรัพย์-อานุภาพ 71
ควบ(สลับ)โชคพูนทรัพย์-อานุภาพ 39
ควบ(ตรง)โชคพูนทรัพย์-อานุภาพ-เดชดำรงค์ 147
ควบ(สลับ)โชคพูนทรัพย์-อานุภาพ-เดชดำรงค์ 39
                  เดลี่ สวัสดีจาวเจียงใหม่-โชคพูนทรัพย์
 :D เที่ยว..6
1..บิ๊กไบท์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 10.67
2..หนุ่มสมบูรณ์(๕ฯึง)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/11.13
3..รูบี้คิงส์(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/11.35
4..ฟ้าประทานพร(เมตตา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 11.55
            วิน   30  เพลส  17
            เพลส หนุ่มสมบูรณ์ 13
ควบ(ตรง)บิ๊กไบท์-หนุ่มสมบูรณ์ 41
ควบ(สลับ)บิ๊กไบท์-หนุ่มสมบูรณ์ 22
ควบ(ตรง)บิ๊กไบท์-หนุ่มสมบูรณ์-รูบี้คิงส์ 58
ควบ(สลับ)บิ๊กไบท์-หนุ่มสมบูรณ์-รูบี่คิงส์ 20
                 เดลี่ โชคพูนทรัพย์-บิ๊กไบท์ 52
 :D เที่ยว..7
1..หนุ่มนำชัย(เอกราช)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.92
2..บุญรักษา(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.11
3..เก้ามงคล(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/10.05
4..เงินกำไร(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.92
               วิน   150  เพลส  21
               เพลส บุญรักษา 14
               เพลา เก้ามงคล 21
ควบ(ตรง)หนุ่มนำชัย-บุญรักษา 477
ควบ(สลับ)หนุ่มนำชัย-บุญรักษา 365
ควบ(ตรง)หนุ่มนำชัย-บุญรักษา-เก้างคล ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)หนุ่มนำชัย-บุญรักษา-เก้ามงคล 649
                 เดลี่ บิ๊กไบท์-หนุ่มนำชัย 453
เที่ยว..8
1..สุดขอบฟ้า(สุริยา)ออกกลางกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/12.58
2..ทรอย(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/13.18
3..ดวงวีระ(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/13.36
4..นายด่าน(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/13.61
                     วิน  117     เพลส  106
                     เพลส ทรอย 10
ควบ(ตรง)สุดขอบฟ้า-ทรอย ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)สุดขอบฟ้า-ทรอย 117
ควบ(ตรง)สุดขอบฟ้า-ทรอย-ดวงวีระ  ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)สุดขอบฟ้า-ทรอย-ดวงวีระ 62
                   เดลี่ หนุ่มนำชัย-สุดขอบฟ้า 1559
 :D เที่ยว..9
1..พรหมลิขิต(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/10.47
2..พรอนงค์(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.70
3..แจ๊ค(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/12.07
4..มีทรัพย์(คนึง)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ในมือ 1/13.58
                 วิน   17  เพลส  10
                 เพลส พรอนงค์ 13
ควบ(ตรง)พรหมลิขิต-พรอนงค์ 31
ควบ(สลับ)พรหมลิขิต-พรอนงค์ 16
ควบ(ตรง)พรหมลิขิต-พรอนงค์-แจ๊ค 286
ควบ(สลับ)พรหมลิขิต-พรอนงค์-แจ๊ค 40
                  เดลี่ สุดขอบฟ้า-พรหมลิขิต 641
         




Re: ผลม้าเชียงใหม่ 17/3/61 ซาวแปดเส้นตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 18, 2018, 09:25:37 am
1559/641  หวานเจี๊ยบบบบ
HORSE LIFE



Re: ผลม้าเชียงใหม่ 17/3/61 ซาวแปดเส้นตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2018, 09:06:03 am
1559/641  หวานเจี๊ยบบบบ
ท่านคงไม่มีที่ไว้เงินแล้วแน่เลย..ชัดซะขนาดนี้ 555 (แบบนี้รวยตายเบย!!)



Re: ผลม้าเชียงใหม่ 17/3/61 ซาวแปดเส้นตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2018, 10:26:44 am
1559/641  หวานเจี๊ยบบบบ
ท่านคงไม่มีที่ไว้เงินแล้วแน่เลย..ชัดซะขนาดนี้ 555 (แบบนี้รวยตายเบย!!)

เมียใครมะรู้ ถูกเดลี่ใบ400กว่า ทำมาคุย 55555    :D :D
HORSE LIFE