ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 25/3/61 ซากหกเส้น(อ่าน 1182 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 25/3/61 ซากหกเส้น เมื่อ: มีนาคม 25, 2018, 08:46:53 pm

 :D เที่ยว..1
1..ดวงทองคำ(คนึง)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.88
2..ท๊อปแมน(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.01
3..ซุปเปอร์บิ๊ก(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.66
4..เทพอาชาไนย(ใจสู้)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.70
          วิน   46  เพลส  16
           เพลส ท๊อปแมน 15
ควบ(ตรง)ดวงทองคำ-ท๊อปแมน 85
ควบ(สลับ)ดวงทองคำ-ท๊อปแมน 93
ควบ(ตรง)ดวงทองคำ-ท๊อปแมน-ซุปเปอร์บิ๊ก 208
ควบ(สลับ)ดวงทองคำ-ท๊อปแมน-ซุปเปอร์บิ๊ก 31
 :-\ เที่ยว..2
1..แดนนี่บอย(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/5.58
2..บัวขาว(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ทางตรง 1/6.56
3...เงินเงินเงิน(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.89
4..พรหมลิขิต(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/7.10
      วิน   71  เพลส  19
      เพลส บัวขาว 54
ควบ(ตรง)แดนนี่บอย-บัวขาว ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)แดนนี่บอย-บัวขาว ไม่มีคนถูก
ควบ(ตรง)แดนนี่บอย-บัวขาว-เงินเงินเงิน ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)แดนนี่บอย-บัวขาว-เงินเงินเงิน 806
             เดลี่ ดวงทองคำ-แดนนี่บอย 1583
 :-* เที่ยว..3
1..รูบี้คิงส์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/5.82
2..หนุ่มโชคชัย(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.99
3..ฟ้าประทานพร(เมตตา)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/8.03
4..แจ๊ค(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/8.10
         วิน   37 เพลส       23
          เพลส หนุ่มโชคชัย 10
ควบ(ตรง)รูบี้คิงส์-หนุ่มโชคชัย 66
ควบ(สลับ)รูบี้คิงส์-หนุ่มโชคชัย 21
ควบ(ตรง)รูบี้คิงส์-หนุ่มโชคชัย-ฟ้าประทานพร 358
ควบ(สลับ)รูบี้คิงส์-หนุ่มโชคชัย-ฟ้าประทานพร 80
                  เดลี่ แดนนี่บอย-รูบี้คิงส์ 1223
 :D เที่ยว..4
1..บราวน์ชูการ์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.11
2..รักแผ่นดิ(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.40
3..มณีราชันย์(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/6.57
4..เพาเวอร์คิงส์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/6.95
           วิน   41      เพลส   15
           เพลส รักแผ่นดิน  14
ควบ(ตรง)บราวน์ชูการ์-รักแผ่นดิน 37
ควบ(สลับ)บราวน์ชูการ์-รักแผ่นดิน 19
ควบ(ตรง)บราวน์ชูการ์-รักแผ่นดิน-/มณีราชันย์ 221
ควบ(สลับ)บราวน์ชูการ์-รักแผ่นดิน-มณีราชันย์ 74
                เดลี่ รูบี้คิงส์-บราวน์ชูาร์ 456
 :-* เที่ยว..5
1..โชคชัย(เสมา)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/5.92
2..ทรัพย์สยาม(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.09
3..แมนยู(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ใขมือ 1/8.22
4..เดชดำรงค์(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขี่สบาย 1/8.57
           วิน   21  เพลส  10
           เพลส ทรัพย์สยาม 14
ควบ(ตรง)โชคชัย-ทรัพย์สยาม 23
ควบ(สลับ)โชคชัย-ทรัพย์สยาม 12
ควบ(ตรง)โชคชัย-ทรัพย์สยาม-แมนยู 60
ควบ(สลับ)โชคชัย-ทรัพย์สยาม-แมนยู 39
                เดลี่ บราวน์ชูการ์-โชคชัย 84
 :-[ เที่ยว..6
1..ก้องธรณี(พิเชษฐ๙ัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/7.11
2..เบิร์ดเบิร์ด(คนึง)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/7.45
3..มีทรัพย์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.82
4..ดวงวีระ(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/8.00
              วิน  15 เพลส 12
              เพลส เบิร์ดเบิร์ด 11
              เพลส มีทรัพย์ 12
ควบ(ตรง)ก้องธรณี-เบิร์ดเบิร์ด 32
ควบ(สลับ)ก้องธรณี-เบิร์ดเบิร์ด 32
ควบ(ตรง)ก้องธรณี-เบิร์ดเบิร์ด-มีทรัพย์ 130
ควบ(สลับ)ก้องธรณี-เบิร์ดเบิร์ด-มีทรัพย์ 70
              เดลี่ โชคชัย-ก้องธรณี 80
 :D เที่ยว..7
1..ซานนิต้า(เมตตา)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/4.22
2..อัครเดช(กล้ารัก)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/5.80
3..บุญรักษา(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 5.89
4..จอมราชันย์(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/6.47
     วิน   22  เพลส  20
     เพลส อัครเดช 120
ควบ(ตรง)ซานนิต้า-อัครเดช 469
ควบ(สลับ)ซานนิต้า-อัครเดช 692
ควบ(ตรง)ซานนิต้า-อัครเดช-บุญรักษา ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ซานนิต้า-อัครเดช-บุญรักษา 23
               เดลี่ ก้องธรณี-ซานนิต้า 97
 :D เที่ยว..8
1..มิตรจินดา(คนึง)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/7.79
2..แฟร๊งกี้บอย(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.21
3..ปิ๊กปิ้ว(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/8.26
4..พี่ตองแจ๊ค(ใจสู้)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.53
         วิน  17  พลส  16
          เพลส แฟร้งกี้บอย 15
ควบ(ตรง)มิตรจินดา-แฟร๊งกี้บอย 384
ควบ(สลับ)มิตรจินดา-แฟร๊งกี้บอย 83
ควบ(ตรง)มิตรจินดา-แฟร๊งกี้บอย-ปิ๊ดปิ้ว 198
ควบ(สลับ)มิตรจินดา-แฟร๊งกี้บอย-ปิ๊ดปิ้ว 31
                เดลี่ ซานนิต้า-มิตรจินกา 84