ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 1/4/61 ซาวแปดเส้น(อ่าน 1088 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 1/4/61 ซาวแปดเส้น เมื่อ: เมษายน 01, 2018, 08:55:09 pm

 ;D เที่ยว..1
1..สุดขอบฟ้า(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดนอกไล่มาชนะใกล้ป้ายขีเ่ต็มที่ 1/11.99
2..รักเกินร้อย(พีรพงษ์)ออกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.08
3..พี่ตองแจ๊ค(ใจสู้)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/14.13
4..กัปตัน(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/14.34
          วิน   23 เพลส  10
          เพลส รักเกินรเ้อย 14
ควบ(ตรง)สุดขอบฟ้า-รักเกินร้อย 53
ควบ(สลับ)สุดขอบฟ้า-รักเกินร้อย 19
ควบ(ตรง)สุดขอบฟ้า-รักเกินร้อย-พี่ตองแจ๊ค 357
ควบ(สลับ)สุดขอบฟ้า-รักเกินร้อย-พี่ตองแจ๊ค 84
 :D เที่ยว..2
1..ทรอย(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/13.56
2..มีทรัพย์(คนึง)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ในมือ 1/13.75
3..สวัสดีจาวเจียงใหม่(รุ่งนิรันดร์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/14.16
4..รุ่งทวีชัย(จรัล)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ในมือ 1/14.44
         วิน  17   เพลส  12
         เพลส มีทรัพย์ 31
ควบ(ตรง)ทรอย-มีทรัพย์ 33
ควบ(สลับ)ทรอย-มีทรัพย์ 32
ควบ(ตรง)ทรอย-มีทรัพย์-สวัสดีจาวเจียงใหม่ 177
ควบ(สลับ)ทรอย-มีทรัพย์-สวัสดีจาวเจียงใหม่ 159
             เดลี่ สุดขอบฟ้า-ทรอย 96
 :D เที่ยว..3
1..ทรัพย์สยาม(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/11.53
2..ฟลอริด้า(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.99
3..แมนยู(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมอ 1/13.90
4..รูบี้คิงส์(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/14.06
     วิน   13   เพลส  11
     เพลส ฟลอริด้า 18
ควบ(ตรง)ทรัพย์สยาม-ฟลอริด้า 25
ควบ(สลับ)ทรัพย์สยาม-ฟลอริด้า 20
ควบ(ตรง)ทรัพย์สยาม-ฟลอริด้า-แมนยู 47
ควบ(สลับ)ทรัพย์สยาม-ฟลอริด้า-แมนยู 20
             เดลี่ ทรอย-ทรัพย์สยาม 44
 :D เที่ยว..4
1..มิตรจินดา(คนึง)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/12.60
2..พรอนงค์(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/12.76
3..เงินเงินเงิน(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.80
4..พรหมลิขิต(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/13.55
       วิน   112  เพลส  35
       เพลส พรอนงค์ 28
ควบ(ตรง)มิตรจินดา-พรอนงค์ 246
ควบ(สลับ)มิตรจินดา-พรอนงค์ 92
ควบ(ตรง)มิตรจินดา-พรอนงค์-เงินเงินเงิน 638
ควบ(สลับ)มิตรจินดา-พรอนงค์-เงินเงินเงิน 36
          เดลี่ ทรัพย์สยาม-มิตรจินดา 286
เที่ยว..5
1..รักแผ่นดิ(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/10.50
2..เงินกำไร(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/12.37
3..เดี๋ยวก็รู้(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/13.88
4..แดนนี่บอย(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/13.91
       วิน   11  เพลส  10
       เพลส เงินกำไร 115
ควบ(ตรง)รักแผ่นดิน-เงินกำไร 118
ควบ(สลับ)รักแผ่นดิน-เงินกำไร 86
ควบ(ตรง)รักแผ่นดิน-เงินกำไร-เดี๋ยวก็รู้ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)รักแผ่นดิน-เงินกำไร-เดี๋ยวก็รู้ 746
            เดลี่ มิตรจินดา-รักแผ่นดิน 257
 ;D เที่ยว..6
1..ภูศรัณย์(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/12.76
2..คุณเกียรติศักดิ์(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/13.19
3..ดวงวีระ(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.49
4..เทพอาชาไนย(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.96
     วิน   17  เพลส  10
     เพลส คุณเกียรติศักดิ์ 26
     เพลส ดวงวีระ 13
ควบ(ตรง)ภูศรัณย์-คุณเกียรติศักดิ์ 580
ควบ(สลับ)ภูศรัณย์-คุณเกียรติศักดิ์ 132
ควบ(ตรง)ภูศรัณย์-คุณเกียรติศักดิ์-ดวงวีระ 235
ควบ(สลับ)ภูศรัณย์-คุณเกียรติศักดิ์-ดวงวีระ 98
          เดลี่ รักแผ่นดิน-ภูศรัณย์ 50
 :D เที่ยว..7
1..อัครเดช(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/11.68
2..บราวน์ชูการ์(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.81
3..คุณโชติ(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/12.56
4..จอมราชันย์(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/12.64
     วิน   20  เพลส  14
     เพลส บราวน์ชูการ์ 20
ควบ(ตรง)อัครเดช-บราวน์ชูการ์ 121
ควบ(สลับ)อัครเดช-บราวน์ชูการ์ 33
ควบ(ตรง)อัครเดช-บราวน์ชูการ์-คุณโชติ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)อัครเดช-บราวน์ชูการ์-คุณโชติ 646
        เดลี่ ภูศรัณย์-อัครเดช
 :D เที่ยว..8
1..ปิ๊ดปิ้ว(จรัล)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/11.47
2..หนุ่มสมบูรณ์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.83
3..ฟ้าประทานพร(กล้ารัก)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/12.52
4..เยสไอแคน(นเรศ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/13.32
     วิน  19  เพลส  12
     เพลส หนุ่มสมบูรณ์ 10
ควบ(ตรง)ปิ๊ดปิ้ว-หนุ่มสมบูรณ์ 41
ควบ(สลับ)ปิ๊ดปิ้ว-หนุ่มสมบูรณ์ 11
ควบ(ตรง)ปิ๊ดปิ้ว-หนุ่มสมบูรณ์-ฟ้าประทานพร 58
ควบ(สลับ)ปิ๊ดปิ้ว-หนุ่มสมบูรณ์-ฟ้าประทานพร 37
         เดลี่ อัครเดช-ปิ๊ดปิ้ว 60
 :D เที่ยว..9
1..ทรัพย์พรชัย(ปิยวัฒน์)ไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/11.05
2..ดาวนำโชค(ปีใหม่)ขี่เต็มที่ 1/11.33
3..มีคุณอนันต์(รุ่งนิรันดร์)ขยับขี่ทางตรง 1/11.50
4..โชติกา(เสมา)ขี่ในมือ 1/11.85
     วิน  15   เพลส  11
     เพลส ดาวนำโชค 10
ควบ(ตรง)ทรัพย์พรชัย-ดาวนำโชค 34
ควบ(สลับ)ทรัพย์พรชัย-ดาวนำโชค 20
ควบ(ตรง)ทรัพย์พรชัย-ดาวนำโชค-มีคุณอนันต์ 90
ควบ(สลับ)ทรัพย์พรชัย-ดาวนำโชค-มีคุณอนันต์ 21
       เดลี่ ปิ๊ดปิ้ว-ทรัพย์พรชัย 39