ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 7/4/61 ซาวหกเส้น(อ่าน 1094 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 7/4/61 ซาวหกเส้น เมื่อ: เมษายน 07, 2018, 09:22:51 pm

 :)  เที่ยว..1
1..รุ่งทวีชัย(จรัล)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/8.23
2..ท๊อปแมน(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/8.40
3..ดวงทองคำ(นเรศ)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/8.51
4..แสนชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/8.56
     วิน   43  เพลส  12
     เพลส ท๊อปแมน 16
     เพลส ดวงทองคำ 65
ควบ(ตรง)รุ่งทวีชัย-ท๊อปแมน ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)รุ่งทวีชัย-ท๊อปแมน 293
ควบ(ตรง)รุ่งทวีชัย-ท๊อปแมน-ดวงทองคำ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)รุ่งทวีชัย-ท๊อปแมนดวงทองคำ ไม่มีคนถูก
 ;) เที่ยว..2
1..ม้าสุดที่รัก(รุ่งฤทธิ์)ออ กกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/7.82
2..เฟอร์รารี่(เอกราช)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.00
3..เทพอาชาไนย(จรัล)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.21
4..ละอองดาว(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.44
        วิน  73  เพลส  25
        เพลส เฟอร์รารี่ 11
        เพลส เทพอาชาไนย 23
ควบ(ตรง)ม้าสุดที่รัก-เฟอร์รารี่ 330
ควบ(สลับ)ม้าสุดที่รัก-เฟอร์รารี่ 195
ควบ(ตรง)ม้าสุดที่รัก-เฟอร์รารี่-เทพอาชาไนย 673
ควบ(สลับ)ม้าสุดที่รัก-เฟอร์รารี่-เทพอาชาไนย 1189
        เดลี่ รุ่งทวีชัย-ม้าสุดที่รัก 199
เที่ยว..3
1..หมูตุ้ย(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนไขี่ในมือ 1/6.34
2..หนุ่มโชคชัย(เสมา)ออกรองบ๊วยขี่เต็มที่ 1/6.59
3..แจ๊ค(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.62
4..รักเกินร้อย(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.80
     วิน  36  เพลส  21
     เพลส หนุ่มโชคชัย 17
ควบ(ตรง)หมูตุ้ย-หนุ่มโชคชัย 151
ควบ(สลับ)หมูตุ้ย-หนุ่มโชคชัย 61
ควบ(ตรง)หมูตุ้ย-หนุ่มโชคชัย-แจ๊ค 1593
ควบ(สลับ)หมูตุ้ย-หนุ่มโชคชัย-แจ๊ค 278
        เดลี่ ม้าสุดที่รัก-หมูตุ้ย 772
 :D เที่ยว..4
1..เงินกำไร(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/5.81
2..ม้าน้องท๊อป(ก้องรัก)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/6.20
3..เดี๋ยวก็รู้(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/6.30
4..คุณโชติ(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.32
    วิน  21   เพลส  10
    เพลส ม้าน้องท๊อป 199
ควบ(ตรง)เงินกำไร-ม้าน้องท๊อป 524
ควบ(สลับ)เงินกำไร-ม้าน้องท๊อป 709
ควบ(ตรง)เงินกำไร-ม้าน้องท๊อป-เดี๋ยวก็รู้ 1627
ควบ(สลับ)เงินกำไร-ม้าน้องท๊อป-เดี๋ยวก็รู้ 1198
            เดลี่ หมูตุ้ย-เงินกำไร 161
 :( เที่ยว..5
1..บิ๊กไบท์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/5.64
2..หนุ่มสมบูรณ์(กล้ารัก)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.10
3..เงินเงินเงิน(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.15
4..เทพชนะชัย(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/7.30
         วิน  14  เพลส  12
         เพลส หนุ่มสมบูรณ์ 12
ควบ(ตรง)บิ๊กไบท์-หนุ่มสมบูรณ์ 21
ควบ(สลับ)บิ๊กไบท์-หนุ่มสมบูรณ์ 14
ควบ(ตรง)บิ๊กไบท์-หนุ่มสมบูรณ์-เงินเงินเงิน 37
ควบ(สลับ)บิ๊กไบท์-หนุ่มสมบูรณ์-เงินเงินเงิน 23
        เดลี่ เงินกำไร-บิ๊กไบท์ 64
 ??? เที่ยว..6
1..บุญรักษา(ชนะโชติ)ออกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/4.90
2..อาชาชาติ(กล้ารัก)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/6.43
3..หนุ่มนำชัย(เอกราช)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ในมือ 1/6.60
4..รักแผ่นดิน(ปีใหม่)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.79
      วิน   18    เพลส  11
      เพลส อาชาชาติ 155
ควบ(ตรง)บุญรักษา-อาชาชาติ 879
ควบ(สลับ)บุญรักษา-อาชาชาติ 283
ควบ(ตรง)บุญรักษา-อาชาชาติ-หนุ่มนำชัย ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)บุญรักษา-อาชาชาติ-หนุ่มนำชัย 976
             เดลี่ บิ๊กไบท์-บุญรักษา 34
 :-*เที่ยว..7
1..เดชดำรงค์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/5.13
2..พรอนงค์(กล้ารัก)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.18
3..แมนยู(ก้องรัก)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ใกล้ป้าย 6.40
4..บัวขาว(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.49
     วิน  17  เพลส  11
     เพลส พรอนงค์ 18
ควบ(ตรง)เดชดำรงค์-พรอนงค์ 70
ควบ(สลับ)เดชดำรงค์-พรอนงค์ 108
ควบ(ตรง)เดชดำรงค์-พรอนงค์-แมนยู 605
ควบ(สลับ)เดชดำรงค์-พรอนงค์-แมนยู 3009
       เดลี่ บุญรักษา-เดชดำรงค์ 37
 :-* เที่ยว..8
1..ปิ๊ดปิ้ว(จรัล)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/5.32
2..ทรัพย์สยาม(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/5.68
3..ดาวนำโชค(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.87
4..เนตรมงคล(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/7.38
         วิน   19  เพลส  12
         เพลส ทรัพย์สยาม 34
         เพลส ดาวนำโชค 18
ควบ(ตรง)ปิ๊ดปิ้ว-ทรัพย์สยาม 226
ควบ(สลับ)ปิ๊ดปิ้ว-ทรัพย์สยาม 161
ควบ(ตรง)ปิ๊ดปิ้ว-ทรัพย์สยาม-ดาวนำโชค ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ปิ๊ดปิ้ว-ทรัพย์สยาม-ดาวนำโชค 282
        เดลี่ เดชดำรงค์-ปิ๊ดปิ้ว 54
 :'( เที่ยว..9
1..ขวัญใจสิงหราช(ก้องรัก)ออกกลางกลุ่มหลังทางตรงสอดกลางไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/7.09
2..พี่ตองแจ๊ค(จรัล)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.32
3..ทรอย(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.54
4..หนุ่มนำโชค(เสมา)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/8.19
           วิน  15   เพลส  13
           เพลส พี่ตองแจ๊ค 18
ควบ(ตรง)ขวัญใจสิงหราช-พี่ตองแจ๊ค 38
ควบ(สลับ)ขวัญใจสิงหราช-พี่ตองแจ๊ค 29
ควบ(ตรง)ขวัญใจสิงหราช-พี่ตองแจ๊ค-ทรอย 102
ควบ(สลับ)ขวัญใจสิงหราช-พี่ตองแจ๊ค-ทรอย 29
        เดลี่ ปิ๊ดปิ้ว-ขวัญใจสิงหราช 41