ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 15/4/61 นัดพิเศษ ซาวเก้าเส้น(อ่าน 1257 ครั้ง)

 :) เที่ยว..1
1..ดวงวีระ(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/15.53
2..ชโยโรจน์(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/15.82
3..แทมมารีนด์(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/16.31
4..เทพอาชาไนย(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/16.85
       วิน   41  เพลส  15
       เพลส ชโยโรจน์ 23
ควบ(ตรง)ดวงวีระ-ชโยโรจน์ 131
ควบ(สลับ)ดวงวีระ-ชโยโรจน์ 59
ควบ(ตรง)ดวงวีระ-ชโยโรจน์-แทมมารีนด์ ไม่มีคนถูฏ
ควบ(สลับ)ดวงวีระ-ชโยโรจน์-แทมมารีนด์ 148
 :D เที่ยว..2
1..รักเกินร้อย(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าทางสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/13.98
2..อัศวมงคล(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/14.29
3..ฟ้าแลบ(รุ่งนิรันดร์)ออกกลางกล่มขยับขี่ทางตรง 1/15.23
4..หนุ่มนำโชค(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/15.42
      วิน    56  เพลส  15
      เพลส อัศวมงคล 12
      เพลส ฟ้าแลบ 20
ควบ(ตรง)รักเกินร้อย-อัศวมงคล 98
ควบ(สลับ)รักเกินร้อย-อัศวมงคล 88
ควบ(ตรง)รักเกินร้อย-อัศวมงคล-ฟ้าแลบ 906
ควบ(สลับ)รักเกินร้อย-อัศวมงคล-ฟ้าแลบ 1426
        เดลี่ ดวงวีระ-รักเกินร้อย 328
 :-* เที่ยว..3
1..เงินเงินเงิน(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าทางตรงขี่ในมือ 1/1/13.36
2..บิ๊กไบท์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.53
3..เทพชนะชัย(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.82
4..สุดขอบฟ้า(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/14.01
         วิน  252  เพลส  44
          เพลส บิ๊กไบท์ 14
          เพลส เทพชนะชัย 44
ควบ(ตรง)เงินเงินเงิน-บิ๊กไบท์  ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)เงินเงินเงิน-บิ๊กไบท์  881
ควบ(ตรง)เงินเงินเงิน-บิ๊กไบท์-เทพชนะชัย  ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)เงินเงินเงิน-บิ๊กไบท์-เทพชนะชัย 5610
          เดลี่ รักเกินร้อย-เงินเงินเงิน 4711
 :'( เที่ยว..4
1..หนุ่มโชคชัย(เสมา)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/13.29
2..ฟ้าประทานพร(เมตตา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.54
3..หมูตุ้ย(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/14.37
4..แจ๊ค(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/14.50
      วิน   23  เพลส  17
      เพลส ฟ้าประทานพร 18
ควบ(ตรง)หนุ่มโชคชัย-ฟ้าประทานพร 85
ควบ(สลับ)หนุ่มโชคชัย-ฟ้าประทานพร 41
ควบ(ตรง)หนุ่มโชคชัย-ฟ้าประทานพร-หมูาตุ้ย 290
ควบ(สลับ)หนุ่มโชคชัย-ฟ้าประทานพร-หมูตุ้ย 60
            เดลี่ เงินเงินเงิน-หนุ่มโชคชัย 2575
 :-[ เที่ยว..5
1..บราวน์ชูการ์(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/13.10
2..เนตรมงคล(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/13.15
3..เดี๋ยวก็รู้(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.50
4..ทรัพย์สยาม(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/13.79
       วิน   637   เพลส   133
       เพลส เนตรมงคล 17
ควบ(ตรง)บราวน์ชูการ์-เนตรมงคล ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)บราวน์ชูการ์-เนตรมงคล 594
ควบ(ตรง)บราวน์ชูการ์-เนตรมงคล-เดี๋ยวก็รู้ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)บราวน์ชูการ์-เนตรมงคล-เดี๋ยวก็รู้ 195
        เดลี่ หนุ่มโชคชัย-บราวน์ชูการ์ 657
 :-\ เที่ยว..6
1..มีทรัพย์(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/15.04
2..ม้าสุดที่รัก(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/15.32
3..ท๊อปแมน(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/15.78
4..ดาววีระ(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/15.97
     วิน     78  เพลส  25
     เพลส ม้าสุดที่รัก 13
     เพลส ทณอปแมน 14
ควบ(ตรง)มีทรัพย์-ม้าสุดที่รัก 234
ควบ(สลับ)มีทรัพย์-ม้าสุดที่รัก 397
ควบ(ตรง)มีทรัพย์-ม้าสุดที่รัก-ท๊อปแมน 520
ควบ(สลับ)มีทรัพย์-ม้าสุดที่รัก-ท๊อปแมน 207
        เดลี่ บราวน์ชูการ์-มีทรัพย์ 5722
 :( เที่ยว..7
1..หนุ่มนำชัย(เอกราช)ออกกลางกลุ่มทางตรางสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/12.37
2..บุญรักษา(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/12.68
3..ซานนิต้า(เมตตา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.72
4..ปิ๊ดปิ้ว(จรัล)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.97
       วิน   24  เพลส  17
       เพลส บุญรักษา 12
ควบ(ตรง)หนุ่มนำชัย-บุญรักษา 50
ควบ(สลับ)หนุ่มนำชัย-บุญรักษา 23
ควบ(ตรง)หนุ่มนำชัย-บุญรักษา-ซานนิต้า 537
ควบ(สลับ)หนุ่มนำชัย-บุญรักษา-ซานนิต้า 229
       เดลี่ มีทรัพย์-หนุ่มนำชัย 261
 :-* เที่ยว..8
1..เพาเวอร์คิงส์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/13.52
2..น้องวีระ(จรัล)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.89
3..คุณโชติ(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/14.32
4..มีคุณอนันต์(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/15.81
       วิน  13  เพลส  10
        เพลส น้องวีระ 16
ควบ(ตรง)เพาเวอร์คิงส์-น้องวีระ 36
ควบ(สลับ)เพาเวอร์คิงส์-น้องวีระ 29
ควบ(ตรง)เพาเวอร์คิงส์-น้องวีระ-คุณโชติ 59
ควบ(สลับ)เพาเวอร์คิงส์-น้องวีระ-คุณโชติ 30
       เดลี่ หนุ่มนำชัย-เพาเสอร์คิงส์ 35
 :'( เที่ยว..9
1..ดวงทองคำ(นเรศ)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/13.38
2..แสนชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/14.00
3..เฟอร์รารี่(เมตตา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/14.05
4..คุณเกีบรติศักดิ์(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/14.11
      วิน   47  เพลส  17
      เพลส แสนชัย 11
ควบ(ตรง)ดวงทองคำ-แสนชัย 129
ควบ(สลับ)ดวงทองคำ-แสนชัย 47
ควบ(ตรง)ดวงทองคำ-แสนชัย-เฟอร์รารี่ 636
ควบ(สลับ)ดวงทองคำ-แสนชัย-เฟอร์รารี่ 141
              เดลี่ เพาเวอร์คิงส์-ดวงทองคำ 137