ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 29/7/60 ซาวหกเส้นกึ่ง(อ่าน 1572 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 29/7/60 ซาวหกเส้นกึ่ง เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 09:51:37 pm

1..อัครพล(เสมา)ออกบ๊วยทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/8.87
2..มินิเรด(ใจสู้)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.55
3..เทพอาชาไนย(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/9.62
4..เงินวีระ(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/10.26
    วิน  39  เพลส  22
    เพลส  มินิเรด 19
ควบ(ตรง)อัครพล-มินิเรด 54
ควบ(สลับ)อัครพล-มินิเรด 29
ควบ(ตรง)อัครพล-มินิเรด-เทพอาชาไนย 91
ควบ(สลับ)อัครพล-มินิเรด-เทพอาชาไนย 34
เที่ยว..2
1..อาร์มมี่(คนึง)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/6.63
2..โชคของเรา(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.32
3..สเต็กโฮลเดอร์(กล้ารัก)ออกกลุ่มหลังขยับขี่ทางตรง 1/9.35
4..วันสดใส(เมตตา)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/9.71
    วิน  31   เพลส  20
     เพลส โชคของเรา 20
ควบ(ตรง)อาร์มมี่-โชคของเรา 264
ควบ(สลับ)อาร์มมี่-โชคของเรา 85
ควบ(ตรง)อาร์มมี่-โชคของเรา-สเต็กโฮลเดอร์ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)อาร์มมี่-โชคของเรา-สเต็กโฮลเดอร์ 167
       เดลี่  อัครพล-อาร์มมี่ 145
เที่ยว..3
1..สวัสดีจาวเจียงใหม่(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/7.86
2..คุณสุขเกษม(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.93
3..ดาวนำโชค(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.11
4..ทูแมนโก(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/9.60
     วิน  44   เพลส  14
      เพลส คุณสุขเกษม 11
     เพลส ดาวนำโชค 41
ควบ(ตรง)สวัสดีจาวเจียงใหม่-คุณสุขเกษม 88
ควบ(สลับ)สวัสดีจาวเจียงใหม่-คุณสุขเกษม 38
ควบ(ตรง)สวัสดีจาวเจียงใหม่-คุณสุขเกษม-ดาวนำโชค ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)สวัสดีจาวเจียงใหม่-คุณสุขเกษม-ดาวนำโชค 553
        เดลี่ อาร์มมี่-สวัสดีจาวเจียงใหม่ 248
เที่ยว..4
1..ใจเย็นเย็น(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/7.29
2..ฟลอริดา(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่  1/8.66
3..ชโยโรจน์(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.88
4..หนุ่มภู(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/9.19
     วิน   38   เพลส  14
     เพลส ฟลอริดา 22
     เพลส ชโยโรจน์ 20
ควบ(ตรง)ใจเย็นเย็น-ฟลอริดา 288
ควบ(สลับ)ใจเย็นเย็น-ฟลอริดา 547
ควบ(ตรง)ใจเย็นเย็น-ฟลอริดา-ชโยโรจน์ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ใจเย็นเย็น-ฟลอริดา-ชโยโรจน์ 2622
       เดลี่ สวัสดีจาวเจียงใหม่-ใจเย็นเย็น 319
เที่ยว..5
1..ช๊อคโกแลต(คนึง)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/6.39
2..มังกรขาว(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.75
3..พรอนงค์(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.89
4..เก้ามงคล(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/9.19
     วิน   33   เพลส  18
      เพลส มังกรขาว 11
ควบ(ตรง)ช๊อคโกแลต-มังกรขาว 133
ควบ(สลับ)ช๊อคโกแลต-มังกรขาว 20
ควบ(ตรง)ช๊อคโกแลต-มังกรขาว-พรอนงค์ 225
ควบ(สลับ)ช๊อคโกแลต-มังกรขาว-พรอนงค์ 24
      เดลี่   ใจเย็นเย็น-ช๊อคโกแลต 384
เที่ยว..6
1..ชาญชัย(ก้องรัก)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/5.06
2..ช๊อปเปอร์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/5.53
3..โกลเด้นท์คิงส์(นิธิกร)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/7.40
4..โชติกา(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/8.06
     วิน   12    เพลส  11
     เพลส ช๊อปเปอร์ 14
ควบ(ตรง)ชาญชัย-ช๊อปเปอร์ 25
ควบ(สลับ)ชาญชัย-ช๊อปเปอร์ 13
ควบ(ตรง)ชาญชัย-ช๊อปเปอร์-โกลเด้นท์คิงส์ 37
ควบ(สลับ)ชาญชัย-ช๊อปเปอร์-โกลเด้นท์คิงส์ 17
      เดลี่ ช๊อคโกแลต-ช๊อปเปอร์  69
เที่ยว..7
1..รักเดือน(เมตตา)ออกกลุ่มหน้าทางตรงขี่ในมือ 1/6.63
2..บารมีมงคล(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/7.66
3..ก้องธรณี(รู้คุณ)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/7.66
4..คลาสสิค(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/7.82
    วิน   15    เพลส  11
     เพลส  บารมีมงคล 14
ควบ(ตรง)รักเดือน-บารมีมงคล 187
ควบ(สลับ)รักเดือน-บารมีมงคล 93
ควบ(ตรง)รักเดือน-บารมีมงคล-ก้องธรณี ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)รักเดือน-บารมีมงคล-ก้องธรณี 876
       เดลี่  ชาญชัย-รักเดือน 20
เที่ยว..8
1..ความเป็นจริง(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.15
2..บราวน์ชูการ์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.36
3..อาชาชาติ(พีรพงษ์)ออกบ๊วยขี่เต็มที่ 1/8.62
4..ซัคเซส(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/9.51
    วิน   15   เพลส   10
    เพลส บราวน์ชูการ์  22
ควบ(ตรง)ความเป็นจริง-บราวน์ชูการ์ 69
ควบ(สลับ)ความเป็นจริง-บราวน์ชูการ์ 33
ควบ(ตรง)ความเป็นจริง-บราวน์ชูการ์-อาชาชาติ 46
ควบ(สลับ)ความเป็นจริง-บราวน์ชูการ์-อาชาชาติ 15
       เดลี่ รักเดือน-ความเป็นจริง 27
เที่ยว..9
1..จ่าฝูง(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/8.03
2..ม้าสุดที่รัก(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.10
3..บิงโก(รักจริง)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ทางตรง 1/8.26
4..ดาววีระ(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.34
     วิน   74   เพลส  14
      เพลส ม้าสุดที่รัก 11
      เพลส บิงโก 28
ควบ(ตรง)จ่าฝูง-ม้าสุดที่รัก 205
ควบ(สลับ)จ่าฝูง-ม้าสุดที่รัก 39
ควบ(ตรง)จ่าฝูง-ม้าสุดที่รัก-บิงโก 1771
ควบ(สลับ)จ่าฝูง-ม้าสุดที่รัก-บิงโก 530
        เดลี่ ความเป็นจริง-จ่าฝูง 134