ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 5/8/60 ซาสเจ็ดเส้นกึ่ง(อ่าน 1861 ครั้ง)

เที่ยว..1
1..สเต็กโฮเดอร์(กล้ารัก)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/
2..สวัสดีจาวเจียงใหม่(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/11.22
3..คุณคณุตม์(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.23
4..วันมีชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.45
     วิน   60    เพลส  22
      เพลส สวัสดีจาวเจียงใหม่ 19
ควบ(ตรง)สเต็กโฮเดอร์-สวัสดีจาวเจียงใหม่ 303
ควบ(สลับ)สเต็กโฮเดอร์-สวัสดีจาวเจียงใหม่ 363
ควบ(ตรง)สเต็กโฮเดอร์-สวัสดีจาวเจียงใหม่-คุณคณุตม์ 391
ควบ(สลับ)สเต็กโฮเดอร์-สวัสดีจาวเจียงใหม่-คุณคณุตม์ 54
เที่ยว..2
1..เงินวีระ(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดนอกไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/11.89
2..เทพอาชาไนย(นิติรัฐ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/12.00
3..กุ้ยหลิน(วุฒิชัย)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ทางตรง  1/12.10
4..ใจสิงห์(เสมา)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/12.55
    วิน   38   เพลส  14
    เพลส เทพอาชาไนย  13
    เพลส กุ้ยหลิน 29
ควบ(ตรง)เงินวีระ-เทพอาชาไนย 222
ควบ(สลับ)เงินวีระ-เทพอาชาไนย
ควบ(ตรง)เงินวีระ-เทพอาชาไนย-กุ้ยหลิน
ควบ(สลับ)เงินวีระ-เทพอาชาไนย-กุ้ยหลิน
      เดลี่ สเต็กโฮเดอร์-เงินวีระ 178
เที่ยว..3
1..คลาสสิค(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/9.04
2..วอร์ริเออร์(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/9.67
3..นายแน่มาก(รู้คุณ)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ใกล้ป้าย 1/10.14
4..บิ๊กไบท์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/11.00
    วิน  21    เพลส  13
     เพลส วอร์ริเออร์ 19
    เพลส  นายแน่มาก 24
ควบ(ตรง)คลาสสิค-วอร์ริเออร์ 182
ควบ(สลับ)คลาสสิค-วอร์ริเออร์ 137
ควบ(ตรง)คลาสสิค-วอร์ริเออร์-นายแน่มาก ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)คลาสสิค-วอร์ริเออร์-นายแน่มาก 1103
       เดลี่ เงินวีระ-คลาสสิค 99
เที่ยว..4
1..สนิมเหล็ก(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/11.19
2..ชนะมงคล(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.40
3..หนุ่มนำโชค(เสมา)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/11.46
4..นันทนัช(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/11.98
    วิน   20   เพลส  14
     เพลส ชนะมงคล 27
ควบ(ตรง)สนิมเหล็ก-ชนะมงคล 91
ควบ(สลับ)สนิมเหล็ก-ชนะมงคล 54
ควบ(ตรง)สนิมเหล็ก-ชนะมงคล-หนุ่มนำโชค 792
ควบ(สลับ)สนิมเหล็ก-ชนะมงคล-หนุ่มนำโชค 144
      เดลี่ คลาสสิค-สนิมเหล็ก 155
เที่ยว..5
1..น้องวีระ(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/9.79
2..ม้าสุดที่รัก(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.07
3..บิงโก(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ในมือ 1/11.14
4..อาร์มมี่(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/11.91
    วิน   174   เพลส  26
    เพลส ม้าสุดที่รัก 13
ควบ(ตรง)น้องวีระ-ม้าสุดที่รัก 898
ควบ(สลับ)น้องวีระ-ม้าสุดที่รัก 143
ควบ(ตรง)น้องวีระ-ม้าสุดที่รัก-บิงโก ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)น้องวีระ-ม้าสุดที่รัก-บิงโก 202
เที่ยว..6
1..เก้ามงคล(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/8.10
2..ม้าเซ็กเธาว์(คนึง)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/ 8.42
3..เบ็นซ์(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/9.24
4..พรอนงค์(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/9.32
     วิน  19   เพลส  10
     เพลส  ม้าเซ็กเธาว์ 16
     เพลส เบ็นซ์ 22
ควบ(ตรง)เก้ามงคล-ม้าเซ็กเธาว์ 83
ควบ(สลับ)เก้ามงคล-ม้าเซ็กเธาว์ 30
ควบ(ตรง)เก้ามงคล-ม้าเซ็กเธาว์-เบ๊นซ์ 363
ควบ(สลับ)เก้ามงคล-ม้าเซ็กเธาว์-เบ๊นซ์ 254
      เดลี่ น้องวีระ-เก้ามงคล 873
เที่ยว..7
1..บราวน์ชูการ์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/8.22
2..อาชาชาติ(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/8.70
3..ซานนิต้า(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/9.33
4..ช๊อปเปอร์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/9.68
    วิน  20    เพลส   16
     เพลส อาชาชาติ 43
ควบ(ตรง)บราวน์ชูการ์-อาชาชาติ 493
ควบ(สลับ)บราวน์ชูการ์-อาชาชาติ 203
ควบ(ตรง)บราวน์ชูการ์-อาชาชาติ-ซานนิต้า 257
ควบ(สลับ)บราวน์ชูการ์-อาชาชาติ-ซานนิต้า 47
      เดลี่ เก้ามงคล-บราวน์ชูการ์ 57
เที่ยว..8
1..เบิร์ดเดย์(ตะวันฉาย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.28
2..ดาววีระ(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/9.07
3..ฟลอริดา(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/10.39
4..ชโยโรจน์(เสมา)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ในมือ 1/11.47
    วิน  13   เพลส   10
     เพลส ดาววีระ 19
ควบ(ตรง)เบิร์ดเดย์-ดาววีระ 64
ควบ(สลับ)เบิร์ดเดย์-ดาววีระ 20
ควบ(ตรง)เบิร์ดเดย์-ดาววีระ-ฟลอริดา 141
ควบ(สลับ)เบิร์ดเดย์-ดาววีระ-ฟลอริดา 33
   เดลี่ บราวน์ชูการ์-เบิร์ดเดย์ 89
เที่ยว..9
1..คุณสุขเกษม(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.99
2..อัครพล(เสมา)ออกบ๊วยขี่เต็มที่ 1/11.21
3..ลุงคำปัน(ใจสู้)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/11.96
4..ดาวนำโชค(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.66
    วิน  22    เพลส  15
     เพลส  อัครพล 20
ควบ(ตรง)คุณสุขเกษม-อัครพล 61
ควบ(สลับ)คุณสุขเกษม-อัครพล 27
ควบ(ตรง)คุณสุขเกษม-อัครพล-ลุงคำปัน 560
ควบ(สลับ)คุณสุขเกษม-อัครพล-ลุงคำปัน 77
      เดลี่ เบิร์ดเดย์-คุณสุขเกษม 36   
4..
Re: ผลม้าเชียงใหม่ 5/8/60 ซาสเจ็ดเส้นกึ่งตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:10:23 am
ขอบคุณครับ 
เห็นรายชื่อม้าชนะแล้ว
อยากเข้าสนามจัง
อุปสรรค ยิ่งรีบสู้ก็ยิ่งพ้น
ยังหนีก็ยังอยู่ในใจRe: ผลม้าเชียงใหม่ 5/8/60 ซาสเจ็ดเส้นกึ่งตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:44:37 am
ขอบคุณครับ 
เห็นรายชื่อม้าชนะแล้ว
อยากเข้าสนามจัง

บอกแล้วมีของแพง ไม่เชื่อ! หวานเจี๊ยบเดลี่ น้องวีระ เก้ามงคล ใบ800 เอิ้กๆๆๆๆ
HORSE LIFERe: ผลม้าเชียงใหม่ 5/8/60 ซาสเจ็ดเส้นกึ่งตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 01:41:41 pm
นัดพิเศษ  เมื่อไหร่...จ้าวเวคินRe: ผลม้าเชียงใหม่ 5/8/60 ซาสเจ็ดเส้นกึ่งตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 02:18:27 pm
นัดพิเศษ  เมื่อไหร่...จ้าวเวคิน

9 กันยา วันรวมน้ำใจชาวม้าแข่ง ชิง100000 ระยะ44เส้น  เที่ยวธรรมดา เพิ่มเงินรางวัล จัดไป! (เดวบอกลูกพี่จากโคราชส่งมาประกวดสักตัว)
HORSE LIFERe: ผลม้าเชียงใหม่ 5/8/60 ซาสเจ็ดเส้นกึ่งตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 02:44:17 pm
นัดพิเศษ  เมื่อไหร่...จ้าวเวคิน

9 กันยา วันรวมน้ำใจชาวม้าแข่ง ชิง100000 ระยะ44เส้น  เที่ยวธรรมดา เพิ่มเงินรางวัล จัดไป! (เดวบอกลูกพี่จากโคราชส่งมาประกวดสักตัว)
-------- นัดพิเศษ ชอบ ปิงโก -----
อุปสรรค ยิ่งรีบสู้ก็ยิ่งพ้น
ยังหนีก็ยังอยู่ในใจRe: ผลม้าเชียงใหม่ 5/8/60 ซาสเจ็ดเส้นกึ่งตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 03:24:36 pm
นัดพิเศษ  เมื่อไหร่...จ้าวเวคิน

9 กันยา วันรวมน้ำใจชาวม้าแข่ง ชิง100000 ระยะ44เส้น  เที่ยวธรรมดา เพิ่มเงินรางวัล จัดไป! (เดวบอกลูกพี่จากโคราชส่งมาประกวดสักตัว)
-------- นัดพิเศษ ชอบ ปิงโก -----

ซื้อขายไปแล้วครับ แต่นัดพิเศษน่าจะสู้
HORSE LIFE