ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 13/8/60 ซาวหกเส้นกึ่ง(อ่าน 1457 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 13/8/60 ซาวหกเส้นกึ่ง เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 09:37:03 pm

เที่ยว..1
1..เทพอาชาไนย(นิติรัฐ)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ1/9.53
2..หนุ่มเด่นชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/9.60
3..มินิเรด(ใจสู้)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.80
4..ยอดมงคล(ชูธง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.00
    วิน  28  เพลส   17
ควบ(ตรง)เทพอาชาไนย-หนุ่มเด่นชัย 514
ควบ(สลับ)เทพอาชาไนย-หนุ่มเด่นชัย 313
ควบ(ตรง)เทพอาชาไนย-หนุ่มเด่นชัย-มินิเรด ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)เทพอาชาไนย-หนุ่มเด่นชัย-มินิเรด 117
เที่ยว..2
1..สเต็กโฮเดอร์(กล้ารัก)ออกกลุ่มหลังทางตรงสอดนอกไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/7.95
2..ดาววีระ(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.75
3..ก้องภพ(รู้คุณ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.93
4..เบิร์ดเบิร์ด(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.20
    วิน   47  เพลส  22
     เพลส ดาววีระ 14
ควบ(ตรง)สเต็กโฮเดอร์-ดาววีระ 207
ควบ(สลับ)สเต็กโฮเดอร์-ดาววีระ 120
ควบ(ตรง)สเต็กโฮเดอร์-ดาววีระ-ก้องภพ 410
ควบ(ตรง)สเต็กโฮเดอร์-ดาววีระ-ก้องภพ 32
      เดลี่ เทพอาชาไนย-สเต็กโฮเดอร์ 176
เที่ยว..3
1..ฟ้าประทานพร(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/6.16
2..อาชาชาติ(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/6.35
3..ม้าเซ็กเธาว์(คนึง)ออกกลางกลุ่มขึ่เต็มที่ 1/6.46
4..รักเดือน(เมาตตา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1.6.53
    วิน  68   เพลส  58
     เพลส อาชาชาติ 10
ควบ(ตรง)ฟ้าประทานพร-อาชาชาติ 289
ควบ(สลับ)ฟ้าประทานพร-อาชาชาติ 37
ควบ(ตรง)ฟ้าประทานพร-อาชาชาติ-ม้าเซ็กเธาว์ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ฟ้าประทานพร-อาชาชาติ-ม้าเซ็กเธาว์ 158
       เดลี่ สเต็กโฮเดอร์-ฟ้าประทานพร 1090
เที่ยว..4
1..คุณสุขเกษม(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.50
2..ม้าลูกเขย(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.59
3..คุณคณุตม์(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/8.78
4..ชนะมงคล(น้ำฝน)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/9.12
     วิน  98   เพลส   31
      เพลส ม้าลูกเขย 18
ควบ(ตรง)คุณสุขเกษม-ม้าลูกเขย ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)คุณสุขเกษม-ม้าลูกเขย 254
ควบ(ตรง)คุณสุขเกษม-ม้าลูกเขย-คุณคุณุตม์ 1779
ควบ(สลับ)คุณสุขเกษม-ม้าลูกเขย-คุณคณุตม์ 88
      เดลี่ ฟ้าประทานพร-คุณสุขเกษม 764
เที่ยว..5
1..นายแน่มาก(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/7.21
2..เบิร์ดเดย์(ตะวันฉาย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.38
3..อาร์มมี่(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.93
4..บิ๊กไบท์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.30
     วิน   16   เพลส  10
     เพลส เบิร์ดเดย์ 21
ควบ(ตรง)นายแน่มาก-เบิร์ดเดย์ 47
ควบ(สลับ)นายแน่มาก-เบิร์ดเดย์ 24
ควบ(ตรง)นายแน่มาก-เบิร์ดเดย์-อาร์มมึ่ 92
ควบ(สลับ)นานแน่มาก-เบิร์ดเดย์-อาร์มมี่ 34
      เดลี่ คุณสุขเกษม-นายแน่มาก 420
เที่ยว..5
1..บราวชูการ์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าทางสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/5.47
2..โกลเด้นท์คิงส์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.78
3..ดาร์บี้คิงส์(นิธิกร)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/7.32
4..อเล็กซิส(เมตตา)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/7.61
     วิน  15   เพลส  11
     เพลส โกลเด้นท์คิงส์ 37
ควบ(ตรง)บราวชูการ์-โกลเด้นท์คิงส์ 124
ควบ(สลับ)บราวชูการ์-โกลเด้นท์คิงส์ 83
ควบ(ตรง)บราวชูการ์-โกลเด้นท์คิงส์-ดาร์บี้คิงส์ 604
ควบ(สลับ)บราวชูการ์-โกลเด้นท์คิงส์-ดาร์บี้คิงส์ 29
       เดลี่  นายแน่มาก-บราวชูการ์ 29
เที่ยว..7
1..คลาสสิค(พิเชษฐชชัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/6.47
2..วอร์ริเออร์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.83
3..น้องวีระ(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.09
4..เทพชนะชัย(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/7.48
     วิน  14    เพลส   11
     เพลส วอร์ริเออร์ 13
     เพลส น้องวีระ 17
ควบ(ตรง)คลาสสิค-วอร์ริเออร์ 24
ควบ(สลับ)คลาสสิค-วอร์ริเออร์ 25
ควบ(ตรง)คลาสสิค-วอร์ริเออร์-น้องวีระ 82
ควบ(สลับ)คลาสสิค-วอร์ริเออร์-น้องวีระ 42
       เดลี่  บราวชูการ์-คลาสสิค 24
เที่ยว..8
1..ฟลอริดา(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าทางตรงผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/7.00
2..หนุ่มภู(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.22
3..โชคของเรา(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.86
4..ภูศรัณย์(กล้ารัก)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/10.31
     วิน   30   เพลส  12
     เพลส หนุ่มภู  12
ควบ(ตรง)ฟลอริดา-หนุ่มภู 73
ควบ(สลับ)ฟลอริดา-หนุ่มภู 16
ควบ(ตรง)ฟลอริดา-หนุ่มภู-โชคของเรา 84
ควบ(สลับ)ฟลอริดา-หนุ่มภู-โชคของเรา 22
       เดลี่  คลาสสิค-ฟลอริดา 42
เที่ยว..9
1..หนุ่มนำโชค(เสมา)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านนขึ้นนำขึ่ในมือ 1/7.86
2..เงินวีระ(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.38
3..วันสดใส(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.57
4..ริชชึ่คิงส์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/9.96
    วิน   19    เพลส   14
    เพลส เงินวีระ 14
ควบ(ตรง)หนุ่มนำโชค-เงินวีระ 28
ควบ(สลับ)หนุ่มนำโชค-เงินวีระ 16
ควบ(ตรง)หนุ่มนำโชค-เงินวีระ-ริชชี่คิงส์ 132
ควบ(สลับ)หนุ่มนำโชค-เงินวีระ-ริชชี่คิงส์ 46
       เดลี่  ฟลอริดา-หนุ่มนำโชค 91