ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 19/8/60 ซาวเจ็ดเส้นกึ่ง(อ่าน 1547 ครั้ง)

เที่ยว..1
1..ดาวนำโชค(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/11.42
2..ใจสิงห์(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.43
3..นันทนัช(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหลังขยับขี่ใกล้ป้าย 1/13.69
4..เพชรพญาธร(จรัล)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ตลอดทาง 1/13.76
     วิน  28   เพลส  17
     เพลส ใจสิงห์ 13
ควบ(ตรง)ดาวนำโชค-ใจสิงห์ 146
ควบ(สลับ)ดาวนำโชค-ใจสิงห์ 66
ควบ(ตรง)ดาวนำโชค-ใจสิงห์-นันทนัช 176
ควบ(สลับ)ดาวนำโชค-ใจสิงห์-นันทนัช 25
เที่ยว..2
1..ริชชี่คิงส์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/10.80
2..เงินวีระ(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.34
3..วันสดใส(จรัล)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.72
4..ชนะมงคล(น้ำฝน)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/11.99
     วิน  44  เพลส  20
     เพลส เงินวีระ 13
ควบ(ตรง)ริชชี่คิงส์-เงินวีระ 141
ควบ(สลับ)ริชชี่คิงส์-เงินวีระ 36
ควบ(สลับ)ริชชี่คิงส์-เงินวีระ-วันสดใส 810
ควบ(สลับ)ริชชี่คิงส์-เงินวีระ-วันสดใส 118
       เดลี่ ดาวนำโชค-ริชชี่คิงส์ 101
เที่ยว..3
1..บิ๊กไบท์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/9.46
2..ดาววีระ(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.13
3..จ่าฝูง(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.35
4..ม้าสุดที่รัก(ก้องรัก)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/11.60
     วิน  16   เพลส  12
     เพลส ดาววีระ 15
ควบ(ตรง)บิ๊กไบท์-ดาววีระ 30
ควบ(สลับ)บิ๊กไบท์-ดาววีระ 20
ควบ(ตรง)บิ๊กไบท์-ดาววีระ-จ่าฝูง 36
ควบ(สลับ)บิ๊กไบท์-ดาววีระ-จ่าฝูง 20
      เดลี่ ริชชี่คิงส์-บิ๊กไบท์ 92
เที่ยว..4
1..คุณสุขเกษม(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.81
2..หนุ่มภู(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/9.90
3..โชคของเรา(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/10.40
4..ชโยโรจน์(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/10.67
     วิน   139   เพลส  27
      เพลส หนุ่มภู 13
ควบ(ตรง)คุณสุขเกษม-หนุ่มภู ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)คุณสุขเกษม-หนุ่มภู 167
ควบ(ตรง)คุณสุขเกษม-หนุ่มภู-โชคของเรา ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)คุณสุขเกษม-หนุ่มภู-โชคของเรา 715
       เดลี่ ริชชี่คิงส์-คุณสุขเกษม 322
เที่ยว..5
1..เก้ามงคล(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/8.22
2..รักเดือน(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.50
3..แมนยู(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหลังขยับขี่ทางตรง 1/9.12
4..เฟอร์รารี(นิติรัฐ)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/10.50
     วิน  14    เพลส   10
     เพลส  รักเดือน 16
ควบ(ตรง)เก้ามงคล-รักเดือน 24
ควบ(สลับ)เก้ามงคล-รักเดือน 16
ควบ(ตรง)เก้ามงคล-รักเดือน-แมนยู 40
ควบ(สลับ)เก้ามงคล-รักเดือน-แมนยู 33
       เดลี่ คุณสุขเกษม-เก้ามงคล 392
เที่ยว..6
1..ฟลอริดา(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/8.88
2..สเต็กโฮเดอร์(กล้ารัก)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/9.18
3..อาร์มมี่(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.94
4..เบิร์ดเบิร์ด(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ในมือ 1/11.31
    วิน  27    เพลส   25
    เพลส  สเต็กโฮเดอร์ 13
ควบ(ตรง)ฟลอริดา-สเต็กโฮเดอร์ 42
ควบ(สลับ)ฟลอริดา-สเต็กโฮเดอร์ 26
ควบ(ตรง)ฟลอริดา-สเต็กโฮเดอร์-อาร์มมี่ 61
ควบ(สลับ)ฟลอริดา-สเต็กโฮเดอร์-อาร์มมี่ 14
        เดลี่  เก้ามงคล-ฟลอริดา 71
เที่ยว..7
1..วอร์ริเออร์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.25
2..ก้องธรณี(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.40
3..น้องวีระ(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.80
4..บารมีมงคล(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/9.62
    วิน  21    เพลส 14
    เพลส ก้องธรณี 14
ควบ(ตรง)วอร์ริเออร์-ก้องธรณี 50
ควบ(สลับ)วอร์ริเออร์-ก้องธรณี 17
ควบ(ตรง)วอร์ริเออร์-ก้องธรณี-น้องวีระ 42
ควบ(สลับ)วอร์ริเออร์-ก้องธรณี-น้องวีระ 21
        เดลี่ ฟลอริดา-วอร์ริเออร์ 70
เที่ยว..8
1..โกลเด้นท์คิงส์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/9.00
2..คุณโชติ(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/9.42
3..โชติกา(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ทางตรง 1/9.71
4..ม้าคุณคณุตม์(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/9.85
     วิน  16    เพลส  11
      เพลส คุณโชติ 15
ควบ(ตรง)โกลเด้นท์คิงส์-คุณโชติ 19
ควบ(สลับ)โกลเด้นท์คิงส์-คุณโชติ 14
ควบ(ตรง)โกลเด้นท์คิงส์-คุณโชติ-โชติกา 49
ควบ(สลับ)โกลเด้นท์คิงส์-คุณโชติ-โชติกา 31
       เดลี่ วอร์ริเออร์-โกลเด้นท์คิงส์ 41
เที่ยว..9
1..ม้าคณุตม์(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/10.30
2..อัครพล(เสมา)ออกกลุ่มหลังขยับขี่ทางตรง 1/11.32
3..หนุ่มนำโชค(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/11.96
4..แทมมารีนด์(คนึง)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/12.43
      วิน   15    เพลส   11
      เพลส อัครพล 58
ควบ(ตรง)คุณคณุตม์-อัครพล 271
ควบ(สลับ)คุณคณุตม์-อัครพล 130
ควบ(ตรง)คุณคณุตม์-อัครพล-หนุ่มนำโชค 587
ควบ(สลับ)คุณคณุตม์-อัครพล-หรุ่มนำโชค 84
        เดลี่ โกลเด้นท์คิง-คุณคณุตม์ 48