ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 26/8/60 ซาวหกเส้นกึ่ง(อ่าน 1623 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 26/8/60 ซาวหกเส้นกึ่ง เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 08:25:15 pm

เที่ยว..1
1..เทพอาชาไนย(นิติรัฐ)ออกกลุ่มหน้าทางตรงไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/944
2..ลุงคำปัน(ใจสู้)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.44
3..หนุ่มเด่นชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/9.68
4..ใจสิงห์(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/10.20
    วิน  37   เพลส  20
    เพลส ลุงคำปัน 19
ควบ(ตรง)เทพอาชาไนย-ลุงคำปัน 143
ควบ(สลับ)เทพอาชาไนย-ลุงคำปัน 85
ควบ(ตรง)เทพอาชาไนย-ลุงคำปัน-หนุ่มเด่นชัย 755
ควบ(สลับ)เทพอาชาไนย-ลุงคำปัน-หนุ่มเด่นชัย 76
เที่ยว..2
1..เบิร์ดเบิร์ด(คนึง)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/7.82
2..ท๊อปแมน(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.12
3..ทรอย(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.28
4.บิงโก(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/8.39
   วิน   19   เพลส   13
   เพลส ท๊อปแมน  135
ควบ(ตรง)เบิร์ดเบิร์ด-ท๊อปแมน ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)เบิร์ดเบิร์ด-ท๊อปแมน 1989
ควบ(ตรง)เบิร์ดเบิร์ด-ท๊อปแมน-ทรอย ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)เบิร์ดเบิร์ด-ท๊อปแมน-ทรอย 805
      เดลี่ เทพอาชาไนย-เบิร์ดเบิร์ด 244
เที่ยว..3
1..อาชาชาติ(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/5.44
2..วอร์ริเออร์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/5.63
3..คลาสสิค(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/5.77
4..ฟ้าประทานพร(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/7.79
    วิน   39   เพลส   18
    เพลส วอร์ริเออร์ 13
ควบ(ตรง)อาชาชาติ-วอร์ริเออร์ 69
ควบ(สลับ)อาชาชาติ-วอร์ริเออร์ 25
ควบ(ตรง)อาชาชาติ-วอร์ริเออร์-คลาสสิค 99
ควบ(สลับ)อาชาชาติ-วอร์ริเออร์-คลาสสิค 16
      เดลี่ เบิร์ดเบิร์ด-อาชาชาติ 169
เที่ยว..4
1..ชโยโรจน์(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนนำขี่ในมือ 1/7.70
2..แสนชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขยับข่ทางตรง 1/9.31
3..ละอองดาว(วุฒิชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/10.19
4..ภูศรัณย์(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขี่สบาย 1/10.60
    วิน   10  เพลส  11
    เพลส แสนชัย 22
ควบ(ตรง)ชโยโรจน์-แสนชัย 45
ควบ(สลับ)ชโยโรจน์-แสนชัย 52
ควบ(ตรง)ชโยโรจน์-แสนชัย-ละอองดาว 2003
ควบ(สลับ)ชโยโรจน์-แสนชัย-ละอองดาว 1696
       เดลี่  อาชาชาติ-ชโยโรจน์ 59
เที่ยว..5
1..ซุปเปอร์โบว์(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดนอกไล่มาชนะคาป้ายขยับขี่ทางตรง 1/7.70
2..ดาววีระ(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.78
3..อาร์มมี่(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.01
4..จ่าฝูง(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/8.22
    วิน   445  เพลส  51
    เพลส ดาววีระ 13
ควบ(ตรง)ซุปเปอร์โบว์-ดาววีระ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ซุปเปอร์โบว์-ดาววีระ 1232
ควบ(ตรง)ซุปเปอร์โบว์-ดาววีระ-อาร์มมี่ 1566
ควบ(สลับ)ซุปเปอร์โบว์-ดาววีระ-อาร์มมี่ 209
      เดลี่ ชโยโรจน์-ซุปเปอร์โบว์ 171
เที่ยว..6
1..บราวน์ซุการ์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/5.90
2..คุณโชติ(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.63
3..โกลเด้นท์คิงส์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/8.14
4..อเล็กซิส(นิติรัฐ)ออกกลุ่มหน้าขี่สบ่าย 1/8.69
    วิน   10   เพลส  11
    เพลส คุณโขติ 17
ควบ(ตรง)บราวท์ชูการ์-คุณโชติ 19
ควบ(สลับ)บราวท์ชูการ์-คุณโชติ 14
ควบ(ตรง)บราวท์ชูการ์-คุณโชติ-โกลเด้นท์คิงส์ 42
ควบ(สลับ)บราวท์ชูการ์-คุณโชติ-โกลเด้นท์คิงส์ 25
       เดลี่ ซุปเปอร์โบว์-บราวท์ชูการ์ 657
เที่ยว..7
1..ม้าเซ็กเธาว์(คนึง)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/6.32
2..เงินกำไร(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.11
3..บิ๊กไบท์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ในมือ 1/6.32
4..เฟอร์รารี่(พิเชษฐชัย)ออกกลาสงกลุ่มขี่ในมือ 1/70.3
    วิน   16  เพลส  10
    เพลส เงินกำไร 24
ควบ(ตรง)ม้าเซ็กเธาว์-เงินกำไร 58
ควบ(สลับ)ม้าเซ็กเธาว์-เงินกำไร 42
ควบ(ตรง)ม้าเซ็กเธาว์-เงินกำไร-บิ๊กไบท์ 1531
ควบ(สลับ)ม้าเซ็กเธาว์-เงินกำไร-บิ๊กไบท์ 202
      เดลี่ บราวท์ชูการ์-ม้าเซ็กเธาว์-  29
เที่ยว..8
1..คุณคณุตม์(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าทางตรงผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/7.96
2..โชคของเรา(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.68
3..ยิ่งเฮง(รักจริง)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.93
4..หนุ่มภู(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ในมือ 1/9.47
    วิน   10   เพลส  10
    เพลส โชคของเรา 23
ควบ(ตรง)คุณคณุตม์-โชคของเรา 28
ควบ(สลับ)คุณคณุตม์-โชคของเรา 21
ควบ(ตรง)คุณคณุตม์-โชคของเรา-ยิ่งเฮง 1044
ควบ(สลับ)คุณคณุตม์-โชคของเรา-ยิ่งเฮง 236
       เดลี่ ม้าเซ็กเธาว์-คุณคณุตม์ 33
เที่ยว..9
1..วันสดใส(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/8.78
2..สแนปเปอร์(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/9.17
3..ชนะมงคล(น้ำฝน)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/9.84
4..เงินวีระ(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.86
    วิน   32  เพลส  18
    เพลส สแนปเปอร์ 20
ควง(ตรง)วันสดใส-สแนปเปอร์ 693
ควง(สลับ)วันสดใส-สแนปเปอร์ 233
ควง(ตรง)วันสดใส-สแนปเปอร์-ชนะมงคล 592
ควง(สลับ)วันสดใส-สแนปเปอร์-ชนะมงคล 309
      เดลี่ คุณคณุตม์-วันสดใส 77