ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ นัดพิเศษ สี่สิบสี่เส้น 9 กันยายน 2560(อ่าน 2150 ครั้ง)

เที่ยว..1
1..หนึ่งในร้อย(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/11.85
2..มงคลเดช(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.26
3..ทรัพย์พรชัย(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ในมือ 1/13.00
4..เทพอุมา(เมตตา)ออกกลางกลุ่มขี่สบาย 1/14.00
    วิน  13   เพลส  12
    เพลส มงคลชัย 17
ควบ(ตรง)หนึ่งในร้อย-มงคลเดช 36
ควบ(สลับ)หนึ่งในร้อย-มงคลชัย 22
ควบ(ตรง)หนึ่งในร้อย-มงคลเดช-ทรัพย์พรชัย 90
ควบ(สลับ)หนึ่งในร้อย-มงคลชัย-ทรัพย์พรชัย 39
เที่ยว..2
1..กุ้ยหลิน(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/11.00
2..ชนะมงคล(น้ำฝน)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/11.74
3..หนุ่มเด่นชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/12.07
4..นันทนัช(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหลังขยับขี่ทางตรง 1/12.44
     วิน  15   เพลส  11
     เพลส  ชนะมงคล 34
ควบ(ตรง)กุ้ยหลิน-ชนะมงคล 59
ควบ(สลับ)กุ้ยหลิน-ชนะมงคล 44
ควบ(ตรง)กุ้ยหลิน-ชนะมงคล-หนุ่มเด่นชัย  267
ควบ(สลับ)กุ้ยหลิน-ชนะมงคล-หนุ่มเด่นชัย 99
      เดลี่ หนึ่งในร้อย-กุ้ยหลิน 27
เที่ยว..3
1..น้องวีระ(คนึง)ออกกลุ่มหลังทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/10.57
1..ฟลอริดา(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/10.57
3..ชโยโรจน์(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.25
4..บารมีมงคล(เมตตา)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/11.39
    วิน   น้องวีระ  47   เพลส  35
    วิน   ฟลอริดา  10  เพลส 13
ควบ(ตรง)น้องวีระ-ชโยโรจน์  46
ควบ(ตรง)ฟลอริดา-ชโยโรจน์ 26
ควบ(สลับ)น้องวีระ-ชโยโรจน์/ฟลอริดา-ชโยโรจน์ 60
ควบ(ตรง)น้องวีระ-ชโยโรจน์-บารมีมงคล ไม่มีคนถูก
ควบ(ตรง)ฟลอริดา-ขโยโรจน์-บารมีมงคล 287
ควบ(สลับ)น้องวีระ-ชโยโรจน์-บารมีมงคล/ฟลอริดา-ขโยโรจน์-บารมีมงคล 339
      เดลี่  กุ้ยหลิน-น้องวีระ 46
      เดลี่ กุ้ยหลิน-ฟลอริดา 16
เที่ยว..4
1..เซลฟ์คอนฟิเด้นท์(เสมา)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/10.80
2..ทรัพย์สยาม(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/10.86
3..บัวขาว(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.23
4..ดาววีระ(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/11.41
     วิน  43  เพลส  24
     เพลส ทรัพย์สยาม 15
ควบ(ตรง)เซลฟ์คอนฟิเด้นท์-ทรัพย์สยาม 100
ควบ(สลับ)เซลฟ์คอนฟิเด้นท์-ทรัพย์สยาม 91
ควบ(ตรง)เซลฟ์คอนฟิเด้น-ทรัพย์สยาม-บัวขาว 237
ควบ(สลับ)เซลฟ์คอนฟิเด้นท์-ทรัพย์สยาม-บัวขาว 30
      เดลี  น้องวีระ-เซลฟ์คอนฟิเด้นท์ 396
      เดลี่ ฟลอริดา-เซลฟ์คอนฟิเด้น 51
เที่ยว..5
1..ละอองดาว(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/11.69
2..เงินวีระ(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/12.08
3..สวัสดีจาวเจียงใหม่(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/12.26
4..หนุ่มนำโชค(เสมา)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/12.51
    วิน  122   เพลส  64
     เพลส เงินวีระ 61
ควบ(ตรง)ละอองดาว-เงินวีระ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ละอองดาว-เงินวีระ 843
ควบ(ตรง)ละอองดาว-เงินวีระ-สวัสดีจาวเจียงใหม่ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ละอองดาว-เงินวีระ-สวัสดีจาวเจียงใหม่ 1345
      เดลี่ เซลฟ์คอนฟิเด้น-ละอองดาว 691
เที่ยว..6
1..เงินกำไร(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/9.55
2..หงษ์หิรัญ(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.70
3..ก้องธรณี(นิติรัฐ)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/11.13
4..เฟอร์รารี่(วุฒิชัย)ออกกลุ่มหลังขี่ในมือ 1/11.39
    วิน  33   เพลส  15
     เพลส หงษ์หิรัญ 11
ควบ(ตรง)เงินกำไร-หงษ์หิรัญ 97
ควบ(สลับ)เงินกำไร-หงษ์หิรัญ 23
ควบ(ตรง)เงินกำไร-หงษ์หิรัญ-ก้องธรณี 113
ควบ(สลับ)เงินกำไร-หงษ์หิรัญ-ก้องธรณี 45
      เดลี่  ละอองดาว-เงินกำไร 816
เที่ยว..7
1..โชติกา(ก้องรัก)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/57.70
2..แมนยู(ชนะโชติ)ออกบ๊วยขี่เต็มที่ 1/57.79
3..อาชาชาติ(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/58.36
4..คลาสสิค(พิเชษฐชัย)ออกกลาวกลุ่มขี่เต็มที่  1/58.93
    วิน  25   เพลส  12
    เพลส แมนยู 17
    เพลส อาชาชาติ 18
ควบ(ตรง)โชติกา-แมนยู 71
ควบ(สลับ)โชติกา-แมนยู 65
ควบ(ตรง)โชติกา-แมนยู-อาชาชาติ 217
ควบ(สลับ)โชติกา-แมนยู-อาชาชาติ 97
      เดลี่ เงินกำไร-โชติกา 132
เที่ยว..8
1...เก้ามงคล(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/9.66
2..อเล็กซีส(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.00
3..รักเดือน(เมตตา)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/10.03
4..ฟ้าประทานพร(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/11.19
     วิน  15   เพลส  13
     เพลส อเล็กซิส 21
ควบ(ตรง)เก้ามงคล-อเล็กซีส 60
ควบ(สลับ)เก้ามงคล-อเล็กซีส 27
ควบ(ตรง)เก้ามงคล-อเล็กซีส-รักเดือน 434
ควบ(สลับ)เก้ามงคล-อเล็กซีส-รักเดือน 190
       เดลี่ โชติกา-เก้ามงคล 47
เที่ยว..9
1..ทรอย(คนึง)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/11.94
2..ก้องภพ(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.25
3.. แสนชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/12.39
4..วันสดใส(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/12.50
    วิน  44   เพลส  25
    เพลส ก้องภพ 13
ควบ(ตรง)ทรอย-ก้องภพ 117
ควบ(สลับ)ทรอย-ก้องภพ 39
ควบ(ตรง)ทรอย-ก้องภพ-แสนชัย 286
ควบ(สลับ)ทรอย-ก้องภพ-แสนชัย 73
      เดลี่ เก้ามงคล-ทรอย 79

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 26, 2017, 01:06:15 pm โดย danthai »