ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 16/9/60 ซาวหกเส้นครึ่ง(อ่าน 1664 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 16/9/60 ซาวหกเส้นครึ่ง เมื่อ: กันยายน 16, 2017, 09:16:40 pm

เที่ยว..1
1..จ่าฝูง(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/8.00
2..ละอองดาว(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/9.21
3..ดาวนำโชค(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.64
4..ยิ่งเฮง(ตะวันฉาย)ออกกลุ่มหลังขยับขี่ทางตรง 1/10.32
    วิน  13    เพลส  13
    เพลส ละอองดาว 38
ควบ(ตรง)จ่าฝูง-ละอองดาว 196
ควบ(สลับ)จ่าฝูง-ละอองดาว 122
ควบ(ตรง)จ่าฝูง-ละอองดาว-ดาวนำโชค 328
ควบ(สลับ)จ่าฝูง-ละอองดาว-ดาวนำโชค 73
เที่ยว..2
1..โชคของเรา(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/9.88
2..หนุ่มนำโชค(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขีเต็มที่ 1/10.27
3..หนุ่มเด่นชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ในมือ 1/10.89
4..เทพอาชาไนย(นิติรัฐ)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/11.16
     วิน  17  เพลส  18
      เพลส หนุ่มนำโชค 17
ควบ(ตรง)โชคของเรา-หนุ่มนำโชค 102
ควบ(สลับ)โชคของเรา-หนุ่มนำโชค 24
ควบ(ตรง)โชคของเรา-หนุ่มนำโชค-หนุ่มเด่นชัย 105
ควบ(สลับ)โชคของเรา-หนุ่มนำโชค-หนุ่มเด่นชัย 40
      เดลี่ จ่าฝูง-โชคของเรา 34
เที่ยว..3
1..ก้องมงคล(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/7.19
2..เซลฟ์คอนฟิเด้นท์(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.45
3..คุณเกียรติศักดิ์(กล้ารัก)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/8.73
4..เบิร์ดเบิร์ด(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/9.94
    วิน   60    เพลส  17
     เพลส เซลฟ์คอนฟิเด้นท์ 10
ควบ(ตรง)ก้องมงคล-เซลฟ์คอนฟิเด้นท์ 193
ควบ(สลับ)ก้องมงคล-เซลห์คอนฟิเด้นท์ 43
ควบ(ตรง)ก้องมงคล-เซลฟ์คอนฟิเด้นท์-คุณเกียรติศักดิ์ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ก้องมงคล-เซลฟ์คอนฟิเด้นท์-คุณเกียรติศักดิ์ 639
      เดลี่ โชคของเรา-ก้องมงคล 339
เที่ยว..4
1..วอริเออร์(เมตตา)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/6.37
2..หนุ่มนำชัย(นเรศ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.88
3..ก้องธรณี(พิเชษฐชัย) ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/8.07
4..ม้าเซ็กเธาว์(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/8.12
    วิน 13   เพลส   11
    เพลส หนุ่มนำชัย 73
ควบ(ตรง)วอริเออร์-หนุ่มนำชัย ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)วอริเออร์-หนุ่มนำชัย  ไม่มีคนถูก
ควบ(ตรง)วอริเออร์-หนุ่มนำชัย-ก้องธรณี 1278
ควบ(สลับ)วอริเออร์-หนุ่มนำชัย-ก้องธรณี 551
      เดลี่ ก้องมงคล-วอริเออร์ 160
เที่ยว..5
1..ขวัญใจคุณโชติ(เสมา)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/5.93
2..ฟ้าประทานพร(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.20
3..ช๊อคโกแล็ต(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.53
4..รักเดือน(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/1/7.65
     วิน  15   เพลส   15
      เพลส ฟ้าประทานพร 16
ควบ(ตรง)ขวัญใจคุณโชติ-ฟ้าประทานพร 62
ควบ(สลับ)ขวัญใจคุณโชติ-ฟ้าประทานพร 20
ควบ(ตรง)ขวัญใจคุณโชติ-ฟ้าประทานพร-ช๊อกโกแล๊ต 1343
ควบ(สลับ)ขวัญใจคุณโชติ-ฟ้าประทานพร-ช๊อกโกแล๊ต 101
       เดลี่ วอริเออร์-ขวัญใจคุณโชติ 27
เที่ยว..6
1..มงคลเดช(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/7.22
2..ภูศรัณย์(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.86
3..ริชชี่คิงส์(จรัล)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/9.20
4..เงินวีระ(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหลังขยับขี่ทางตรง 1/9.40
     วิน   46    เพลส  25
     เพลส ภูศรัณย์ 11
ควบ(ตรง)มงคลเดช-ภูศรัณย์ 89
ควบ(สลับ)มงคลเดช-ภูศรัณย์ 95
ควบ(ตรง)มงคลเดช-ภูศรัณย์-ริชขี่คิงส์ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)มงคลเดช-ภูศรัณย์ -ริชชี่คิงส์ 4931
      เดลี่ ขวัญใจคุณโชติ-มงคลเดช 87
เที่ยว..7
1..อาชาชาติ(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/6.20
2..บราวน์ชูการ์(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.42
3..ชาญชัย(ก้องรัก)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/6.72
4..อเล็กซิส(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.90
     วิน   19    เพลส   15
     เพลส บราวน์ชูการ์ 13
ควบ(ตรง)อาชาชาติ-บราวน์ชูการ์ 53
ควบ(สลับ)อาชาชาติ-บราวน์ชูการ์ 22
ควบ(ตรง)อาชาชาติ-บราวน์ชูการ์-ชาญชัย 307
ควบ(สลับ)อาชาชาติ-บราวน์ชูการ์-ชาญชัย 64
      เดลี่ มงคลเดช-อาชาชาติ 102
เที่ยว..8
1..คุณคณุตม์(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/7.23
2..คุณสุขเกษม(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/7.52
3..เทพอุดมทรัพย์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/7.99
4..ทรอย(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.17
    วิน   79    เพลส   24
     เพลส คุณสุขเกษม 173
ควบ(ตรง)คุณคณุตม์-คุณสุขเกษม 611
ควบ(สลับ)คุณคณุตม์-คุณสุขเกษม ไม่มีคนถูก
ควบ(ตรง)คุณคณุตม์-คุณสุขเกษม-เทพอุดมทรัพย์  ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)คุณคณุตม์-คุณสุขเกษม-เทพอุดมทรัพย์ 1987
      เดลี่ อาชาชาติ-คุณคณุตม์ 1093
เที่ยว..9
1..สนิมเหล็ก(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/8.32
2..ลุงคำปัน(ใจสู้)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.68
3..นันทนัช(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/10.16
4..มงคลขัย(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/10.93
     วิน  22   เพลส  10
      เพลส ลุงคำปัน 14
ควบ(ตรง)สนิมเหล็ก-ลุงคำปัน 40
ควบ(สลับ)สนิมเหล็ก-ลุงคำปัน 25
ควบ(ตรง)สนิทเหล็ก-ลุงคำปัน-นันทนัช 63
ควบ(สลับ)สนิมเหล็ก-ลุงคำปัน-นันทนัช 27
        เดลี่ คุณคณุตม์-สนิมเหล็ก 170
 [/]color