ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 23/9/60(อ่าน 1576 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 23/9/60 เมื่อ: กันยายน 23, 2017, 07:46:48 pm

เที่ยว...1
1..ชนะมงคล(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดนอกผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/12.57
2..รุ่งโรมรัน(พีระพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ในมือ 1/12.25
3..แทมมารีนด์(ตะวันฉาย)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ทางตรง 1/13.57
4..ยอดมงคล(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/14.17
     วิน   19    เพลส  10
     เพลส รุ่งโรมรัน 25
ควบ(ตรง)ชนะมงคล-รุ่งโรมรัน 168
ควบ(สลับ)ชนะมงคล-รุ่งโรมรัน 122
ควบ(ตรง)ชนะมงคล-รุ่งโรมรัน-แทมมารีนด์ 262
ควบ(สลับ)ชนะมงคล-รุ่งโรมรัน-แทมมารีนด์ 123
เที่ยว..2
1..นันทนัช(ชนะชัย)ออกกลุ่มหลังทางตรงสอดกลางไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/11.35
2..แฮมเบอร์เกอร์(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.25
3..เทพอุมา(เมตตา)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/12.84
4..เทพอาชาไนย(นิติรัฐ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/12.84
    วิน  75     เพลส   25
     เพลส แฮมเบอร์เกอร์ 17
ควบ(ตรง)นันทนัช-แฮมเบอร์เกอร์ 238
ควบ(สลับ)นันทนัช-แฮมเบอร์เกอร์ 97
ควบ(ตรง)นันทนัช-แฮมเบอร์เกอร์-เทพอุมา ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)นันทนัช-แฮมเบอร์เกอร์-เทพอุมา 467
       เดลี่ ชนะมงคล-นันทนัช 98
เที่ยว..3
1..ก้องธรณี(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/8.74
2..คุณคณุตม์(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/9.61
3..เบิร์ดเบิร์ด(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/10.65
4..บุญมี(วุฒิชัย)ออกกลุ่มหลังขยับขี่ในมือ 1/10.79
     วิน   20    เพลส  13
       เพลส คุณคณุตม์ 82
ควบ(ตรง)ก้องธรณี-คุณคณุตม์ 620
ควบ(สลับ)ก้องธรณี-คุณคณุตม์ 418
ควบ(ตรง)ก้องธรณี-คุณคณุตม์-เบิร์ดเบิร์ด ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ก้องธรณี-คุณคณุตม์-เบิร์ดเบิร์ด 384
       เดลี่  นันทนัช-ก้องธรณี 172
เที่ยว..3
1..ก้องมงคล(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/7.26
2..เบ๊นซ์(นิติรัฐ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.71
3..ฟ้าประทานพร(วิชาญ้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.04
4..แมนยู(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหลังขยับขี่ทางตรง 1/8.24
     วิน  32    เพลส   12
     เพลส  เบ๊นซ์  40
ควบ(ตรง)ก้องมงคล-เบ๊นซ์ 873
ควบ(สลับ)ก้องมงคล-เบ๊นซ์ 105
ควบ(ตรง)ก้องมงคล-เบ๊นซ์-ฟ้าประทานพร 1116
ควบ(สลับ)ก้องมงคล-เบ๊นซ์-ฟ้าประทานพร 99
       เดลี่  ก้องธรณี-ก้องมงคล 93
เที่ยว..5
1..ละอองดาว(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/11.06
2..บารมีมงคล(เมตตา)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/11.20
3..ดาวนำโชค(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.25
4..ก้องภพ(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ทางตรง 1/11.30
     วิน   20   เพลส 16
     เพลส บารมีมงคล 28
ควบ(ตรง)ละอองดาว-บารมีมงคล 249
ควบ(สลับ)ละอองดาว-บารมีมงคล 150
ควบ(ตรง)ละอองดาว-บารมีมงคล-ดาวนำโชค 1389
ควบ(สลับ)ละอองดาว-บารมีมงคล-ดาวนำโชค 1012
       เดลี่  ก้องมงคล-ละอองดาว 85
เที่ยว..6
1..มังกรขาว(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มทึ่ 1/7.30
2..ขวัญใจคุณโชติ(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.65
3..เงินกำไร(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.91
4..ชาญชัย(ก้องรัก)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/8.09
    วิน 36   เพลส  15
    เพลส  ขวัญใจคุณโชติ 11
    เพลส เงินกำไร 10
ควบ(ตรง)มังกรขาว-ขวัญใจคุณโชติ 82
ควบ(สลับ)มังกรขาว-ขวัญใจคุณโชติ 23
ควบ(ตรง)มังกรขาว-ขวัญใจคุณโชติ-เงินกำไร 226
ควบ(สลับ)มังกรขาว-ขวัญใจคุณโชติ-เงินกำไร 47
       เดลี่ ละอองดาว-มังกรขาว 78
เที่ยว..7
1..เฟอร์รารี่(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/9.09
2..เทพอุดมทรัพย์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.63
3..ใจเยนเยน(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.18
4..ทรัพย์สยาม(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/10.54
    วิน  13   เพลส  12
    เพลส เทพอุดมทรัพย์ 35
ควบ(ตรง)เฟอร์รารี่-เทพอุดมทรัพย์ 52
ควบ(สลับ)เฟอร์รารี่-เทพอุดมทรัพย๋ 62
ควบ(ตรง)เฟอร์รารี่-เทพอุดมทรัพย์-ใจเยนเยน 1335
ควบ(สลับ)เฟอร์รารี่-เทพอุดมทรัพย์-ใจเยนเยน 130
       เดลี่ มังกรขาว-เฟอร์รารี่ 65
เที่ยว..8
1..วันสดใส(จรัล)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดนอกไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/10.60
2..ริชชี่คิงส์(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.72
3..หนุ่มนำโชค(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.50
4..สวัสดีจาวเจียงใหม่(วิชาญน้อย)ออกบ๊วยขี่เต็มที่  1/11.84
    วิน    84   เพลส   69
    เพลส ริชชี่คิงส์ 26
ควบ(ตรง)วันสดใส-ริชชี่คิงส์  806
ควบ(สลับ)วันสดใส-ริชชี่คิงส์ 151
ควบ(ตรง)วันสดใส-ริชชี่คิงส์-หนุ่มนำโชค ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)วันสดใส-ริชชี่คิงส์-หนุ่มนำโชค 335
       เดลี่ เฟอร์รารี่-วันสดใส 185[color]