ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 30/9/60 ซาวหกเส้นกึ่ง(อ่าน 1789 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 30/9/60 ซาวหกเส้นกึ่ง เมื่อ: กันยายน 30, 2017, 08:12:50 pm

เที่ยว..1
1..เทพอุมา(เอกราช)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/9.67
2..มินิเรด(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.98
3..แทมมารีนด์(ตะวันฉาย)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/10.17
4..หนุ่มเด่นชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.46
    วิน   25  เลส  16
    เพลส  มินิเรด 26
ควบ(ตรง)เทพอุมา-มินิเรด 204
ควบ(สลับ)เทพอุมา-มินิเรด 177
ควบ(ตรง)เทพอุมา-มินิเรด-แทมมารีนด์ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)เทพอุมา-มินิเรด-แทมมารีนด์ 684
เที่ยว..2
1..ม้าน้องเบสท์(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.67
2..เล็คซัส(ก้องรัก)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ใกล้ป้าย 1/7.12
3..วันแมนโชว์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.18
4..เดี๋ยวก็รู้(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/8.50
    วิน  33  เพลส  18
    เพลส เล็คซัส 17
   เพลส วันแมนโชว์ 14
ควบ(ตรง)ม้าน้องเบสท์-เลคซัส ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ม้าน้องเบสท์-เลคซัส 232
ควบ(ตรง)ม้าน้องเบสท์-เลคซัส-วันแมนโชว์ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ม้าน้องเบสท์-เลคซัส-วันแมนโชว์ 126
        เดลี่ เทพอุมา-ม้าน้องเบสท์ 116
เที่ยว..3
1..ชาญชัย(ก้องรัก)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.11
2..เงินกำไร(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/6.28
3..ม้าคุณคณุตม์(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/6.53
4..เก้ามงคล(วุฒฺชัย)ออกกลางกลุ่มขี่สบาย 1/7.18
     วิน   10   เพลส  11
     เพลส เงินกำไร 17
ควบ(ตรง)ชาญชัย-เงินกำไร 13
ควบ(สลับ)ชาญชัย-เงินกำไร 18
ควบ(ตรง)ชาญชัย-เงินกำไร-ม้าคุณคณุตม์ 81
ควบ(สลับ)ชาญชัย-เงินกำไร-ม้าคุณคณุตม์ 30
        เดลี่ ม้าน้องเบสท์-ชาญชัย 40
เที่ยว..4
1..ม้าเซ็กเธาว์(คนึง)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/6.65
2..แมนยู(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหลังขยับขี่ทางตรง 1/7.20
3..เซลฟ์คอนฟิเด้นท์(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 7.41
4..ฟลอริดา(วิชาญน่้อย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/7.50
    วิน   22  เพลส   13
    เพลส แมนยู 24
ควบ(ตรง)ม้าเซ็กเธาว์-แมนยู 195
ควบ(สลับ)ม้าเซ็กเธาว์-แมนยู 45
ควบ(ตรง)ม้าเซ็กเธาว์-แมนยู-เซลฟ์คอนฟิเด้นท์ 318
ควบ(สลับ)ม้าเซ็กเธาว์-แมนยู-เซลฟ์คอนฟิเด้นท์ 51
       เดลี่ ชาญชัย-ม้าเซ็กเธาว์ 31
เที่ยว..5
1..ฟ้าประธานพร(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.46
2..เบ๊นซ์(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.66
3..พรอนงค์(พีรพงษ์))ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/7.03
4..วอริเออร์(เมตตา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.10
    วิน   57  เพลส   22
    เพลส เบ๊นซ์  17
ควบ(ตรง)ฟ้าประธานพร-เบ๊นซ์ 162
ควบ(สลับ)ฟ้าประธานพร-เบ๊นซ์ 81
ควบ(ตรง)ฟ้าประธานพร-เบ๊นซ์-พรอนงค์ 1599
ควบ(สลับ)ฟ้าประธานพร-เบ๊นซ์-พรอนงค์ 117
       เดลี่ ม้าเซ็กเธาว์-ฟ้าประทานพร 210
เที่ยว..6
1..บิ๊กไบท์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/7.75
2..จ่าฝูง(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ในมือ 1/7.85
3..เบิร์ดเบิร์ด(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.24
4..คุณสุขเกษม(กล้ารัก)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/8.73
     วิน    24  เพลส  12
     เพลส จ่าฝูง 40
     เพลส เบิร์ดเบิร์ด 16
ควบ(ตรง)บิ๊กไบท์-จ่าฝูง 105
ควบ(สลับ)บิ๊กไบท์-จ่าฝูง 307
ควบ(ตรง)บิ๊กไบท์-จ่าฝูง-เบิร์ดเบิร์ด 891
ควบ(สลับ)บิ๊กไบท์-จ่าฝูง-เบิร์ดเบิร์ด 238
       เดลี่ ฟ้าประธานพร-บิ๊กไบท์ 214
เที่ยว..7
1..มังกรขาว(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/6.00
2..ขวัญใจคุณโชติ(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.72
3..บราวน์ชูการ์(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.92
4..อาชาชาติ(พีรพงษ์)ออกกลากลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.14
    วิน   35  เพลส  18
    เพลส ขวัญใจคุณโชติ 22
ควบ(ตรง)มังกรขาว-ขวัญใจคุณโชติ 87
ควบ(สลับ)มังกรขาว-ขวัญใจคุณโชติ 128
ควบ(ตรง)มังกรขาว-ขวัญใจคุณโชติ-บราวน์ชูการ์ 315
ควบ(สลับ)มังกรขาว-ขวัญใจคุณโชติ-บราวน์ชูการ์ 56
        เดลี่ บิ๊กไบท์-มังกรขาว 81
เที่ยว..8
1..ท๊อปแมน(คนึง)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/7.81
2..หนุ่มนำโชค(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.15
3..ชนะมงคล(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.64
4..สนิมเหล็ก(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/9.21
    วิน  61  เพลส  31
     เพลส หนุ่มนำโชค 75
     เพลส ชนะมงคล 11
ควบ(ตรง)ท๊อปแมน-หนุ่มนำโชค ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ท๊อปแมน-หนุ่มนำโชค 1577
ควบ(ตรง)ท๊อปแมน-หนุ่มนำโชค-ชนะมงคล ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ท๊อปแมน-หนุ่มนำโชค-ชนะมงคล 2183
       เดลี่ มังกรขาว-ท๊อปแมน 483
เที่ยว..9
1..หนุ่มภู(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/7.51
2..บารมีมงคล(เอกราช)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.88
3..ก้องภพ(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.22
4..ดาวนำโชค(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.91
     วิน   81  เพลส  34
     เพลส บารมีมงคล 15
     เพลส ก้องภพ 14
ควบ(ตรง)หนุ่มภู-บารมีมงคล 381
ควบ(สลับ)หนุ่มภู-บารมีมงคล 249
ควบ(ตรง)หนุ่มภู-บารมีมงคล-ก้องภพ 585
ควบ(สลับ)หนุ่มภู-บารมีมงคล-ก้องภพ 130
        เดลี่ ท๊อปแมน-หนุ่มภู 2699
                         
โอเค แล้วเจอกันนัดพิเศษ 4/11
 

[/color]