ส่งหัวข้อ "VTR พริกขี้หนูจอมนรี 16/8/58" ถึงเพื่อน