ส่งหัวข้อ "VTR จ๊อกกี้ธนชาติ ใครรู้จักยกมือขึ้น" ถึงเพื่อน