ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

เทปบันทึกการแข่งม้าราชตฤณมัยสมาคมฯ เสาร์ที่ 30 กันยายน 2560(อ่าน 5847 ครั้ง)
ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ผลการแข่งม้าประจำวันเสาร์ที่  30  กันยายน  พ.ศ.  256
(ครั้งที่  19) การกุศลกรณีพิเศษหารายได้ให้กับ
"มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"
ขอขอบคุณ
พลเอกบุญเลิศ  แก้วประสิทธิ์
พลเอกวิชญ์ เทพหัสดินฯ
ผลการแข่ง https://goo.gl/W7yaeV

เที่ยวที่ 1
https://youtu.be/CllqhQkGkI0
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=CllqhQkGkI0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=CllqhQkGkI0</a>


เที่ยวที่ 2
http://youtu.be/BCV1Y14jjac
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=BCV1Y14jjac" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=BCV1Y14jjac</a>

เที่ยวที่ 3
https://youtu.be/wEOJcNP6KYM
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=wEOJcNP6KYM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=wEOJcNP6KYM</a>


เที่ยวที่ 4
https://youtu.be/z6FBB6lB5-s
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=z6FBB6lB5-s" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=z6FBB6lB5-s</a>


เที่ยวที่ 5
https://youtu.be/r9fkalJKw4I
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=r9fkalJKw4I" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=r9fkalJKw4I</a>


เที่ยวที่ 6
https://youtu.be/ABR8s8To8y8
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ABR8s8To8y8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ABR8s8To8y8</a>


เที่ยวที่ 7
https://youtu.be/Hd5slPR24Xg
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Hd5slPR24Xg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Hd5slPR24Xg</a>


เที่ยวที่ 8
https://youtu.be/THWLplRb04o
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=THWLplRb04o" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=THWLplRb04o</a>


เที่ยวที่ 9
https://youtu.be/kftvNvSA2fs
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kftvNvSA2fs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=kftvNvSA2fs</a>


เที่ยวที่ 10
https://youtu.be/CAXyGwlU6gI
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=CAXyGwlU6gI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=CAXyGwlU6gI</a>
Line ของ siamhorse แอดมาครับ @ncl5621v
หรือกด => line://ti/p/@ncl5621v