ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

เทปบันทึกการแข่งม้าราชตฤณมัยสมาคมฯ เสาร์ที่ 30 กันยายน 2560(อ่าน 5685 ครั้ง)
ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ผลการแข่งม้าประจำวันเสาร์ที่  30  กันยายน  พ.ศ.  256
(ครั้งที่  19) การกุศลกรณีพิเศษหารายได้ให้กับ
"มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"
ขอขอบคุณ
พลเอกบุญเลิศ  แก้วประสิทธิ์
พลเอกวิชญ์ เทพหัสดินฯ
ผลการแข่ง https://goo.gl/W7yaeV

เที่ยวที่ 1

<object id="yim-f-rp-ytb" width="420" height="315" data="https://www.youtube.com/embed/CllqhQkGkI0"> </object>


เที่ยวที่ 2

<object id="yim-f-rp-ytb" width="420" height="315" data="https://www.youtube.com/embed/BCV1Y14jjac"> </object>

เที่ยวที่ 3

<object id="yim-f-rp-ytb" width="420" height="315" data="https://www.youtube.com/embed/wEOJcNP6KYM"> </object>


เที่ยวที่ 4

<object id="yim-f-rp-ytb" width="420" height="315" data="https://www.youtube.com/embed/z6FBB6lB5-s"> </object>


เที่ยวที่ 5

<object id="yim-f-rp-ytb" width="420" height="315" data="https://www.youtube.com/embed/r9fkalJKw4I"> </object>


เที่ยวที่ 6

<object id="yim-f-rp-ytb" width="420" height="315" data="https://www.youtube.com/embed/ABR8s8To8y8"> </object>


เที่ยวที่ 7

<object id="yim-f-rp-ytb" width="420" height="315" data="https://www.youtube.com/embed/Hd5slPR24Xg"> </object>


เที่ยวที่ 8

<object id="yim-f-rp-ytb" width="420" height="315" data="https://www.youtube.com/embed/THWLplRb04o"> </object>


เที่ยวที่ 9

<object id="yim-f-rp-ytb" width="420" height="315" data="https://www.youtube.com/embed/kftvNvSA2fs"> </object>


เที่ยวที่ 10

<object id="yim-f-rp-ytb" width="420" height="315" data="https://www.youtube.com/embed/CAXyGwlU6gI"> </object>
Line ของ siamhorse แอดมาครับ @ncl5621v
หรือกด => line://ti/p/@ncl5621v