ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 23/5/58 ซาวหกเส้นกึ่ง(อ่าน 2213 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 23/5/58 ซาวหกเส้นกึ่ง เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2015, 09:23:15 pm

 :) เที่ยว..1
1..นันทนัช(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ไล่มาชนะใกล้ป้าย 1/6.54
2..แดงมงคล(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.99
3..เอมมี่(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.01
4..สุวิมล(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/7.36
     วิน  76  เพลส  29
     เพลส แดงมงคล  17
     เพลส เอมมี่ 10
ควบ(ตรง)นันทนัช-แดงมงคล ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)นันทนัช-แดงมงคล 193
ควบ(ตรง)นันทนัช-แดงมงคล-เอมมี่ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)นันทนัช-แดงมงคล-เอมมี่ 104
 :D เที่ยว..2
1..เงินมงคล(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/5.17
2..ชาญชัย(ก้องรัก)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.47
3..ทรัพย์ที่รัก(น้ำฝน)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.39
4..เอกฉันท์(เมตตา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.82
    วิน  31  เพลส  10
    เพลส ชาญชัย 12
    เพลส ทรัพย์ที่รัก 143
ควบ(ตรง)เงินมงคล-ชาญชัย 47
ควบ(สลับ)เงินมงคล-ชาญชัย 16
ควบ(ตรง)เงินมงคล-ชาญชัย-ทรัพย์ที่รัก 997
ควบ(สลับ)เงินมงคล-ชาญชัย-ทรัพย์ที่รัก 873
      เดลี่ นันทนัช-เงินมงคล 392
 :( เที่ยว..3
1..ใจสิงห์(เสมา)ออกกลุ่มหน้าทางตรงผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.69
2..ซันชายน์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.81
3..พญาม้า(ใต้หล้า)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.96
4..ลมหวล(รักจริง)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/7.47
    วิน   65  เพลส  28
    เพลส ซันชายน์  11
    เพลส พญาม้า 28
ควบ(ตรง)ใจสิงห์-ซันชายน์ 105
ควบ(สลับ)ใจสิงห์-ซันชายน์ 219
ควบ(ตรง)ใจสิงห์-ซันชายน์ -พญาม้า 1040
ควบ(สลับ)ใจสิงห์-ซันชายน์-พญาม้า 335
     เดลี่ เงินมงคล-ใจสิงห์ 160
 :D เที่ยว..4
1..เก้ามงคล(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/3.21
2..ชุลมุน(คนึง)ออกกลามงกลุ่มขี่เต็มที่ 1/4.94
3..ควอลิตี้(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/5.65
4..โชติกา(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/5.81
    วิน   15  เพลส  10
    เพลส ชุลมุน 20
    เพลส ควอลิตี้ 23
ควบ(ตรง)เก้ามงคล-ชุลมุน 44
ควบ(สลับ)เก้ามงคล-ชุลมุน 31
ควบ(ตรง)เก้ามงคล-ชุลมุน-ควอลิตี้ 114
ควบ(สลับ)เก้ามงคล-ชุลมุน-ควอลิตี้ 34
     เดลี่ ใจสิงห์-เก้ามงคล 72
 :D เที่ยว..5
1..ชาติชาตรี(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.74
2..สหายอาชา(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.21
3..หน้ากากสิงห์(พิภพ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.89
4..ซิกเซ้นซ์(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/8.22
   วิน  21  เพลส  11
    เพลส สหายอาชา 28
   เพลส หน้ากากสิงห์ 13
ควบ(ตรง)ชาติชาตรี-สหายอาชา 134
ควบ(สลับ)ชาติชาตรี-สหายอาชา 54
ควบ(ตรง)ชาติชาตรี-สหายอาชา-หน้ากากสิงห์ 154
ควบ(สลับ)ชาติชาตรี-สหายอาชา-หน้ากากสิงห์ 32
      เดลี่ เก้ามงคล-ชาติชาตรี 30
 :D เที่ยว..6
1..โบว์อิ้งค์เรด(นเรศ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.64
2..อนงค์โชคดี(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.75
3..คุณวิสูตร(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.27
4..คำเด่นดวง(ใต้หล้า)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.46
    วิน  569  เพลส  46
    เพลส อนงค์โชคดี  19
    เพลส คุณวิสูตร 11
ควบ(ตรง)โบว์อิ้งค์เรด-อนงค์โชคดี ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)โบว์อิ้งค์เรด-อนงค์โชคดี 1883
ควบ(ตรง)โบว์อิ้งค์เรด-อนงค์โชคดี-คุณวิสูตร  ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)โบว์อิ้งค์เรด-อนงค์โชคดี-คุณวิสูตร 2918
      เดลี่ ชาติชาตรี-โบว์อิ้งค์เรด 2223
 ;D เที่ยว..7
1..คุณสาธิต(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มทางตรงผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/5.24
2..ยิ่งเฮง(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่  6.44
3..ถังเงิน(บัญชา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.55
4..เขียวส่องแสง(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 6.72
    วิน   16  เพลส  15
   เพลส ยิ่งเฮง 30
ควบ(ตรง)คุณสาธิต-ยิ่งเฮง 71
ควบ(สลับ)คุณสาธิต-ยิ่งเฮง 103
ควบ(ตรง)คุณสาธิต-ยิ่งเฮง-ถังเงิน 575
ควบ(สลับ)คุณสาธิต-ยิ่งเฮง-ถังเงิน 44
     เดลี่ โบว์อิ้งค์เรด-คุณสาธิต 2925
 :D เที่ยว..8
1..มรกตมงคล(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.16
2..บุษราคัม(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.18
3..ภูชนะ(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.23
4..ก้องกังวาล(กล้ารัก)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.43
    วิน   64  เพลส  20
   เพลส บุษราคัม  10
   เพลส ภูชนะ 18
ควบ(ตรง)มรกตมงคล-บุษราคัม 75
ควบ(สลับ)มรกตมงคล-บุษราคัม 66
ควบ(ตรง)มรกตมงคล-บุษราคัม-ภูชนะ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)มรกตมงคล-บุษราคัม-ภูชนะ 218
    เดลี่ คุณสาธิต-มรกตมงคล 137
 :D เที่ยว..9
1..โชควาสนา(ก้องรัก)ออกกลางกลุ่มทางตรงไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 1/6.28
2..แบล็คแมนบา(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.35
3..ซัคเซส(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/7.01
4..เพชรพญาธร(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.20
    วิน  18  เพลส  10
    เพลส แบล็คแมนบา 21
   เพลส ซัคเซส 98
ควบ(ตรง)โชควาสนา-แบล็คแมนบา 71
ควบ(สลับ)โชควาสนา-แบล็คแมนบา 67
ควบ(ตรง)โชควาสนา-แบล็คแมนบา-ซัคเซส ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)โชควาสนา-แบล็คแมนบา-ซัคเซส 3800
     เดลี่ มรกตมงคล-โชควาสนา 171
 :D เที่ยว..10
1..เทพอาชาไนย(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงไล่มาผ่านใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/6.89
2..เพชรดำ(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.22
3..นาคสัมฤทธิ์(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.40
4..ช้องนาง(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.52
    วิน   14  เพลส  20
   เพลส เพชรดำ 10
    เพลส นาคสัมฤทธิ์ 11
ควบ(ตรง)เทพอาชาไนย-เพชรดำ 50
ควบ(สลับ)เทพอาชาไนย-เพชรดำ 24
ควบ(ตรง)เทพอาชาไนย-เพชรดำ-นาคสัมฤทธิ์ 158
ควบ(สลับ)เทพอาชาไนย-เพชรดำ-นาคสัมฤทธิ์ 41
     เดลี่ โชควาสนา-เทพอาชาไนย 34


 
 

 

 
 
Re: ผลม้าเชียงใหม่ 23/5/58 ซาวหกเส้นกึ่งตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2015, 07:57:09 pm
ใจสิงห์ ๆๆๆๆ :-[ :-[ :-[ :-[