ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

@ นัดนี้ โปรแกรมม้าแข่งสนามกีฬาฯนครราชสีมา ช้าผิดสังเกต ! @(อ่าน 769 ครั้ง)
 :) :) :)

ทุกสนามในประเทศไทยออกหมดแล้ว เหลือแต่สนามใหญ่ในภาคอีสานเท่านั้น ทั้งที่สแครทม้าตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. หรือว่าเป็นเพราะเหตุอื่น   :-\ :-\ :-\
@ "...ฯ บุคคลทำกรรมใดไว้ เขาย่อมได้รับวิบากนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ฯ..." @