ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 6/1/61 ซาวหกเส้น(อ่าน 1886 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 6/1/61 ซาวหกเส้น เมื่อ: มกราคม 06, 2018, 07:53:20 pm

เที่ยว..1
1..กุ้ยหลิน(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านาขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/7.70
2..เทพอาชาไนย(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/7.85
3..วันมีชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.91
4..มินิเรด(ใจสู้)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.10
    วิน  22  เพลส  17
    เพลส เทพอาชาไนย 17
ควบ(ตรง)กุ้ยหลิน-เทพอาชาไนย 75
ควบ(สลับ)กุ้ยหลิน-เทพอาชาไนย 30
ควบ(ตรง)กุ้ยหลิน-เทพอาชาไนย-วันมีชัย ไม่มีคนุูก
ควบ(สลับ)กุ้ยหลิน-เทพอาชาไนย-วันมีชัย 79
เที่ยว..2
1..บารมีมงคล(เมตตา)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/6.91
2..หนุ่มโชคชัย(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.86
3..มิตรจินดา(จรัล)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ทางตรง 1/7.95
4..ทรอย(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.12
    วิน   67  เพลส  27
    เพลส หนุ่มโชคชัย 11
   เพลส มิตรจินดา 16
ควบ(ตรง)บารมีมงคล-หนุ่มโชคชัย 292
ควบ(สลับ)บารมีมงคล-หนุ่มโชคชัย 292
ควบ(ตรง)บารมีมงคล-หนุ่มโชคชัย-มิตรจินดา 1454
ควบ(สลับ)บารมีมงคล-หนุ่มโชคชัย-มิตรจินดา 495
      เดลี่ กุ้ยหลิน-บารมีมงคล 459
เที่ยว..3
1..ซานนิต้า(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/5.64
2..เงินกำไร(กล้ารัก)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/5.80
3..จิตุ่น(ชนะโชติ)ออกกลลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/7.05
4..ม้าน้องท๊อป(ก้องรัก)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/7.99
    วิน   36  เพลส  18 
     เพลส เงินกำไร 11
ควบ(ตรง)ซานนิต้า-เงินกำไร 80
ควบ(สลับ)ซานนิต้า-เงินกำไร 21
ควบ(ตรง)ซานนิต้า-เงินกำไร-จิตุ่น 182
ควบ(สลับ)ซานนิต้า-เงินกำไร-จิตุ่น 29
       เดลี่ บารมีมงคล-ซานนิต้า 818
เที่ยว..4
1..มาร์โก้(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/4.71
2..บุญรักษา(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.24
3..ม้าเซ็กเธาว์(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.57
4..อัครเดช(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.88
    วิน   26  เพลส  12
    เพลส บุญรักษา 23
ควบ(ตรง)มาร์โก้-บุญรักษา 252
ควบ(สลับ)มาร์โก้-บุญรักษา 40
ควบ(ตรง)มาร์โก้-บุญรักษา-ม้าเซ็กเธาว์ 285
ควบ(สลับ)มาร์โก้-บุญรักษา-ม้าเซ็กเธาว์ 83
      เดลี่ ซานนิต้า-มาร์โก้ 219
เที่ยว..5
1..เทพชนะชัย(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดนอกผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.19
2..จ่าฝูง(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.55
3..อาร์มมี่(ตะวันฉาย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.65
4..เดี๋ยวก็รู้(เสมา)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ในมือ 1/7.98
    วิน   59   เพลส  22
    เพลส จ่าฝูง 17
    เพลส อาร์มมี่ 10
ควบ(ตรง)เทพชนะชัย-จ่าฝูง 296
ควบ(สลับ)เทพชนะชัย-จ่าฝูง 80
ควบ(ตรง)เทพชนะชัย-จ่าฝูง-อาร์มมี่ 579
ควบ(สลับ)เทพชนะชัย-จ่าฝูง-อาร์มมี่ 97
      เดลี่ มาร์โก้-เทพชนะชัย 279
เที่ยว..6
1..แมนยู(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหลังทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.42
2..ลักกี้อินเลิฟ(กล้ารัก)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/6.61
3..มณีราชันย์(ก้องรัก)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.75
4..ดาวนำโชค(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 7.89
    วิน   47  เพลส  14
    เพลส ลักกี้อินเลิฟ 17
    เพลส มณีราชันย์  35
ควบ(ตรง)แมนยู-ลักกี้อินเลิฟ 324
ควบ(สลับ)แมนยู-ลักกี้อินเลิฟ 144
ควบ(ตรง)แมนยู-ลักกี้อินเลิฟ-มณีราชันย์ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)แมนยู-ลักกี้อินเลิฟ-มณีราชันย์ 1696
       เดลี่ เทพชนะชัย-แมนยู 654
เที่ยว..7
1..จอมราชันย์(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/4.25
2..คุณโชติ(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.81
3..เก้ามงคล(วุฒิชัย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/7.00
4..มังกรเหนือ(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.29
     วิน   14  เพลส  11
     เพลส คุณโชติ 21
ควบ(ตรง)จอมราชันย์-คุณโชติ 64
ควบ(สลับ)จอมราชันย์-คุณโชติ 24
ควบ(ตรง)จอมราชันย์-คุณโชติ-เก้ามงคล 163
ควบ(สลับ)จอมราชันย์-คุณโชติ-เก้ามงคล 299
        เดลี่ แมนยู-จอมราชันย์ 68
เที่ยว..8
1..วันสดใส(จรัล)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/7.13
2..หนุ่มเด่นชัย(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.78
3..แสนชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.95
4..ชัยมงคล(คนึง)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/8.25
    วิน   30  เพลส  21
    เพลส หนุ่มเด่นชัย 43
ควบ(ตรง)วันสดใส-หนุ่มเด่นชัย 305
ควบ(สลับ)วันสดใส-หนุ่มเด่นชัย 272
ควบ(ตรง)วันสดใส-หนุ่มเด่นชัย-แสนชัย ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)วันสดใส-หนุ่มเด่นชัย-แสนชัย 77
      เดลี่ จอมราชันย์-วันสดใส 70

Re: ผลม้าเชียงใหม่ 6/1/61 ซาวหกเส้นตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 08, 2018, 01:20:10 pm
และแล้วเสือเฒ่า ก่ กลับมาแจ้งเกิดขอบคุณครับ แมนยู
ไม่ได้ไป ก่ ฝากเงินไป 47 บาทเพลส  14 คริคริคริRe: ผลม้าเชียงใหม่ 6/1/61 ซาวหกเส้นตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 08, 2018, 05:09:38 pm
และแล้วเสือเฒ่า ก่ กลับมาแจ้งเกิดขอบคุณครับ แมนยู
ไม่ได้ไป ก่ ฝากเงินไป 47 บาทเพลส  14 คริคริคริ

ถ้าแมนยูไม่มา  อะไรจะมาล่ะ บอกแล้ว  มาได้ก็มา!!!!!
HORSE LIFERe: ผลม้าเชียงใหม่ 6/1/61 ซาวหกเส้นตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 11, 2018, 09:44:18 am
และแล้วเสือเฒ่า ก่ กลับมาแจ้งเกิดขอบคุณครับ แมนยู
ไม่ได้ไป ก่ ฝากเงินไป 47 บาทเพลส  14 คริคริคริ

ถ้าแมนยูไม่มา  อะไรจะมาล่ะ บอกแล้ว  มาได้ก็มา!!!!!
..ถ้าได้ไปนะ..ก้องเวคิน..เอ้ย..จ้าวเวคินคงได้เฮฮากว่านี้แน่ๆ..วาสนามาแค่นี้