ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 13/1/61 ซาวแปดเส้น(อ่าน 1487 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 13/1/61 ซาวแปดเส้น เมื่อ: มกราคม 13, 2018, 07:59:54 pm

เที่ยว..1
1..ยิ่งเฮง(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหลังทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/13.03
2..ริชชี่คิงส์(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.60
3..แฮมเบอร์เกอร์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/13.70
4..เงินวีระ(จรัล)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.86
    วิน    133  เพลส  49
    เพลส ริชชี่คิงส์
ควบ(ตรง)ยิ่งเฮง-ริชชี่คิงส์ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ยิ่งเฮง-ริชชี่คิงส์ 499
ควบ(ตรง)ยิ่งเฮง-ริชชี่คิงส์-แฮมเบอร์เกอร์  ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ยิ่งเฮง-ริชชี่คิงส์-แฮมเบอร์เกอร์ 510
เที่ยว..2
1..วันแมนโชว์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/12.16
2..อัครเดช(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.97
3..ม้าน้องเบสท์(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ทางตรง 1/13.29
4..บุญรักษา(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/13.49
    วิน   19  เพลส  14
    เพลส อัครเดช 15
ควบ(ตรง)วันแมนโชว์-อัครเดช 92
ควบ(สลับ)วันแมนโชว์-อัครเดช 51
ควบ(ตรง)วันแมนโชว์-อัครเดช-ม้าน้องเบสท์ 458
ควบ(สลับ)วันแมนโชว์-อัครเดช-ม้าน้องเบสท์ 308
     เดลี่ ยิ่งเฮง-วันแมนโชว์ 608
เที่ยว..3
1..หนุ่มนำโชค(เสมา)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/11.64
2..ทรอย(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.60
3..ละอองดาว(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/13.24
4..มิตรจินดา(จรัล)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/13.96
    วิน   26  เพลส  12
    เพลส ทรอย 37
ควบ(ตรง)หนุ่มโชคชัย-ทรอย 124
ควบ(สลับ)หนุ่มโชคชัย-ทรอย 65
ควบ(ตรง)หนุ่มโชคชัย-ทรอย-ละอองดาว 649
ควบ(สลับ)หนุ่มโชคชัย-ทรอย-ละอองดาว 120
      เดลี่ วันแมนโชว์-หนุ่มนำโชค 57
เที่ยว..4
1..รักเดือน(เมตตา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.10
2..ฟลอริดา(ชนะัโชติ)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/12.43
3..ลักกี้อินเลิฟ(เอกราช)ออกรองบ๊วยขี่เต็มที่ 1/12.50
4..ก้องธรณี(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/13.25
     วิน   49  เพลส  46
     เพลส ฟลอริดา 16
    เพลส ลักกี้อินเลิฟ  12
ควบ(ตรง)รักเดือน-ฟลอริดา ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)รักเดือน-ฟลอริดา1733
ควบ(ตรง)รักเดือน-ฟลอริดา-ลักกี้อินเลิฟ 1647
ควบ(สลับ)รักเดือน-ฟลอริดา-ลักกี้อินเลิฟ 125
      เดลี่ หนุ่มโชคชัย-รักเดือน 148
เที่ยว..5
1..ดาวนำโชค(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.21
2..หนุ่มสมบูรณ์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/11.47
3..มีคุณอนันต์(จรัล)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.54
4..เดี๋ยวก้อรู้(เสมา)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/12.31
    วิน   112  เพลส  33
    เพลส หนุ่มสมบูรณ์ 10
ควบ(ตรง)ดาวนำโชค-หนุ่มสมบูรณ์ 142
ควบ(สลับ)ดาวนำโชค-หนุ่มสมบูรณ์ 43
ควบ(ตรง)ดาวนำโชค-หนุ่มสมบูรณ์-มีคุณอนันต์ 1436
ควบ(สลับ)ดาวนำโชค-หนุ่มสมบูรณ์-มีคุณอนันต์ 208
      เดลี่  รักเดือน-ดาวนำโชค 584
เที่ยว..6
 1..หนุ่มนำชัย(เสมา)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดหลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/10.20
2..เงินกำไร(กล้ารัก)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.75
3..มังกรเหนือ(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/11.37
4..เก้ามงคล(วุฒิชัย)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/11.72
    วิน   48  เพลส  17
    เพลส เงินกำไร 26
    เพลส มังกรเหนือ 19
ควบ(ตรง)หนุ่มนำชัย-เงินกำไร 869
ควบ(สลับ)หนุ่มนำชัย-เงินกำไร 271
ควบ(ตรง)หนุ่มนำชัย-เงินกำไร-มังกรเหนือ 1839
ควบ(สลับ)หนุ่มนำชัย-เงินกำไร-มังกรเหนือ 420
       เดลี่ ดาวนำโชค-หนุ่มนำชัย 858
เที่ยว..7
1..ม้าสุดที่รัก(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/12.50
2..ดาววีระ(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/12.75
3..มิตรมงคล(ก้องรัก)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/13.15
4..แสนชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/13.27
    วิน   395  เพลส   146
    เพลส ดาววีระ 13
ควบ(ตรง)ม้าสุดที่รัก-ดาววีระ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ม้าสุดที่รัก-ดาววีระ 72
ควบ(ตรง)ม้าสุดที่รัก-ดาววีระ-มิตรมงคล ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ม้าสุดที่รัก-ดาววีระ-มิตรมงคล 445
      เดลี่ หนุ่มนำชัย-ม้าสุดที่รัก 1310
เที่ยว..8
1..จ่าฝูง(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.37
2..ฟอร์ยู(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.66
3..วงศ์มงคล(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 11.78
4..รูบี้คิงส์(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/12.00
    วิน   13  เพลส  11
    เพลว ฟอร์ยู 18
ควบ(ตรง)จ่าฝูง-ฟอร์ยู 26
ควบ(สลับ)จ่าฝูง-ฟอร์ยู 20
ควบ(ตรง)จ่าฝูง-ฟอร์ยู-วงศ์มงคล 56
ควบ(สลับ)จ่าฝูง-ฟอร์ยู-วงศ์มงคล 23
       เดลี่ ม้าสุดที่รัก-จ่าฝูง 697