ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

การซ้อมม้าวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561(อ่าน 789 ครั้ง)
การซ้อมม้าที่สนามม้าโคราช
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
ขอขอบคุณนายสนามฯ
พันเอกถกล  มักการุณ
===========


มงคลธงไชย จ๊อกกี้พระจันทร์ฉายกวิน จ๊อกกี้รุ่งเพชรขวัญใจสมศรี จ๊อกกี้นำศักดิ์หงษ์ชนะชัย จ๊อกกี้จุฑาเทพคุณธนัท จ๊อกกี้ชวนชัยสตาร์บลอนด์ จ๊อกกี้นำศักดิ์ดีวัน จ๊อกกี้จตุพลสตาร์เบิร์ก จ๊อกกี้นำศักดิ์
ธัญกร จ๊อกกี้โชคศรีนิลเพชรสมพงษ์ จ๊อกกี้เลิศชัยมาลัยทอง จ๊อกกี้นำศักดิ์ (เตรียมถ้วยลูกม้า)
พยัคฆ์หมอก จ๊อกกี้ดนุชา
Line ของ siamhorse แอดมาครับ @ncl5621v
หรือกด => line://ti/p/@ncl5621v