ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 20/1/61 ซาวหกเส้น(อ่าน 1542 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 20/1/61 ซาวหกเส้น เมื่อ: มกราคม 20, 2018, 08:14:38 pm

เที่ยว..1
1..ท๊อปแมน(คนึง)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/7.93
2..เทพอาชาไนย(กล้ารัก)ออกบ๊วยขี่เต็มที่ 1/8.14
3..โชคของเรา(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/8.19
4..วันมีชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/8.38
    วิน   27  เพลส  19   
    เพลส เทพอาชาไนย 20
ควบ(ตรง)ท๊อปแมน-เทพอาชาไนย 109
ควบ(สลับ)ท๊อปแมน-เทพอาชาไนย 45
ควบ(ตรง)ท๊อปแมน-เทพอาชาไนย-โชคของเรา 141
ควบ(สลับบ)ท๊อปแมน-เทพอาชาไนย-โชคของเรา 109
เที่ยว..2
1..ภูศรัณย์(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.56
2..แสนชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/7.22
3..ดวงทองคำ(นิติรัฐ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.73
4..มิตรมงคล(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.26
    วิน  13    เพลส  11
    เพลส แสนชัย 52
ควบ(ตรง)ภูศรัณย์-แสนชัย 73
ควบ(สลับ)ภูศรัณย์-แสนชัย 47
ควบ(ตรง)ภูศรัณย์-แสนชัย-ดวงทองคำ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ภูศรัณย์-แสนชัย-ดวงทองคำ 143
     เดลี่ ท๊อปแมน-ภูศรัณย์ 52
เที่ยว..3
1..หนุ่มโชคชัย(เสมา)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.44
2..หนุ่มสมบูรย์(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.58
3..เดี๋ยวก็รู้(ก้องรัก)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมื อ 1/7.55
4..มีคุณอนันต์(จรัล)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/8.22
    วิน   27  เพลส  15
    เพลส หนุ่มสมบูรณ์ 11
ควบ(ตรง)หนุ่มโชคชัย-หนุ่มสมบูรณ์ 40
ควบ(สลับ)หนุ่มโชคชัย-หนุ่มสมบูรณ์ 14
ควบ(ตรง)หนุ่มโชคชัย-หนุ่มสมบูรณ์-เดี๋ยวก็รู้ 429
ควบ(สลับ)หนุ่มโชคชัย-หนุ่มสมบูรณ์-เดี๋ยวก็รู้ 83
      เดลี่ ภูศรัณย์-หนุ่มโชคชัย 45
เที่ยว..4
1..ดาวนำโชค(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.58
2..ลักกี้อินเลิฟ(กล้ารัก)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/6.92
3..ฟลอริด้า(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.04
4..ปิ๊ดปิ้ว(ก้องรัก)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.66
    วิน   38  เพลส  11
    เพลส ลักกี้อินเลิฟ 26
    เพลส ฟลอริด้า 12
ควบ(ตรง)ดาวนำโชค-ลักกี้อินเลิฟ 148
ควบ(สลับ)ดาวนำโชค-ลักกี้อินเลิฟ 99
ควบ(ตรง)ดาวนำโชค-ลักกี้อินเลิฟ-ฟลอริด้า 467
ควบ(สลับ)ดาวนำโชค-ลักกี้อินเลิฟ-ฟลอริด้า 56
      เดลี่ หนุ่มโชคชัย-ดาวนำโชค 67
เที่ยว..5
1..บุญรักษา(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/5.16
2..ม้าเซ็กเธาว์(คนึง)ออกกลกุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/6.57
3..ม้าน้องเบสท์(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.83
4..ฟ้าประทานพร(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.09
    วิน   59  เพลส  10
    เพลส ม้าเซ็กเธาว์ 19
    เพลส ม้าน้องเบสท์ 11
ควบ(ตรง)บุญรักษา-ม้าเซ็กเธาว์ 413
ควบ(สลับ)บุญรักษา-ม้าเซ็กเธาว์ 358
ควบ(ตรง)บุญรักษา-ม้าเซ็กเธาว์-ม้าน้องเบสท์ 709
ควบ(สลับ)บุญรักษา-ม้าเซ็กเธาว์-ม้าน้องเบสท์ 143
      เดลี่ ดาวนำโชค-บุญรักษา 435
เที่ยว..6
1..จิตุ่น(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/4.63
2..หนุ่มนำชัย(เอกราช)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/5.19
3..เก้ามงคล(เมตตา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/5.31
4..จอมราชันย์(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/6.87
    วิน    15  เพลา  11
    เพลส หนุ่มนำชัย 20
    เพลส เก้ามงคล 10
ควบ(ตรง)จิตุ่น-หนุ่มนำชัย 33
ควบ(สลับ)จิตุ่น-หนุ่มนำชัย 42
ควบ(ตรง)จิตุ่น-หนุ่มนำชัย-เก้ามงคล 109
ควบ(สลับ)จิตุ่น-หนุ่มนำชัย-เก้ามงคล 25
       เดลี่ บุญรักษา-จิตุ่น207
เที่ยว..7
1..เฟอร์รารี่(เมตตา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.23
2..ทรอย(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.47
3..ม้าสุดที่รัก(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขัี่เต็มที่ 1/7.62
4..หนุ่มภู(กล้ารัก)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/8.50
     วิน   19  เพลส  14
     เพลส  ทรอย 12
ควบ(ตรง)เฟอร์รารี-ทรอย 30
ควบ(สลับ)เฟอร์รารี-ทรอย 26
ควบ(ตรง)เฟอร์รารี-ทรอย-ม้าสุดที่รัก 77
ควบ(สลับ)เฟอร์รารี-ทรอย-ม้าสุดที่รัก 24
      เดลี่ จิตุ่น-เฟอร์รารี่ 56
เที่ยว..8
1..ใจเย็นเย็น(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.40
2..ฟอร์ยู(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.73
3..วงศ์ฺมงคล(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.50
4..รูบี้คิงส์(นิธิกร)ออกบ๊วยขยับขี่ทางตรง 1/7.75
    วิน   17  เพลส  16
    เพลส ฟอร์ยู 27
ควบ(ตรง)ใจเย็นเย็น-ฟอร์ยู 25
ควบ(สลับ)ใจเย็นเย็น-ฟอร์ยู 20
ควบ(ตรง)ใจเย็นเย็น-ฟอร์ยู-วงศ์มงคล 31
ควบ(สลับ)ใจเย็นเย็น-ฟอร์ยู-วงศ์มงคล 15
      เดลี่ เฟอร์รารี-ใจเย็นเย็น  33
   


     


Re: ผลม้าเชียงใหม่ 20/1/61 ซาวหกเส้นตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 22, 2018, 09:40:53 am
ขอบคุณครับ ท่านบีบี
นัดนี้ผมสอบผ่าน
อุปสรรค ยิ่งรีบสู้ก็ยิ่งพ้น
ยังหนีก็ยังอยู่ในใจ