ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 27/1/61 ซาวแปดเส้น(อ่าน 1478 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 27/1/61 ซาวแปดเส้น เมื่อ: มกราคม 27, 2018, 08:43:19 pm
 
เที่ยว..1
1..ดวงทองคำ(คนึง)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/13.58
2..มินิเรด(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าทางตรงขี่ในมือ 1/14.09
3..เงินวีระ(จรัล)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/14.52
4..เทพอาชาไนย(นิติรัฐ)ออกกลุ่มหลังขยับขี่ทางตรง 1/14.90
    วิน  29  เพลส  16
    เพลส มินิเรด 36
ควบ(ตรง)ดวงทองคำ-มินิเรด 107
ควบ(สลับ)ดวงทองคำ-มินิเรด 175
ควบ(ตรง)ดวงทองคำ-มินิเรด-เงินวีระ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลัล)ดวงทองคำ-มินิเรด-เงินวีระ 590
เที่ยว..2
1..ดาววีระ(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/12.60
2..มิตรมงคล(ก้องรัก)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.64
3..คุณคณุตม์(ชนะโชติ)ออกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/12.90
4..หนุ่มเด่นชัย(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.56
    วิน   20  เพลส  12
     เพลส มิตรมงคล 12
ควบ(ตรง)ดาววีระ-มิตรมงคล 59
ควบ(สลับ)ดาววีระ-มิตรมงคล 40
ควบ(ตรง)ดาววีระ-มิตรมงคล-คุณคณุตม์ 203
ควบ(สลับ)ดาววีระ-มิตรมงคล-คุณคณุตม์ 45
      เดลี่ ดวงทองคำ-ดาววีระ  101
เที่ยว..3
1..เดี๋ยวก็รู้(เสมา)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/12.17
2..มีคุณอนันต์(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.45
3..หนุ่มสมบูรณ์(ปีใหม่)ออกกลางกลุ่มขยับทางตรง 1/13.11
4..พรอนงค์(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.72
    วิน  13  เพลส  12
    เพลส มีคุณอนันต์ 21
    เพลส หนุ่มสมบูรณ์ 15
ควบ(ตรง)เดี๋ยวก็รู้-มีคุณอนันต์ 56
ควบ(สลับ)เดี๋ยวก็รู้-มีคุณอนันต์ 75
ควบ(ตรง)เดี๋ยวก็รู้-มีคุณอนันต์-หนุ่มสมบูรณ์ 92
ควบ(สลับ)เดี๋ยวก็รู้-มีคุณอนันต์-หนุ่มสมบูรณ์ 65
      เดลี่ ดาววีระ-เดี๋ยวก็รู้ 30
เที่ยว..4
1..วันแมนโชว์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/11.00
2..บราวชูก่ฃาร์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.47
3..คุณโชติ(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/12.78
4..บุญรักษา(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/13.09
     วิน   10  เพลส  11
    เพลส บราวชูการ์ 30
ควบ(ตรง)วันแมนโชว์-บราวชูการ์ 35
ควบ(สลับ)วันแมนโชว์-บราวชูการ์ 46
ควบ(ตรง)วันแมนโชว์-บราวชูการ์-คุณโชติ 218
ควบ(สลับ)วันแมนโชว์-บราวชูการ์-คุณโชติ 55
      เดลี่ เดี๋ยวก็รู้-วันแมนโชว์ 78
เที่ยว..5
1..ทรอย(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/12.29
2..ท๊อปแมน(นิติรัฐ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/12.38
3..ม้าสุดที่รัก(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/12.95
4..แทมมารีนด์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/13.37
    วิน  43  เพลส  14
    เพลส ท๊อปแมน 29
    เพลส ม้าสุดที่รัก 13
ควบ(ตรง)ทรอย-ท๊อปแมน 706
ควบ(สลับ)ทรอย-ท๊อปแมน 300
ควบ(ตรง)ทรอย-ท๊อปแมน-ม้าสุดที่รัก ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ทรอย-ท๊อปแมน-ม้าสุดที่รัก 827
      เดลี่ วันแมนโชว์-ทรอย 91
เที่ยว..6
1..จอมราชัยย์(ชนะชัย)ออกกลลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึี้นนำขี่ในมือ 1/8.75
2..มังกรขาว(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.66
3..จิตุ่น(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.14
4..เก้ามงคล(ณัฐวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/11.86
    วิน  19  เพลส  15
    เพลส มังกรขาว 18
ควบ(ตรง)จอมราชันย์-มังกรขาว 104
ควบ(สลับ)จอมราชันย์-มังกรขาว 43
ควบ(ตรง)จอมราชันย์-มังกรขาว-จิตุ่น 142
ควบ(สลับ)จอมราชันย์-มังกรขาว-จิตุ่น 17
     เดลี่ ทรอย-จอมราชันย์ 108
เที่ยว..7
1..แมนยู(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 11.40
2..ลักกี้อินเลิฟ(กล้ารัก)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/11.49
3..น้องวีระ(จรัล)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/11.65
4..รักเดือน(เมตตา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 11.89
    วิน   54  เพลส  15
    เพลส ลักกี้อินเลิฟ 22
    เพลส น้องวีระ 45
ควบ(ตรง)แมนยู-ลักกี้อินเลิฟ 115
ควบ(สลับ)แมนยู-ลักกี้อินเลิฟ 150
ควบ(ตรง)แมนยู-ลักกี้อินเลิฟ-น้องวีระ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)แมนยู-ลักกี้อินเลิฟ-น้องวีระ 469
      เดลี่ จอมราชันย์-แมนยู 157
เที่ยว..8
1..วงศ์มงคล(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/13.44
2..มณีราชันย์(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/13.44
3..หงษ์หิรัญ(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/13.89
4..ซุปเปอร์บิ๊ก(ใจสู้)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/14.00
     วิน   42  เพลส  10
     เพลส มณีราชันย์ 15
     เพลส หงษ์หิรัญ 44
ควบ(ตรง)วงศ์มงคล-มณีราชันย์ 61
ควบ(สลับ)วงศ์มงคล-มณีราชันย์ 45
ควบ(ตรง)วงศ์มงคล-มณีราชันย์-หงษ์หิรัญ 1815
ควบ(สลับ)วงศ์มงคล-มณีราชันย์-หงษ์หิรัญ 169
      เดลี่ แมนยู-วงศ์มงคล 1670