ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 3/2/61 ซาวหกเส้น(อ่าน 1415 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 3/2/61 ซาวหกเส้น เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2018, 08:23:45 pm

เที่ยว..1
1..แสนชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.82
2..กุ้ยหลิน(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.99
3..โชคของเรา(จรัล)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.25
4..คุณคณุตม์(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.60
    วิน  50  เพลส  12
    เพลส กุ้ยหลิน 16
    เพลส โชคของเรา 47
ควบ(ตรง)แสนชัย-กุ้ยหลิน 96
ควบ(สลับ)แสนชัย-กุ้ยหลิน 59
ควบ(ตรง)แสนชัย-กุ้ยหลิน-โชคของเรา ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)แสนชัย-กุ้ยหลิน-โชคของเรา 1677
เที่ยว..2
1..ฟอร์ยู(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดหลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/5.84
2..หนุ่มนำโชค(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.11
3..รูบี่คิงส์(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.25
4..เยสไอแคน(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ในมือ 1/8.72
     วิน   17  เพลส  11
     เพลส หนุ่มนำโชค 14
ควบ(ตรง)ฟอร์ยู-หนุ่มนำโชค 26
ควบ(สลับ)ฟอร์ยู-หนุ่มนำโชค 30
ควบ(ตรง)ฟอร์ยู-หนุ่มนำโชค-รูบี้คิงส์ 73
ควบ(สลับ)ฟอร์ยู-หนุ่มนำโชค-รูบี้คิงส์ 23
       เดลี่ แสนชัย-ฟอร์ยู 99
เที่ยว..3
1..บุญรักษา(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ1/5.64
2..บราวน์ชูการ์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.25
3..มังกรเหนือ(พีรพงษ์)ออ กกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/6.78
4..ดาร์บี้คิงส์(นเรศ)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/7.31
     วิน   18  เพลส  10
     เพลส บราวชูการ์ 20
ควบ(ตรง)บุญรักษา-บราวน์ชูการ์ 46
ควบ(สลับ)บุญรักษา-บราวน์ชูการ์ 28
ควบ(ตรง)บุญรักษา-บราวน์ชูการ์-มังกรเหนือ 179
ควบ(สลับ)บุญรักษา-บราวน์ชูการ์-มังกรเหนือ 61
       เดลี่ ฟอร์ยู-บุญรักษา 79
เที่ยว..4
1..เทพชนะชัย(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/6.53
2..ก้องธรณี(ณัฐวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.75
3..เฟอร์รารี่(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.08
4..พรอนงค์(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.36
    วิน   48  เพลส  19
    เพลส ก้องธรณี 17
    เพลส เฟอร์รารี่ 15
ควบ(ตรง)เทพชนะชัย-ก้องธรณี 165
ควบ(สลับ)เทพชนะชัย-ก้องธรณี 89
ควบ(ตรง)เทพชนะชัย-ก้องธรณี-เฟอร์รารี 249
ควบ(สลับ)เทพชนะชัย-ก้องธรณี-เฟอร์รารี่ 72
     เดลี่ บุญรักษา-เทพชนะชัย 69
เที่ยว..5
1..จอมราชันย์(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/4.28
2..ขวัญใจคุณโชติ(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/5.34
3..มังกรขาว(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/5.75
4..ซานนิต้า(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขีเ่ต็มที่ 1/6.07
    วิน   19  เพลส  10
    เพลส ขวัญใจคุณโชติ 12
    เพลส มังกรขาว 12
ควบ(ตรง)จอมราชันย์-ขวัญใจคุณโชติ 83
ควบ(สลับ)จอมราชันย์-ขวัญใจคุณโชติ 19
ควบ(ตรง)จอมราชันย์-ขวัญใจคุณโชติ-มังกรขาว 54
ควบ(สลับ)จอมราชันย์-ขวัญใจคุณโชติ-มังกรขาว 35
      เดลี่ เทพชนะชัย-จอมราชันย์ 165
เที่ยว..6
1..น้องวีระ(จรัล)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/5.89
2..บุญมี(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ในมือ 1/6.00
3..ดาวนำโชค(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.66
4..โกลเด้นท์คิงส์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/6.73
    วิน   27  เพลส  10
    เพลส บุญมี 96
    เพลส ดาวนำโชค 14
ควบ(ตรง)น้องวีระ-บุญมี ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)น้องวีระ-บุญมี 553
ควบ(ตรง)น้องวีระ-บุญมี-ดาวนำโชค ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)น้องวีระ-บุญมี-ดาวนำโชค 221
      เดลี่ จอมราชันย์-น้องวีระ 54
เที่ยว..7
1..เดี๋ยวก็รู้(เสมา)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/5.28
2..เลิศมงคล(ณัฐวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.75
3..ทรัพย์สยาม(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/7.20
4..อัครเดช(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.22
    วิน   21  เพลส  11
    เพลส เลิศมงคล 15
    เพลส ทรัพย์สยาม 11
ควบ(ตรง)เดี๋ยวก็รู้-เลิศมงคล 311
ควบ(สลับ)เดี๋ยวก็รู้-เลิศมงคล 54
ควบ(ตรง)เดี๋ยวก็รู้-เลิศมงคล-ทรัพย์สยาม 749
ควบ(สลับ)เดี๋ยวก็รู้-เลิศมงคล-ทรัพย์สยาม 52
      เดลี่ น้องวีระ-เดี๋ยวก็รู้ 47
เที่ยว..8
1..ภูศรัณย์(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/4.90
2..มิตรจินดา(จรัล)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/5.83
3..ชโยโรจน์(เสมา)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/6.09
4..ม้าสุดที่รัก(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 6.10
     วิน   23  เพลส  10
     เพลส มิตรจินดา 13
     เพลส ชโยโรจน์ 13
ควบ(ตรง)ภูศรัณย์-มิตรจินดา 885
ควบ(สลับ)ภูศรัณย์-มิตรจินดา 375
ควบ(ตรง)ภูศรัณย์-มิตรจินดา-ชโยโรจน์ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ภูศรัณย์-มิตรจินดา-ชโยโรจน์ 523
       เดลี่ เดี๋ยวก็รู้-ภูศรัณย์ 73

Re: ผลม้าเชียงใหม่ 3/2/61 ซาวหกเส้นตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2018, 08:35:15 pm
ขอบพระคุณครับผม