ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 10/2/61 ซาวแปดเส้น(อ่าน 1649 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 10/2/61 ซาวแปดเส้น เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2018, 08:12:15 pm

เที่ยว..1
1..มีคุณอนันต์(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/11.88
2..หนึ่งในร้อย(จรัล)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ทางตรง 1/12.41
3..มีทรัพย์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.60
4..สุดขอบฟ้า(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/12.80
     วิน   25  เพลส  11
     เพลส หนึ่งในร้อย 17
ควบ(ตรง)มีคุณอนันต์-หนึ่งในร้อย 68
ควบ(สลับ)มีคุณอนันต์-หนึ่งในร้อย 36
ควบ(ตรง)มีคุณอนันต์-หนึ่งในร้อย-มีทรัพย์ 99
ควบ(สลับ)มีคุณอนันต์-หนึ่งในร้อย-มีทรัพย์ 19
เที่ยว..2
1..ม้าสุดที่รัก(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/12.14
2..มิตรจินดา(จรัล)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/13.00
3..เบิร์ดเบิร์ด(นเรศ)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/13.52
4..ดวงทองคำ(นิติรัฐ)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/13.85
     วิน   15  เพลส  11
     เพลส มิตรจินดา 10
     เพลส เบิร์ดเบิร์ด 66
ควบ(ตรง)ม้าสุดที่รัก-มิตรจินดา 44
ควบ(สลับ)ม้าสุดที่รัก-มิตรจินดา 45
ควบ(ตรง)ม้าสุดที่รัก-มิตรจินดา-เบิร์ดเบิร์ด ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ม้าสุดที่รัก-มิตรจินดา-เบิร์ดเบิร์ด 1568
        เดลี่ มีคุณอนันต์-ม้าสุดที่รัก 70
้เที่ยว..3
1..เทพชนะชัย(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/11.62
2..พรอนงค์(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.94
3..เฟอร์รารี่(รุ่งนิรันดร์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.48
4..ฟลอริด้า(ปีใหม่)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/12.76
    วิน   19  เพลส  12
    เพลส พรอนงค์ 31
ควบ(ตรง)เทพชนะชัย-พรอนงค์ 48
ควบ(สลับ)เทพชนะชัย-พรอนงค์ 35
ควบ(ตรง)เทพชนะชัย-พรอนงค์-เฟอร์รารี่ 226
ควบ(สลับ)เทพชนะชัย-พรอนงค์-เฟอร์รารี่ 58
     เดลี่ ม้าสุดที่รัก-เทพชนะชัย 37
เที่ยว..4
1..อัครเดช(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำชี่เต็มที่ 1/10.98
2..ทรัพย์สยาม(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/11.32
3..หนุ่มสมบูรณ์(ตนึง)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/11.71
4..หนุ่มโชคชัย(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.03
    วิน   316  เพลส  25
    เพลส ทรัพย์สยาม 20
    เพลส หนุ่มสมบูรณ์ 50
ควบ(ตรง)อัครเดช-ทรัพย์สยาม ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)อัครเดช-ทรัพย์สยาม 305
ควบ(ตรง)อัครเดช-ทรัพย์สยาม-หนุ่มสมบูรณ์ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)อัครเดช-ทรัพย์สยาม-หนุ่มสมบูรณ์ ไม่มีคนถูก
             เดลี่ เทพชนะชัย-อัครเดช 338
เที่ยว..5
1..เก้ามงคล(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/10.82
2..บราวน์ชูการ์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขีเ่ต็มที่ 1/11.37
3..แมนยู(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/11.86
4..มังกรเหนือ(ปีใหม่)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/12.74
     วิน   13  เพลส  12
     เพลส บราวน์ชูการ์ 17
ควบ(ตรง)เก้ามงคล-บราวน์ชูการ์ 18
ควบ(สลับ)เก้ามงคล-บราวน์ชูการ์ 22
ควบ(ตรง)เก้ามงคล-บราวน์ชูการ์-แมนยู 35
ควบ(สลับ)เก้ามงคล-บราวน์ชูการ์-แมนยู 16
       เดลี่ อัครเดช-เก้ามงคล 801
เที่ยว..6
1..แสนชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/12.31
2..มิตรมงคล(ก้องรัก)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.37
3..กุ้ยหลิน(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/13.25
4..ชัยมงคล(นเรศ)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/13.32
    วิน  16  เพลส  11
    เพลส มิตรจินดา 17
    เพลส กุ้ยหลิน 14
ควบ(ตรง)แสนชัย-มิตรจินดา 96
ควบ(สลับ)แสนชัย-มิตรจินดา 50
ควบ(ตรง)แสนชัย-มิตรจินดา-กุ้ยหลิน 98
ควบ(สลับ)แสนชัย-มิตรจินดา-กุ้ยหลิน 60
       เดลี่ เก้ามงคล-แสนชัย 27
เที่ยว..7
1..หนุ่มนำชัย(เอกราช)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางไล่มาชนะคาป่ายขี่เต็มที่ 1/9.59
2..ขวัญใจคุณโชติ(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/9.62
3..ซานนิต้า(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขีเ่ต็มที่ 1/10.25
4..มังกรขาว(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/10.84
     วิน   69  เพลส  18
      เพลส ขวัญใจคุณโชติ 11
ควบ(ตรง)หนุ่มนำโชค-ขวัญใจคุณโชติ 240
ควบ(สลับ)หนุ่มนำโชค-ขวัญใจคุณโชติ 49
ควบ(ตรง)หนุ่มนำโชค-ขวัญใจคุณโชติ-ซานนนิต้า 1816
ควบ(สลับ)หนุ่มนำโชค-ขวัญใจคุณโชติ-ซานนิต้า 304
         เดลี่ แสนชัย-หนุ่มนำชัย 264
เที่ยว..8
1..บุญมี(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่1/11.12
2..วงศ์มงคล(รุ่งนิรันดร์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่
3..ดาวนำโชค(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/11.71
4..โกลเด้นคิงส์(วิชาญน้อย)ออกกลากงลุ่มขี่เต็มที่ 1/12.26
     วิน   16  เพลส  12
     เพลส วงศ์มงคล 38
ควบ(ตรง)บุญมี-วงศ์มงคล 408
ควบ(สลับ)บุญมี-วงศ์มงคล 212
ควบ(ตรง)บุญมี-วงศ์มงคล-ดาวนำโชค 953
ควบ(สลับ)บุญมี-วงศ์มงคล-ดาวนำโชค 107
      เดลี่ หนุ่มนำโชค-บุญมี 238