ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่นัดพิเศษ ถ้วยกาวิละ 44 เส้น 3/3/61 (อ่าน 2570 ครั้ง)

เที่ยว..1
1..คุณเกียรติศักดิ์(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/14.17
2..สวัสดีจาวเจียงใหม(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/14.68
3..เทพอาชาไนย(รุ่งนิรันดร์)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/15.86
4..รุ่งทวีชัย(จรัล)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/17.18
   วิน    21  เพลส  15
   เพลส สวัสดีจาวเจียงใหม่ 12
ควบ(ตรง)คุณเกียรติศักดิ์-สวัสดีจาวเจียงใหม่ 56
ควบ(สลับ)คุณเกียรติศักดิ์-สวัสดีจาวเจียงใหม่ 16
ควบ(ตรง)คุณเกียรติศักดิ์-สวัสดีจาวเจียงใหม่-เทพอาชาไนย 18
ควบ(สลับ)คุณเกียรติศักดิ์-สวัสดีจาวเจียงใหม่-เทพอาชาไนย 23
เที่ยว..2
1..ขวัญใจสิงหราช(ก้องรัก)ออกกลุ่มหลังทางตรงสอดกลางไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/14.46
2..ก้องธรณี(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/14.55
3..ทรอย(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/15.03
4..ม้าสุดที่รัก(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/15.17
     วิน   64  เพลส  23
     เพลส ก้องธรณี 13
ควบ(ตรง)ขวัญใจสิงหราช-ก้องธรณี 100
ควบ(สลับ)ขวัญใจสิงหราช-ก้องธรณี 51
ควบ(ตรง)ขวัญใจสิงหราช-ก้องธรณี-ทรอย 249
ควบ(สลับ)ขวัญใจสิงหราช-ก้องธรณี-ทรอย 94
      เดลี่ คุณเกียรติศักดิ์-ขวัญใจสิงหหราช 153
เที่ยว..3
1..บิ๊กไบท์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ่นนำขี่เต็มที่ 1/14.71
2..แสนชัย(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/15.42
3..ซุปเปอร์บิ๊ก(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/15.54
4..ดวงวีระ(ยอดศักดา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/15.80
    วิน    22  เพลส  14
    เพลส แสนชัย 18
ควบ(ตรง)บิ๊กไบท์-แสนชัย 50
ควบ(สลับ)บิ๊กไบท์-แสนชัย 23
ควบ(ตรง)บิ๊กไบท์-แสนชัย-ซุปเปอร์บิ๊ก 94
ควบ(สลับ)บิ๊กไบท์-แสนชัย-ซุปเปอร์บิ๊ก 24
       เดลี่ ขวัญใจสิงหราช-บิ๊กไบท์ 150
เที่ยว..4
1..เดชดำรงค์(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/14.01
2.. มีคุณอนันต์(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/14.39
3..พรอนงค์(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/14.59
4..รูบี้คิงส์(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ในมือ 1/15.08
    วิน   28  เพลส  17
    เพลส มีคุณอนันต์ 18
ควบ(ตรง)เดชดำรงค์-มีคุณอนันต์ 294
ควบ(สลับ)เดชดำรงค์-มีคุณอนันต์ 106
ควบ(ตรง)เดชดำรงค์-มีคุณอนันต์-พรอนงค์ 1561
ควบ(สลับ)เดชดำรงค์-มีคุณอนันต์-พรอนงค์ 276
       เดลี่ บิ๊กไบท์-เดชดำรงค์ 65
เที่ยว..5
1..วันแมนโชว์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/12.08
2..ขวัญใจคุณโชติ(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.23
3..ร๊อบบี้(ยอดศักดา)ออกบ๊วยขี่เต็มที่ 1/13.20
4..เงินกำไร(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.95
    วิน  41  เพลส  12
    เพลส ขวัญใจคุณโชติ 28
    เพลส ร๊อบบี้ 16
ควบ(ตรง)วันแมนโชว์-ขวัญใจคุณโชติ 1240
ควบ(สลับ)วันแมนโชว์-ขวัญใจคุณโชติ 341
ควบ(ตรง)วันแมนโชว์-ขวัญใจคุณโชติ-ร๊อบบี้ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)วันแมนโชว์-ขวัญใจคุณโชติ-ร๊อบบี้ 345
         เดลี่ เดชดำรงค์-วันแมนโชว์ 135
เที่ยว..6
1..มณีราชันย์(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/12.97
2..ทรัพย์สยาม(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.88
3..โกลเด้นท์คิงส์(จรัล)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/14.39
4..ฟ้าประทานพร(ก้องรัก)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/14.80
    วิน  67  เพลส  33
    เพลส ทรัพย์สยาม 14
ควบ(ตรง)มณีราชันย์-ทรัพย์สยาม 336
ควบ(สลับ)มณีราชันย์-ทรัพย์สยาม 88
ควบ(ตรง)มณีราชันย์-ทรัพย์สยาม-โกลเด้นคิงส์ 2341
ควบ(สลับ)มณีราชันย์-ทรัพย์สยาม-โกลเด้นคิงส์ 644
       เดลี่ วันแมนโชว์-มณีราชันย์ 870
เที่ยว..7
1..เดี๋ยวก็รู็(เสมา)ออกกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/1/58.50
2..จอมราชันย์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/58.53
3..หนุ่มโชคชัย(เมตตา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/59.01
4..บุญรักษา(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/59.30
     วิน   125  เพลส  21
     เพลส จอมราชันย์ 16
     เพลส หนุ่มนำโชค 110
ควบ(ตรง)เดี๋ยวก็รู้-จอมราชันย์ 2041
ควบ(สลับ)เดี๋ยวก็รู้-จอมราชันย์ 425
ควบ(ตรง)เดี๋ยวก็รู้-จอมราชันย์-หนุ่มโชคชัย ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)เดี๋ยวก็รู้-จอมราชันย์-หนุ่มโชคชัย 9406
       เดลี่ มณีราชันย์-เดี๋ยวก็รู้ 3325
เที่ยว..8
1..ความเป็นจริง(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/12.70
2..อัครเดช(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/13.90
3..วงศ์มงคล(นิธิกร)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่  1/14.67
4..ดาวนำโชค(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/16.39
           วิน  12  เพลส  10
           เพลส อัครเดช 24
ควบ(ตรง)ความเป็นจริง-อัครเดช 188
ควบ(สลับ)ความเป็นจริง-อัครเดช 60
ควบ(ตรง)ความเป็นจริง-อัครเดช-วงส์มงคล 196
ควบ(สลับ)ความเป็นจริง-อัครเดช-วงศ์มงคล 183
         เดลี่ เดี๋ยวก็รู้-ความเป็นจริง 210
เที่ยว..9
1..ท๊อปแมน(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดในไล่มาชนะคาป้ายขี่เต็มที่ 15.30
2..ละอองดาว(พิเชษฐชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/15.45
3..บารมีมงคล(เมตตา)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/15.86
4..หนุ่มเด่นชัย(เสมา)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/16.00
     วิน  39  เพลส  14
     เพลส ละอองดาว 16
ควบ(ตรง)ท๊อปแมน-ละอองดาว 67
ควบ(สลับ)ท๊อปแมน-ละอองดาว 31
ควบ(ตรง)ท๊อปแมน-ละอองดาว-บารมีมงคล 617
ควบ(สลับ)ท๊อปแมน-ละอองดาว-บารมีมงคล 67
        เดลี่ ความเป็นจริง-ท๊อปแมน 62