ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

สรุปผลการประชุมกรรมการใหญ่สนามไทย 12 มีนาคม 61(อ่าน 2409 ครั้ง)
ขอสรุปผลการประชุมกรรมการใหญ่สนามไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ดังนี้

ยกโทษให้จ๊อกก้และม้าทั้งหมด
1. จุฑาเทพขี่เผือกสยาม
2. กฤษณะชัยขี่คุณธัญ
3. อัครวินขี่จิณัฐชญา
4. พร้อมรบขี่ทัชทัคเกอร์ 

และคณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้งกรรมการแข่งม้า (สจ๊วด)ใหม่ดังนี้
1. พล.อ. นิพนธ์  ธีระพงษ์
2. พล.อ. ดุสิต  เครือใย
3. พล.อ.วิรัช  รัชตะวรรณ
4. พล.อ.วินัย  คำชุ่ม
5. พ.อ. ถกล  มักการุณ
6. พ.อ. เฉลิม  เรืองสูง(เลขา)
7. พ.ท. วันชัย  สินวิเศษ
8. พ.ท. วัลลภ  สนธิรักษ์
9. -----

สายข่าวรายงานว่ายังขาดอีก 1 ตำแหน่ง และทางสนามยังไม่เปิดเผยว่าจะแต่งตั้งวันใด  โปรดติดตามนะครับ


ทั้งนี้ทางสนามไทยได้เลื่อนเวลาลงชื่อม้าถึงวันอังคารที่ 13 มีนาคม เวลา 12.00 น.  เจ้าของม้าท่านใดมีความประสงค์จะสมัครแข่งม้าโปรดแจ้งความจำนงก่อนเวลาดังกล่าว
Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://line.me/R/ti/p/%40siamhorse
เหลืออยู่4.ขาดตัวแทนสื่อ ตัวแทนเจ้าของม้า  ตัวแทนจ๊อกกี้มีคนเก่าเกินครึ่ง เหมือนเหล้าเก่า ในขวดใหม่กรรมการใหญ่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
กรรมการแข่งม้ามิได้กระทำผิด  จึงมีมติให้เป็นไปตามเดิม
ถุกต้องแล้วจ่ายเงินได้ผมในฐานะแฟนอาชา  ขอตั้งคำถามดังนี้
1. กรรมการที่มีรายชื่อเป็น สจ๊วต มีประสบการณ์ในการดูว่า ขี่ม้าแบบนี้ดึงหรือขี่สู้ หรือดึงแบบเนียนๆ กี่คน
    ความต้องการ     อยากให้มี  จ๊อกกี้เก่าๆ  ที่ประสบการณ์สูงๆ ที่เลิกขี่ม้า และไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของม้าหรือฟาร์มม้า หรือคอกม้า  มาเป็นกรรมการ หรือสจ๊วต เพราะเคยเป็นจ๊อกกี้มาก่อน  ย่อมรู้จริง และเป็นการช่วยให้จ๊อกกี้เก่า มีรายได้ด้วย
2.  กรรมการที่มาเป็นสจ๊วต  มีใครเป็นเจ้าของม้า หรือเกี่ยวข้องกับเจ้าของม้าแข่ง ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
   ความต้องการ      อย่ามาเป็นสจ๊วตเลยครับ   มันไม่สง่า
         ขอแค่ 2 ข้อพอครับ   . ผมเห็นด้วยที่คณะกรรมการใหญ่ได้ให้ความยุติธรรมคืนแก่จ็อกกี้   ( บอกตรงๆเห็นด้วยแค่ 2 คนเท่านั้น )
เมื่อท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความยุติธรรมคืนแล้ว ขอความกรุณา
 1 ท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีความยุติธรรมคืนให้แก่วงการอาชาด้วย โดยเฉพาะต้องมีความยุติธรรมให้แก่แฟนอาชา
 2 อย่านำโอกาศที่ได้รับนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อกดดันคณะกรรมการที่ตัดสินหรือมีมติใดๆที่ทำถูกต้องตามกฎ กติกา
    ส่วนเรื่องกรรมการไม่ว่าชุดเก่าหรือใหม่ บอกตรงๆไม่รู้จักใครเลย ( สมาชิกในเว็ปนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกัน ) ได้แค่หวังไว้ว่า
คงจะมีความยุติธรรมอย่างเสมอภาคต่อทุกคน ทุกฝ่าย ยึดกฎ กติกา เป็นหลัก อย่าไปสู่วังวนเดิม ( ห้ามบ้างไม่ห้ามบ้าง
 อุทธรณ์หลุด หากไม่หลุดเกิดประท้วง ปล่อย ตั้งกรรมใหม่ )
    ยังมีอีกข้อหนึ่งไม่เห็นทางสนามกำหนดรายละเอียดตามข้อเรียกร้องเลยว่า บทกำหนดโทษเป็นอย่างไร แฟนอาชาก็อยากรู้เหมือนกัน แต่ขอร้องต้องใช้เหมือนกันทุกจ็อกกี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใด หรือเด็กของผู้ใด
    อีกเรื่องหนึ่ง เจ้าของม้าหรือเจ้าของคอกที่เป็นสปอนเซ่อร์อะไรให้แก่สนาม ไม่สามารถนำเรื่องนี้มายกเว้นกฎ กติกา ของสนามได้ และกรรมการที่เป็นเจ้าคอกหรือเจ้าของม้า บอกตรงๆเมืองไทยห้ามไม่ได้ ( ทั้งๆที่ไม่อย่ากให้มี ) ขึ้นอยู่กับฺ........ของแต่ละคนว่ามีมากน้อยแค่ไหนเห็นด้วยครับ มีตัวนึงขี่ไม่ดีเท่าที่ควร