ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

เกมทาย 3ตัวสลับชิงเงิน 1,000บาทที่สนามฝรั่ง เสาร์ที่ 7 เมษายน 61(อ่าน 4316 ครั้ง)
    ท.1
#1เก้าธนวัฒน์
#8คุณย่า
#5ลภัสรดา
    ท.2
#2ลมโชย
#13แม็กมานามาน
#1ดวงศิริพร
    ท.3
#9บางบุนนาค
#7เวนดี้
#5ซูการ์ซูการ์
    ท.4
#3โพรมิสมี
#9วรเดช
#4โชคปิติ
    ท.5
#5ขวัญใจยี่เสี่ย
#13โตเกียวเกริ์ล
#8คุณปู่
    ท.6
#7สเพนเดอร์
#3ดวงลัดดา
#4รอยคีน
    ท.7
#9คุณยาย
#7เลิฟแดนนี่
#8คุณหลาน
     ท.8
#12โลโบ้บอย
#10ฟรีแลนซ์
#3กัปปิตัน
    ท.9
#9ทามาโกะ
#11เหลืองลาวัลย์
#13แฟร์รี่
    ท.10
#4เพชรสุวรรณ
#1ขวัญเกล้า
#6บริสชี่
ท.1>  - 1.เก้าธนวัฒน์ - 4.ธงชัย - 9.ณฐมน
ท.2>  - 6.ซิคิต้า - 11.เจ้าสมุทร - 12.แม็คมานามาน 
ท.3>  - 8.ไพลินชนะชัย - 9.บางบุญนาค - 10.ทรัพย์มณี 
ท.4>  - 3.โพรมิสมี - 7.ไดมอนด์บลู - 11.คมเดช 
ท.5>  - 8.คุณปู่ - 9.คุณสาวิตรี - 13.โตเกียวเกิร์ล
ท.6>  - 2.วงเดือน - 7.สเพนเดอร์ - 9.ทัชทัคเกอร์ 
ท.7>  - 2.ดวงลำดวน - 5.ทองประกาย - 9.คุณยาย 
ท.8>  - 4.แฟรี่เทล - 10.ฟรีแลนซ์ - 12.โลโบ้บอย 
ท.9>  - 1.เรดไวน์ - 9.ทามาโกะ - 11.เหลืองลาวัลย์ 
ท.10>- 1.ขวัญเกล้า - 4.เพชรสุวรรณ - 9.ชิลชิล ท.1  1เก้าธนวัฒน์   10แปซิฟิคบอย  8คุณย่า
ท.2  1ดวงศิริพร  6ชิคิต้า   3กรรัมภา
ท.3  6โนเวมเบอร์  9บางบุญนาค  10ทรัพย์มณี
ท.4  2กุสาวดี  11คมเดช   3โพรมิสมี
ท.5  13โตเกียวเกิร์ล  8คุณปู่  5ขวัญใจยี่เสี่ย   
ท.6  2วงเดือน  7สเพนเดอร์  11เลดี้ไอแอม
ท.7  8คุณหลาน  10เวลฟาสท์ 5ทองประกาย
ท.8  1ลมฝน  5เพชรบูรพา 11ชาติศิริ   
ท.9  11เหลืองลาวัลย์  12เทลสตาร์  13แฟร์รี่
ท.10 6บรีสซี่  12เจริญทอง  7หัวแก้วหัวแหวน                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
            
                     
                   
                     
                  
                     
               
                     
                   
                     
                  
                     
               
                     
                  
                     
               
                     
               
                     
                  
                     
                  
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                  
                     
                  
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                  
               
                  ท.1........1 เก้าธนวัฒน์ 5 ลภัสรดา 8 คุณย่า
ท.2........2 ลมโชย 1 ดวงศิริพร 6 ชิคิต้า
ท.3........9 บางบุญนาค 5 ซูการ์ซูการ์ 6 โนเวมเบอร์
ท.4........9 วรเดช 4 โชคปิติ 12 บุญญานนท์
ท.5........8 คุณปู่  5 ขวัญใจยี่เสี่ย 3 กาญจงมา
ท.6........7 สแพนเดอร์ 3 ดวงลัดดา 5 หนุ่มผาแดง
ท.7........8 คุณหลาน. 7 เลิฟแดนนี่ 14 มิสเตอร์ดอน
ท.8........12 โลโบ้บอย 9. พลอยธารี 1 ลมฝน
ท.9........ 11 เหลืองลาวัลย์ 12 เทลสตาร์ 13 แฟร์รี่
ท.10.......4 เพชรสุวรรณ 11 สะใจจริงครับ 6 บรีสซี่ท.1 # 1-8-9
ท.2 # 1-2-3
ท.3 # 7-8-9
ท.4 # 3-4-9
ท.5 # 5-6-9
ท.6 # 2-9-7
ท.7 # 8-9-4
ท.8 # 1-9-12
ท.9 # 3-11-1
ท.10 # 7-4-9RACE 1

เบอร์ 1 เก้าธนวัฒน์
       8 คุณย่า
       9 ณฐมน

RACE 2

เบอร์ 2 ลมโชย
       1 ดวงศิริพร
       12 แม็คมานามาน

RACE 3

เบอร์ 9 บางบุญนาค
       5 ซูการ์ซูการ์
       8 ไพลินชนะชัย

RACE 4

เบอร์ 9 วรเดช
       12 บุญญานนท์
       3 โพมิสมี

RACE 5

เบอร์ 8 คุณปู่
       3 กาญจงมา
      13 โตเกียวเกิร์ล

RACE 6

เบอร์ 7 สเพนเดอร์
      3 ดวงลัดดา
      6 โมโนโพลี่

RACE 7

เบอร์ 8 คุณหลาน
       5 ทองประกาย
       7 เลิฟแดนนี่

RACE 8

เบอร์ 12 LOBOBOY
       9 พลอยธารี
       3 กัปปิตัน

RACE 9

เบอร์ 13 แฟร์รี่
       11 เหลืองลาวัลย์
       8 วิมลมณี

RACE 10

เบอร์ 4 เพชรสุวรรณ
       13 โอเรียนตัลชาร์ม
       1 ขวัญเกล้า
       ท.1***1-8-9
ท.2***2-12-6
ท.3***9-8-10
ท.4***9-11-10
ท.5***8-5-2
ท.6***7-9-2
ท.7***9-8-14
ท.8***12-4-5
ท.9***13-9-4
ท.10**4-11-2

ขอบคุณครับ
รักที่มี รักษาให้ดีก่อนสายเที่ยว1...1เก้าธนวัฒน์/9ณฐมน/12รันนิ่งแมน
เที่ยว2...5หนุ่มเยาวราช/6ชิคิต้า/1ดวงศิริพร
เที่ยว3...8ไพลินชนะชัย/9บางบุญนาค/5ซูก้า ซูก้า
เที่ยว4...3โพมิสมี/9วรเดช/4โชคปิติ
เที่ยว5...5ขวัญใจยี่เสี่ย/8คุณปู่/13โตเกียวเกิร์ล
เที่ยว6...4รอยคีน/3ดวงลัดดา/6โมโนโพลี
เที่ยว7...8คุณหลาน/10เวลฟาสท์/2ดวงลำดวน
เที่ยว8...3กัปปิตัน/2ซุปเปอร์เพาเวอร์/12โลโบ้บอย
เที่ยว9...1เรดไวน์/6ดอกแก้ว/13แฟรี่
เที่ยว10...1โกอิ้งกรีน/6บรีสซี่/13โอเรียลตัลชาม

เปิดโบกแทงเที่ยว 1
1---เก้าธนวัฒน์
8---คุณย่า
10--แปซิฟิคบอย

เที่ยว 2
1---ดวงศิริพร
2---ลมโชย
3---กรรัมภา

เที่ยว 3
2---อาลีน่า
5---ซูการ์ซูการ์
9---บางบุญนาค

เที่ยว 4
3---โพรมีสมี
4---โชคปิติ
9---วรเดช

เที่ยว 5
5---ขวัญใจยี่เสี่ย
8---คุณปู่
14-- วัชรทรัพย์

เที่ยว 6
4---รอยคีน
7---สแพนเดอร์
9---ทัชทัคเกอร์

เที่ยว 7
7---เลิฟแดนนี่
8---คุณหลาน
9---คุณยาย

เที่ยว 8
1---ลมฝน
9---พลอยธารี
12--โลโบ้บอย

เที่ยว 9
9---ทามาโกะ
11--เหลืองลาวัลย์
13--แฟร์รี่

เที่ยว 10
4---เพชรสุวรรณ
11--สะใจจริงครับ
13--โอเรียลตัลชาร์มท1....1.เก้าธนวัฒน์...5.ลภัทสรดา....9.ณัฐมน
ท2.....6.ชิคิต้า.....1.ดวงศิริพร.....2.ลมโชย
ท3......6.โนเวมเบอร์....8.ไพลินชนะชัย...7.เว็นดีท
ท4....2.กุสาวดี...3.โพมิสมี.....7.ไดม่อนบูล
ท5.....8.คุณปู่.....9.คุณสาวิตรี.....5.ขวัญใจยี่เสีย
ท6......2.วงเดือน...7.สเพนเดอร...9.ทัชทัคเกอร
ท7....9.คุณยาย...4.ซิมพีสจีเนียส...14มิสเตอร์ดอน
ท8...12.โลโบ้บอย...3.กัปปิตัน....10.ฟรีแลนซ์
ท9....13.แฟรี...8.วิมลมณี...11.เหลืองลาวัลย์
ท.10...4.เพชรสุวรรณ....8.ขวัญใจเสี่ยแสวง...11.สะใจจริงตรับ.เที่ยว1. 1.เก้าธนวัฒน์   8   คุณย่า  9.ณฐมน
เที่ยว2.  2.ลมโชย   6.ชิคิต้า*    1.ดวงศิริพร*     
เที่ยว3.  6.โนเวมเบอร์  5.ซูการ์ซูการ์  8.ไพลินชนะชัย
เที่ยว4. 3.โพรมิสมี*    9.วรเดช    4.โชคปิติ     
เที่ยว5.  8.คุณปู่  3.กาญจงมา*   9.คุญสาวิตรี       
เที่ยว6.  7.สเพนเดอร์     3.ดวงลัดดา       9.ทัชทัคเกอร์   
เที่ยว7. 7.เลิฟแดนนี่    9.คุณยาย   2.ดวงลำดวน
เที่ยว8. 1.ลมฝน  12.โลโบ้บอย*  5.เพชรบูรพา     
เที่ยว9. 13.แฟรี่  11.เหลืองลาวัลย์ 1.เรดไวน์   
เที่ยว10. 4.เพชรสุวรรณ  11.สะใจจริงครับ 6.บรีสซี     เที่ยว1.  5-3-1
เที่ยว2.  12-7-4
เที่ยว3.   10-9-12
เที่ยว4.  10-8-12
เที่ยว5.  4-8-7
เที่ยว6.  7-11-8
เที่ยว7.  5-14-1
เที่ยว8.  9-8-4
เที่ยว9.  9-1-13
เที่ยว10.  13-11-9
ม้าเต็งหลบไป ม้าอะไรก็ต้องรอ เที่ยวนี้ขอใบละพัน..โอเคร๊เที่ยว1  1-9-5
เที่ยว2  2-12-6
เที่ยว3  9-8-7
เที่ยว4  9-3-11
เที่ยว5  8-3-13
เที่ยว6  7-3-2
เทียว7  9-8-14
เที่ยว8  12-9-3
เที่ยว9  7-11-13
เที่ยว10 4-1-13
ข้อควรระวัง"โปรดอย่าแทงก่อนเจ้าของม้า"เที่ยว1. 
2.โกลเด้นแกล
9. ณฐมน
12. รันนิ่งแมน

เที่ยว2. 
2.ลมโชย
7.โอโลปา
12.แมคมานามาน

เที่ยว3. 
2.อาลีน่า
4.ฟูลเพาเวอร์
12.พันหนึ่งทิวา

เที่ยว4. 
4.โชคปิติ
9.วรเดช
10.อองรี

เที่ยว5. 
2.มงคลปราถนา
5.ขวัญใจยี่เสี่ย
10.เวลคัมสปีด

เที่ยว6. 
1.จอร์เจียรัน
3.ดวงลัดดา
11.เลดี้ไอแอม

เที่ยว7. 
1.เกรทฮาร์ท
2.ดวงลำดวน
3.สตาร์เบิร์ด

เที่ยว8. 
3.กัปปิตัน
12.โลโบ้บอย
14.ซัมเมอร์สตอร์ม

เที่ยว9. 
6.ดอกแก้ว
8.วิมลมณี
13.แฟร์รี่

เที่ยว10. 
9.ชิลชิล
10.ไลน์นิ่งฟาร์ส
14.โกอิ้งกรีน
..Where ? - What ? - Why ? - When ? - Which ? - Who ? - How ?..เที่ยว-1-เก้าธนวัฒน์--1--
             ณฐมน--9--
             มีนำชัย--6--
เที่ยว-2-ลมโชย--2--
             หนุ่มเยาวราช--5--
             กรรัมภา--3--
เที่ยว-3-ไพลินชนะชัย--8--
             โนเวมเบอร์--6--
              ซูการ์ซูการ์--5--
เที่ยว-4-วรเดช--9--
             โชคปิติ--4--
             โพรมิสมี--3--
เที่ยว-5-คุณปู่--8--
             กาญจงมา--3--
             มงคลปรารถนา--2--
เที่ยว-6-วงเดือน--2--
             รอยคีน--4--
             ทัชทัคเกอร์--9--
เที่ยว-7-คุณหลาน--8--
             คุณยาย--9--
             ดวงลำดวน--2--
เที่ยว-8-โลโบ้บอย--12--
             ฟรีแลนซ์--10--
             ลมฝน--1--
เที่ยว-9-เหลืองลาวัลย์--11--
             แฟร์รี่--13--
             เรดไวน์--1--
เที่ยว-10-เพชรสุพรรณ--4--
               บรีสซี่--6--
               ชาลีน่า--2--ท1.   1-8-9
ท2.   1-2-12
ท3.   9-7-5
ท4.   3-9-4
ท5.   8-5-9
ท6.   3-7-4
ท7.   8-9-2
ท8.   12-10-9
ท.9   13-11-9
ท10.  4-5-6เที่ยว1.  1-8-9
เที่ยว2.  12-1-2
เที่ยว3.   10-9-7
เที่ยว4.  3-9-11
เที่ยว5.  5-8-3
เที่ยว6.  7-4-3
เที่ยว7.  8-9-7
เที่ยว8.  12-9-3
เที่ยว9.  13-11-1
เที่ยว10.  14-11-4ท1. 1-8-12
ท2. 1-2-6
ท3. 9-7-10
ท4. 3-9-4
ท5. 8-5-2
ท6. 3-7-4
ท7. 8-9-7
ท8. 12-3-9
ท.9 13-11-1
ท10. 4-6-11ท1#1-5-8
ท2#12-6-1
ท3#7-9-10
ท4#3-9-4
ท5#2-8-5
ท6#9-5-7
ท7#8-7-9
ท8#12-10-3
ท9#12-9-13
ท10#4-13-1เที่ยว1.  1-8-9
เที่ยว2.  1-12-2
เที่ยว3.   5-9-7
เที่ยว4.  3-9-4
เที่ยว5.  5-8-10
เที่ยว6.  7-2-3
เที่ยว7.  8-9-5
เที่ยว8.  12-10-3
เที่ยว9.  13-11-9
เที่ยว10.  4-1-5เที่ยว 1
1.เก้าธนวัฒน์
8.คุณย่า
12.รันนิ่งมนต์
เที่ยว 2
1.ดวงศิริน
11.เจ้าสมุทร
12.แม็คมานามาน
เที่ยว 3
8.ไพลินชนะชัย
10.ทรัพย์มณี
13.กัตติกา
เที่ยว 4
3.พรมิสมี
9.วรเดช
10.อองรี
เที่ยว 5
2.มงคลปราถนา
8.คุณปู่
9.คุณสาวิตกรี
เที่ยว 6
3.ดวงลัดดา
7.สเพนเดอร์
5.หนุ่มผาแดง
เที่ยว 7
7.เลิฟแดนนี่
8.คุณหลาน
9.คุณยาย
เที่ยว 8
3.กัปปิตัน
8.มาแรง
12.โลโบ้บอย
เที่ยว 9
6.ดอกแก้ว
11.เหลืองลาวัลย์
12.เทลสตาร์ท
เที่ยว 10
1.ขวัญเกล้า
4.เพชรสุวรรณ
6.บรีสซี่


จัดไปอย่าให้เสีย
จัดไปอย่าให้เสีย1.....1 เก้าธนวัฒน์ 5 ลภัสรดา 10 แปซิฟิคบอย
2.....1 ดวงศิริพร 7 โอโลปา 11 เจ้าสมุทร
3.....5 ซูการ์ซูการ์ 7 เวนดี้ 10 ทรัพย์มณี
4.....4 โชคปิติ 9 วรเดช 11 คมเดช
5.....3 กาญจงมา 8 คุณปู่ 12 กิตติเทพ
6.....3 ดวงลัดดา 4 รอยคีน 11 เลดี้ไอแอม
7.....3 สตาร์เบิรด 8 คุณหลาน 9 คุณยาย
8.....3 กัปปิตัน 11 ชาติศิริ 12 โลโบ้บอย
9.....5 ยิ่งกว่าชัด 7 ทรัพย์พรชัย 13 แฟรี่
10....1 ขวัญเกล้า 4 เพชรสุวรรณ 6 บรีสซี่
 :) :) :)ท1 1 เก้าธนวัตร - 12 รันนิ่งแมน - 8 คุนย่า
ท 2 1 ดวงศิรพร 11 เจ้าสมุท - 6 ชิคิต้า
ท 3 13 กัตติกา - 9 บางบุนนาค - 8 ไพลินชนะชัย
ท4 9 วรเดช - 3 โพรมิสมี - 7 ไดมอนบลู
ท5 12 โตแกียวเกิล - 8 คุนปู่ - 7 อัศวโอฬาร
ท6 7 สเพนเดอ - 6 โมโนโพลี - 12 เพาเวอไบร
ท7 9 คุนยาย - 14 มิสเตอดอน - 10 เวลฟาส
ท8 10 พลอยธารี - 12 โลโบ้บอย - 11 ชาติศิริ
ท9 13 แฟรี่ - 11 เหลืองลาวัล - 6 ดอกแก้ว
ท10 4 เพรสศุวรรณ -14 โกอิ้งกรีน- 3 ขจวงเวียน#เที่ยว 1
1.เก้าธนวัฒน์
5.ลภัสรดา
7.สกายร๊อคเก็ต
#เที่ยว 2
12.แม็คมานามาน
5.หนุ่มเยาวราช
7.โอโลปา
#เที่ยว 3
7.เว็นดี้ฝ
8.ไพลินชนะชัย
4.ฟูลเพาเวอร์
#เที่ยว 4
3.โพรมีสมี
9.วรเดช
11.คมเดช
#เที่ยว 5
8.คุณปู่
5.ขวัญใจยี่เสี่ย
2.มงคลปรารถนา
#เที่ยว 6
2.วงเดือน
7.สแพนเดอร์
6.โมโนโพลี
#เที่ยว 7
8.คุณหลาน
7.เลิฟแดนนี่
14.มิสเตอร์ดอน
#เที่ยว 8
12.โลโบ้บอย
3.กัปปิตัน
5.เพชรบูรพา
#เที่ยว 9
11.เหลืองลาวัลย์
1.เรดไวน์
10.เก่งเกินร้อย
#เที่ยว 10
4.เพชรสุวรรณ
6.บรีสซี่
11.สะใจจริงครับเที่ยว1.  1-8-9
เที่ยว2.  1-2-11
เที่ยว3.  7-8-9
เที่ยว4.  2-3-5
เที่ยว5.  2-5-10
เที่ยว6.  3-4-6
เที่ยว7.  2-7-9
เที่ยว8.  3-12-1
เที่ยว9.  7-10-13
เที่ยว10. 4-6-11ท.1    1-5-7
ท. 2   2-3-6
ท.3    5-8-9
ท.4   3-6-12
ท.5   2-5-11
ท.6   7-8-9
ท.7   8-4-11
ท.8    1-5-12
ท.9   13-11-7
ท.10  ื   6-13-14
ยิ่งใกล้ ยิ่งเจ็บเที่ยว  1  เบอร์  1  เก้าธนวัฒน์  9  ณฐมน  4  ธงชัย
เที่ยว  2  เบอร์  2  ลมโชย  3  กรรัมภา  1  ดวงศิริพร
เที่ยว  3  เบอร์  5  โนเวมเบอร์  9  บางบุญนาค  7  เว๊นดี้
เที่ยว  4  เบอร์  9  วรเดช  12  บุญญานนท์  7  ไดมอนด์บลู
เที่ยว  5  เบอร์  8  คุณปู่  9  คุณสาวิตรี  14  วัชรทรัพย์
เที่ยว  6  เบอร์  2  วงเดือน  3  ดวงลัดดา  11  เลดีไดแอม
เที่ยว  7  เบอร์  7  เลิฟแดนนี่  8  คุณหลาน  10  เวลฟาสท์
เที่ยว  8  เบอร์  12  โลโบ้บอย  9  พลอยธาลี  2  ซุปเปอร์เพาเวอร์
เที่ยว  9  เบอร์   9  ทามาโกะ  13  แฟร์รี่  1  เรดไวน์
เที่ยว  10  เบอร์  11  สะใจจริงครับ  8  ขวัญใจเสี่ยแสวง  4  เพชรสุวรรณ


   เที่ยว1
1.เก้าธนวัฒน์.
9.ณฐมน
10.แปซิฟิคบอย
เที่ยว2
1.ดวงศิริพร
2.ลมโชย
7.โอโลปา
เที่ยว3
8.ไพลินชนะชัย
9.บางบุญนาค
13.กัตติกา
เที่ยว4
3.โพรมิสมี
4.โชคปิติ
9.วรเดช
เที่ยว5
8.คุณปู่
13.โตเกียวเกิร์ล
14.วัชรทรัพย์
เที่ยว6
2.วงเดิอน
3.ดวงลัดดา
9.ทัชทัคเกอร์
เที่ยว7
7.เลิฟแดนนี่
8.คุณหลาน
10.เวลฟาสท์
เที่ยว8
7.คุณอ้อม
12.โลโบ้บอย
14.ซัมเมอร์สตอร์ม
เที่ยว9
2.คุณน้ำเพชร
7.ทรัพย์พรชัย
11.เหลืองลาวัลย์
เที่ยว10
1.ขวัญเกล้า
7.หัวแก้วหัวแหวน
13.โอเรียนตัลชาร์มเที่ยว1
1.เก้าธนวัฒน์.
5.ลภัสรดา
8.คุณย่า
เที่ยว2
6.ชิคิต้า
2.ลมโชย
3.กรรัมภา
เที่ยว3
8.ไพลินชนะชัย
9.บางบุญนาค
5.ซูการ์ซูก้าร์
เที่ยว4
8.ดวงเด่น
4.โชคปิติ
9.วรเดช
เที่ยว5
9.คุณสาวิตรี
5.ขวัญใจยี่เสี่ย
2. มงคลปรารถนา
เที่ยว6
2.วงเดิอน
3.ดวงลัดดา
7.สเพนเดอร์
เที่ยว7
7.เลิฟแดนนี่
8.คุณหลาน
2.ดวงลำดวน
เที่ยว8
2.ซูปเปอร์เพาวเวอร์
10.ฟรีแลนซ์
3.กัปปิตัน
เที่ยว9
2.คุณน้ำเพชร
4.ไอแอมวอทไอแอม
11.เหลืองลาวัลย์
เที่ยว10
11.สะใจจริงๆครับ
14.โกอิ้งกรีน
1.ขวัญเกล้า
...***ม้าคือชีวิตและจิตใจ***...ผมได้...55 คะแนน
มีลุ้นไหม ? เอ่ยผมได้...55 คะแนน
มีลุ้นไหม ? เอ่ย


ชนะครับ


Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQoเที่ยว 1
1.เก้าธนวัฒน์
8.คุณย่า
12.รันนิ่งมนต์
เที่ยว 2
1.ดวงศิริน
11.เจ้าสมุทร
12.แม็คมานามาน
เที่ยว 3
8.ไพลินชนะชัย
10.ทรัพย์มณี
13.กัตติกา
เที่ยว 4
3.พรมิสมี
9.วรเดช
10.อองรี
เที่ยว 5
2.มงคลปราถนา
8.คุณปู่
9.คุณสาวิตกรี
เที่ยว 6
3.ดวงลัดดา
7.สเพนเดอร์
5.หนุ่มผาแดง
เที่ยว 7
7.เลิฟแดนนี่
8.คุณหลาน
9.คุณยาย
เที่ยว 8
3.กัปปิตัน
8.มาแรง
12.โลโบ้บอย
เที่ยว 9
6.ดอกแก้ว
11.เหลืองลาวัลย์
12.เทลสตาร์ท
เที่ยว 10
1.ขวัญเกล้า
4.เพชรสุวรรณ
6.บรีสซี่


จัดไปอย่าให้เสีย

ผมได้ 55 คะแนนนะครับท่านแดนไทยช่วยตรวจสอบอีกที
จัดไปอย่าให้เสียเที่ยว 1
1.เก้าธนวัฒน์ -3
8.คุณย่า
12.รันนิ่งมนต์ -1
เที่ยว 2
1.ดวงศิริน -5
11.เจ้าสมุทร
12.แม็คมานามาน -3
เที่ยว 3
8.ไพลินชนะชัย -5
10.ทรัพย์มณี
13.กัตติกา -1
เที่ยว 4
3.พรมิสมี -5
9.วรเดช -1
10.อองรี
เที่ยว 5
2.มงคลปราถนา
8.คุณปู่
9.คุณสาวิตกรี -3
เที่ยว 6
3.ดวงลัดดา
7.สเพนเดอร์ -5
5.หนุ่มผาแดง -1
เที่ยว 7
7.เลิฟแดนนี่ -5
8.คุณหลาน
9.คุณยาย
เที่ยว 8
3.กัปปิตัน -3
8.มาแรง
12.โลโบ้บอย -5
เที่ยว 9
6.ดอกแก้ว -1
11.เหลืองลาวัลย์ -5
12.เทลสตาร์ท
เที่ยว 10
1.ขวัญเกล้า
4.เพชรสุวรรณ -3
6.บรีสซี่


จัดไปอย่าให้เสีย

ผมได้ 55 คะแนนนะครับท่านแดนไทยช่วยตรวจสอบอีกที
จัดไปอย่าให้เสียผมนั่งกรอกตัวเลขดึกๆ บางทีก็ตาลาย  กติกาว วิธีทำนายก็ไม่ทำตาม   ปวดหัวตึ๊บ...ต้องขออภัยด้วยครับ

นัดนี้เราจะทำนายกับ app เต็มรูปแบบแล้วนะครับ
ไปสมัครสมาชิกไว้รอเลยครับ
http://siamhorse.org/main/register
Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQoขอบคุณ...ครับ
ที่แจ้งผลให้ทราบเที่ยว 1
1.เก้าธนวัฒน์ -3
8.คุณย่า
12.รันนิ่งมนต์ -1
เที่ยว 2
1.ดวงศิริน -5
11.เจ้าสมุทร
12.แม็คมานามาน -3
เที่ยว 3
8.ไพลินชนะชัย -5
10.ทรัพย์มณี
13.กัตติกา -1
เที่ยว 4
3.พรมิสมี -5
9.วรเดช -1
10.อองรี
เที่ยว 5
2.มงคลปราถนา
8.คุณปู่
9.คุณสาวิตกรี -3
เที่ยว 6
3.ดวงลัดดา
7.สเพนเดอร์ -5
5.หนุ่มผาแดง -1
เที่ยว 7
7.เลิฟแดนนี่ -5
8.คุณหลาน
9.คุณยาย
เที่ยว 8
3.กัปปิตัน -3
8.มาแรง
12.โลโบ้บอย -5
เที่ยว 9
6.ดอกแก้ว -1
11.เหลืองลาวัลย์ -5
12.เทลสตาร์ท
เที่ยว 10
1.ขวัญเกล้า
4.เพชรสุวรรณ -3
6.บรีสซี่


จัดไปอย่าให้เสีย

ผมได้ 55 คะแนนนะครับท่านแดนไทยช่วยตรวจสอบอีกที


ตรวจละเอียดแล้วครับ  ผิดพลาดตรงใหนยินดีรับฟังครับ


Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQoขอบคุณ...ครับ
ที่แจ้งผลให้ทราบ

ติดต่อกลับด้วยนะคับ
Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQoตกลงผมได้กี่คะแนนครับผมไม่ได้หวังเงินรางวัลนะครับแค่เป็นเกียรติประวัติ ผมได้ 55  คะแนน ที่ 1 7 เที่ยว  ที่ 2  5 เที่ยว  ที่ 3  5 เที่ยว รวมเป็น 55  คะแนน
จัดไปอย่าให้เสียผมก็งงกับ excel มากๆ ทำไมรวมแล้วคะแนนมันได้แปลกๆๆ

ตางรางนี้คับ  รวมเท่าไหร่ก็ได้ 54
งงมากๆๆๆๆ
Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQoผลเที่ยว9 ตาราง11-10-3 แต่ผลจริง11-10-6  แค่นี้เองสำหรับผู้ชนะ
รักที่มี รักษาให้ดีก่อนสายผลเที่ยว9 ตาราง11-10-3 แต่ผลจริง11-10-6  แค่นี้เองสำหรับผู้ชนะ

ขอบคุณครับ

ได้ผู้ชนะแล้วนะครับ คะแนนเท่ากัน 2 คน  แต่คัดมาแล้วผู้ที่ได้วินมากสุดชนะ
chusak 5555555
Tiger Mahachai 555555

คุณ chusak ติดต่อกลับด้วยครับ


Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQoยินดี...กับผู้ชนะด้วย ครับยินดี...กับผู้ชนะด้วย ครับ

ขอบคุณมากครับท่าน
จัดไปอย่าให้เสียเงินรางวัลที่ผมได้รับขอมอบให้ SIAMHORSE.ORG นะครับ
จัดไปอย่าให้เสียขอบคุณคับ
Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQo