ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเขียงใหม่ 14/7/61 ซาวแปดเส้น(อ่าน 1699 ครั้ง)
ผลม้าเขียงใหม่ 14/7/61 ซาวแปดเส้น เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2018, 11:43:13 pm

 :) เที่ยว..1
1..กุ้ยหลิน(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางไล่มาชนะใกล้ปัายขี่เต็มที่ 1/14.54
2..ยอดอัศวิน(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/14.96
3..กัปตัน(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/16.28
4..บารมีมงคล(เอกราช)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/17.43
     วิน  28  เพลส  14
     เพลส ยอดอัศวิน15
ควบ(ตรง)กุ้ยหลิน-ยอดอัศวิน 50
ควบ(สลับ)กุ้ยหลิน-ยอดอัศวิน 40
ควบ(ตรง)กุ้ยหลิน-ยอดอัศวิน-กัปตัน 106
ควบ(สลับ)กุ้ยหลิน-ยอดอัศวิน-กัปตัน 22
 :-* เที่ยว..2
1..ขวัญใจสิงหราช(ก้องรัก)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/11.21
2..ดวงวีระ(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/11.67
3..สวัสดีรักทุกคน(ปิยวัฒน์)ออกรองบ๊วยขี่เต็มที่ 1/14.76
4..หนุ่มสมบูรณ์(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/15.22
     วิน  12  เพลส  10
     เพลส ดาววีระ 29
ควบ(ตรง)ขวัญใจสิงหราช-ดวงวีระ 22
ควบ(สลับ)ขวัญใจสิงหราช-ดวงวีระ 36
ควบ(ตรง)ขวัญใจสิงหราช-ดวงวีระ-สวัสดีรักทุกคน 251
ควบ(สลับ)ขวัญใจสิงหราช-ดวงวีระ-สวัสดีรักทุกคน 55
         เดลี่ กุ้ยหลิน-ขวัญใจสิงหราช 39
 ??? เที่ยว..3
1..ความเป็นจริง(ชนะโชติ) อกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/10.63
2..แบ๊ทแมน(รุ่งฤทธิ์)ออกกกลุ่มขี่เต็มที่ 1/10.65
3..ศักดิ์เสรี(นิธิกร)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.79
4.. ประเสริฐเลิศลอย(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/11.94
     วิน  16  เพลส 10
     เพลส แบ๊ทแมน15
ควบ(ตรง)ความเป็นจริง-แบ๊ทแมน 58
ควบ(สลับ)ความเป็นจริง-แบ๊ทแมน 60
ควบ(ตรง)ความเป็นจริง-แบ๊ทแมน-ศักดิ์เสรี 228
ควบ(สลับ)ความเป็นจริง-แบ๊ทแมน-ศักดิ์เสรี 14
      เดลี่ ขวัญใจสิงหราช-ความเป็นจริง 27
 :) เที่ยว..4
1..เฟอร์รารี่(เอกราช)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/12.16
2..ซุปเปอร์บิ๊ก(ปีใหม่)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/12.47
3..ท๊อปแมน(กล้ารัก)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่  1/12.93
4..เกียวเฟื่องฟ้า(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/13.10
     วิน  133  เพลส 40
      เพลส ซุปเปอร์บิ๊ก 43
ควบ(ตรง)เฟอร์รารี่-ซุปเปอร์บิ๊ก ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)เฟอร์รารี่-ซุปเปอร์บิ๊ก 349
ควบ(ตรง)เฟอร์รารี่-ซุปเปอร์บิ๊ก-ท๊อปแมน ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)เฟอร์รารี่-ซุปเปอร์บิ๊ก-ท๊อปแมน 2089
       เดลี่ ความเป็นจริง-เฟอร์รารี่ 197
 :) เที่ยว..5
1..ซานนิต้า(เมตตา)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/9.60
2..หนุ่มนำชัย(รุ่งฤทธิ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.39
3..เก้ามงคล(พิเชษฐชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/10.99
4..บราวชูการ์(คนึง)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/11.44
      วิน  11   เพลส  1
       เพลส หนุ่มนำชัย  14
ควบ(ตรง)ซานนิต้า-หนุ่มนำชัย 17
ควบ(สลับ)ซานนิต้า-หนุ่มนำชัย 18
ควบ(ตรง)ซานนิต้า-หนุ่มนำชัน-เก้ามงคล 163
ควบ(สลับ)ซานนิต้า-นุ่มนำชัย-เก้ามงคล 123
      เดลี่ เฟอร์รารี่-ซานนิต้า 247
 :D เทึ่ยว..6
1..สาวมะลิวัลย์(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/9.98
2..วายุภักษ์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/10.89
3..ใกล้คุณ(กัองรัก)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/10.94
4..เดี๋ยวก็รู้(เสมา)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/11.70
    วิน  14  เพลส  10
    เพลส  วายุภักษ์ 36
ควบ(ตรง)สาวมะลิวัลย์-วายุภักษ์ 55
ควบ(สลับ)สาวมะลิวัลย์-วายุภักษ์ 66
ควบ(ตรง)สาวมะลิวัลย์-วายุภักษ์-ใกล้คุณ 816
ควบ(สลับ)สาวมะลิวัลย์-วายุภักษ์-ใกล้คุณ 247
      เดลี่ ซานนิต้า-สาวมะลิวัลย์ 17
 :D เที่ยว..7
1..ขวัญใจคุณโชติ(เสมา)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/10.25
2..เงินเงินเงิน(ปีใหม่)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ในมือ 1/10.60
3..เพาเวอร์คิงส์(พัฒนนันท์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/10.81
4..ปิ๊ดปิ้ว(จรัล)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/10.90
    วิน  15  เพลส  10
     เพลส เงินเงินเงิน 50
ควบ(ตรง)ขวัญใจคุณโชติ-เงินเงินเงิน
ควบ(สลับ)ขวัญใจคุณโชติ-เงินเงินเงิน 75
ควบ(ตรง)ขวัญใจคุณโชติ-เงินเงินเงิน-เพาเวอร์คิงส์ 384
ควบ(สลับ)ขวัญใจคุณโชติ-เงินเงินเงิน-เพาเวอร์คิงส์ 78
       เดลี่ สาวมะลิวัลย์-ขวัญใจคุณโชติ 20
 :) เที่ยว..8
1..เพาเวอร์ไบร์ท(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/11.00
2..ยูนิคอร์น(พัฒนนันท์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/11.24
3..เฟอร์เพ็คแมน(รุ่งฤทธิ์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/11.32
4..บิ๊กไบท์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 11.56
     วิน  12   เพลส  16
     เพลส ยูนิคอร์น 18
ควบ(ตรง)เพาเวอร์ไบร์ท-ยูนิคอร์น 47
ควบ(สลับ)เพาเวอร์ไบร์ท-ยูนิคอร์น 34
ควบ(ตรง)เพาเวอร์ไบร์ท-ยูนิคอร์น-เฟอร์เพ็คแมน 426
ควบ(สลับ)เพาเวอร์ไบร์ท-ยูนิคอร์น-เฟอร์เพ็คแมน 125
       เดลี่ ขวัญใจคุณโชติ-เพาเวอร์ไบร์ท 20

Re: ผลม้าเขียงใหม่ 14/7/61 ซาวแปดเส้นตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2018, 12:21:22 am
สูตร2-7-5-5ได้ผลครับ555เดลี่จ่าย17บาท___ราชาม้าฟลุกย่างจ้าวเวคินจะเป้นไรหน้อ
อุปสรรค ยิ่งรีบสู้ก็ยิ่งพ้น
ยังหนีก็ยังอยู่ในใจRe: ผลม้าเขียงใหม่ 14/7/61 ซาวแปดเส้นตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2018, 01:31:32 pm
เริ่มไม่สนุกแล้วครับ สงสัยจะได้วางมือซะแล้ว เหมือนวางแผนมาปล้นกันเลยครับ
ขอให้เจริญๆนะคร้าบบบบบ บายบ๊ายย ปล่อยม้าเที่ยวละชั่วโมง สุดยอดมากครับ นับ2 กินข้าว เข้าห้องน้ำ ยังกลับมาแทงทันเลยคร้าบบ 
8 เที่ยว เสร็จเกือบ1ทุ่ม  ยกนิ้วให้เลยครับ (นิ้วอะไรคิดเอาเองนะ 5555)
HORSE LIFERe: ผลม้าเขียงใหม่ 14/7/61 ซาวแปดเส้นตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2018, 04:11:45 pm
ถ้าไม่ปรับปรุงและเปลียนแปลง อาทิ การปล่อยม้า เปิดเพลง 1 เพลง เพื่อ... การนับถอยหลัง...และขอให้ปรับปรุงสาธานูปโภคต่างๆ ด้วยค้าบ อาจจะตาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น หนามไทย เร็วๆๆ นี้😥😥😥Re: ผลม้าเขียงใหม่ 14/7/61 ซาวแปดเส้นตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 03:13:42 pm
ถ้ายังเป็นแบบนี้ก้อ ตัวใครตัวมัน เมื่อก่อนพฤหัส ศุกร์วิ่งหาซื้อโปรแกรมกันให้วุ่น เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละ ม้าจะเก่งแค่ไหน ถ้ามันไม่สู้ใส่กันมันก้อหมดความหมาย หลอกให้เราแทง แต่สุดท้ายดึงกินนิ่มๆความมันส์ ความสนุกมันก้อหมดไป ก้อเล่นหลอกกันเองไปเต๊อะ ตามบายRe: ผลม้าเขียงใหม่ 14/7/61 ซาวแปดเส้นตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 03:33:04 pm
กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว

HORSE LIFERe: ผลม้าเขียงใหม่ 14/7/61 ซาวแปดเส้นตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 03:38:11 pm
แจ่มมะ
HORSE LIFERe: ผลม้าเขียงใหม่ 14/7/61 ซาวแปดเส้นตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 03:45:54 pm
เนรเกด้า
HORSE LIFERe: ผลม้าเขียงใหม่ 14/7/61 ซาวแปดเส้นตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 03:49:16 pm
เจ้าพายุ

HORSE LIFERe: ผลม้าเขียงใหม่ 14/7/61 ซาวแปดเส้นตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 03:51:23 pm
เรดดราก้อน

HORSE LIFERe: ผลม้าเขียงใหม่ 14/7/61 ซาวแปดเส้นตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 03:54:05 pm
ขยี้กันเข้าป้าย
HORSE LIFERe: ผลม้าเขียงใหม่ 14/7/61 ซาวแปดเส้นตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 04:04:06 pm

กทม บ้าง
HORSE LIFE