ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

เทปบันทึกการแข่งม้าสนามโคราช วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562(อ่าน 2319 ครั้ง)
เที่ยว 1
https://youtu.be/yJEuh1bvYfo
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=yJEuh1bvYfo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=yJEuh1bvYfo</a>เที่ยว 2
https://youtu.be/35sAPCNNI84
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=35sAPCNNI84" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=35sAPCNNI84</a>
เที่ยว 3
https://youtu.be/tPCjG0TBsU8
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=tPCjG0TBsU8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=tPCjG0TBsU8</a>

เที่ยว 4
https://youtu.be/U9PcfTcz7rU
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=U9PcfTcz7rU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=U9PcfTcz7rU</a>
เที่ยว 5
https://youtu.be/cKTH1djbZ7o
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=cKTH1djbZ7o" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=cKTH1djbZ7o</a>
เที่ยว 6
https://youtu.be/NcbIYN5KHQE
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=NcbIYN5KHQE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=NcbIYN5KHQE</a>
เที่ยว 7
https://youtu.be/plfHSHTW6eU
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=plfHSHTW6eU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=plfHSHTW6eU</a>
เที่ยว 8
https://youtu.be/PgijFyvJN8U
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=PgijFyvJN8U" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=PgijFyvJN8U</a>
เที่ยว 9
https://youtu.be/SnFo_uuRVVg
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=SnFo_uuRVVg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=SnFo_uuRVVg</a>
เที่ยว 10
https://youtu.be/g_-KNzKxkzY
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=g_-KNzKxkzY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=g_-KNzKxkzY</a>
Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQo