ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 6/7/62 ซาวหกเส้น(อ่าน 1460 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 6/7/62 ซาวหกเส้น เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2019, 08:36:57 pm

 :) เที่ยว..1
1..เมฆราชันย์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/8.69
2..หงษ์หิรัญ(นเรศ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/10.20
3..ยิ่งเฮง(ก้องรัก)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/11.22
4..ยอดมงคล(พัฒนนันท์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/12.07
    วิน   28  เพลส  18
    เพลส หงษ์หิรัญ 15
ควบ(ตรง)เมฆราชันย์/หงษ์หิรัญ 79
ควบ(สลับ)เมฆราชันย์/หงษ์หิรัญ30
ควบ(ตรง)เมฆราชันย์/หงษ์หิรัญ/ยิ่งเฮง 225
ควบ(สลับ)เมฆราชันย์/หงษ์หิรัญ/ยิ่งเฮง 69
 :) เที่ยว..2
1..อุดมฤทธิ์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/7.16
2..เกียรติเกรียงไกร(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.75
3..ยอดยิ่ง(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/8.07
4..ดาวรุ่งเรื่อง(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/8.52
    วิน    14  เพลส  10
    เพลส เกียรติเกรียงไกร 64
ควบ(ตรง)อุดมฤทธิ์/เกียรติเกรียงไกร 55
ควบ(สลับ)อุดมฤทธิ์/เกียรติเกรียงไกร 93
ควบ(ตรง)อุดมฤทธิ์/เกียรติเกรียงไกร/ยอดยิ่ง ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)อุดมฤทธิ์/เกียรติเกรียงไกร/ยอดยิ่ง 729
     เดลี่ เมฆราชันย์/อุดมฤทธิ์ 47
 :) เที่ยว..3
1..เพชรพลอย(รู้คุณ)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่ในมือ 1/7.86
2..พรประเสริฐ(ชนะโชติ)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/8.50
3..ทวีโชค(ตะวันฉาย)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/8.60
4..พรพิชิต(พัฒนนันท์)ออกกลุ่มหน้าขยับขี่ทางตรง 1/8.75
     วิน   13  เพลส  10
     เพลส พรประเสริฐ 31
ควบ(ตรง)เพชรพลอย/พรประเสริฐ 60
ควบ(สลับ)เพชรพลอย/พรประเสริฐ 60
ควบ(ตรง)เพชรพลอย/พรประเสริฐ/ทวีโชค 634
ควบ(สลับ)เพชรพลอย/พรประเสริฐ /ทวีโชค 669
     เดลี่ อุดมฤทธิ์/เพชรพลอย 21
 :) เที่ยว..4
1..ภูศรัณย์(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/7.75
2..เฟอร์ร่รี่(เมตตา)ออกกลุ่มหนห้าขี่เต็มที่ 1/8.10
3..ดาววีระ(รู้คุณ)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/8.56
4..ชนะมงคล(ชนะโชขติ)ออกกลุ่มหน้าขีเ่ต็มที่ 1/9.14
    วิน    19  เพลส  13
    เพลส เฟอร์รารี่ 11
ควบ(ตรง)ภูศรัณย์/เฟอร์รารี่ 34
ควบ(สลับ)ภูศรัณย์/เฟอร์รารี่ 18
ควบ(ตรง)ภูศรัณย์/เฟอร์รารี่/ดาววีระ 61
ควบ(สลับ)ภูศรัณย์/เฟอร์รารี่/ดาววีระ 33
     เดลี่ เพชรพลอย/ภูศรัณย์ 30
 :) เที่ยว..5
1..คุณเอื้อม(วุฒิชัย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/8.22
2..หนุ่มทวีชัย(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขีเ่ต็มที่ 1/8.30
3..สวัสดีจาวเหนือ(พัฒนนันท์)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/8.45
4..ระฆังชัย(ปิยวัฒน์)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ใกล้ป้าย 1/8.52
     วิน   152  เพลส  30
     เพลส หนุ่มทวีชัย 10
ควบ(ตรง)คุณเอื้อม/หนุ่มทวีชัย ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)คุณเอื้อม/หนุ่มทวีชัย 206
ควบ(ตรง)คุณเอื้อม/หนุ่มทวีชัย/สวัสดีจาวเหนือ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)คุณเอื้อม/หนุ่มทวีชัย/สวัสดีจาวเหนือ 131
     เดลี่ ภูศรัณย์/คุณเอื้อม 996
 :) เที่ยว..6
1..วอเตอร์ฟร้อนท์(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/5.56
2..ยอดราชันย์(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.56
3..เพชรลำพูน(พัฒนนันท์)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/7.59
4..ไชยโชค(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/7.75
     วิน    19  เพลส  15
     เพลส ยอดราชันย์ 19
ควบ(ตรง)วอเตอร์ฟร้อนท์/ยอดราชันย์ 88
ควบ(สลับ)วอเตอร์ฟร้อนท์/ยอดราชันย์ 42
ควบ(ตรง)วอเตอร์ฟร้อนท์/ยอดราชันย์/เพชรลำพูน 120
ควบ(สลับ)วอเตอร์ฟร้อนท์/ยอดราชันย์/เพชรลำพูน 20
       เดลี่ คุณเอื้อม/วอเตอร์ฟร้อนท์ 592
 :) เที่ยว..7
1..ฮักล้ำ(พัฒนนันท์)ออกกลาสงกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/7.26
2..ทองราชันย์(ใจสู้)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.59
3..ปี๊ดป๊าด(ตะวันฉาย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/7.84
4..คุณสุขเกษม(เมตตา)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.90
     วิน    19  เพลส  15
     เพลส ทองราชันย์ 19
     เพลส ปี๊ดป๊าด 41
ควบ(ตรง)ฮักล้ำ/ทองราชันย์ 310
ควบ(สลับ)ฮักล้ำ/ทองราชันย์ 96
ควบ(ตรง)ฮักล้ำ/ทองราชันย์/ปี๊ดป๊าด ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)ฮักล้ำ/ทองราชันย์/ปี๊ดป๊าด 1556
       เดลี่ วอเตอร์ฟร้อนท์/ฮักล้ำ 45
 :) เที่ยว..8
1..ปฎิหารย์(วิชาญน้อย)ออกกลสงกลุ่มทางตรงสอดกลางไล่มาชนะใกล้ป้ายขี่เต็มที่ 1/8.33
2..ดวงวีระ(พัฒนนันท์)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/8.50
3..ใกล้คุณ(วุฒิชัย)ออกกลางกลุ่มขีเ่ต็มที่ 1/8.60
4..ทรัพย์สยาม(พีรพงษ์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.90
     วิน    21  เพลส  11
     เพลส ดวงวีระ 20
ควบ(ตรง)ปฎิหารย์/ดวงวีระ 69
ควบ(สลับ)ปฎิหารย์/ดวงวีระ 57
ควบ(ตรง)ปฎิหารย์/ดวงวีระ/ใกล้คุณ 623
ควบ(สลับ)ปฎิหารย์/ดวงวีระ/ใกล้คุณ 23
      เดลี่ ฮักล้ำ/ปฎิหารย์ 99
     
Re: ผลม้าเชียงใหม่ 6/7/62 ซาวหกเส้นตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2019, 03:28:31 pm
ขอบคุณครับท่านบีบี สำหรับผลการแข่ง
วิชาญน้อย  เอาไปชะ 4 วินเลย
อุปสรรค ยิ่งรีบสู้ก็ยิ่งพ้น
ยังหนีก็ยังอยู่ในใจ