ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

@ ม้าดีม้าเด่น!:สนามโคราช วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒(นัดพิเศษ) @(อ่าน 1663 ครั้ง)
 :D :D :D

ม้าดีม้าเด่น! @ สนามม้าโคราช  นัดแข่งวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (นัดพิเศษ) ม้าไทยใหม่ ชิงถ้วยพันเอกเจ้าพระยาฤทธิรงค์รณเฉท ครั้งที่ ๕๑ ระยะ ๑,๒๖๐ เมตร จำนวน ๑ เที่ยว

๙๙๙๙๙๙๙๙๙  สวัสดีครับ! แฟนเกมการแข่งม้าทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนอาชาขาประจำ สนามกีฬาทหารจังหวัดนครราชสีมา (สนามโคราช/นม.) สัปดาห์นี้ม้าแข่งตามวันปกติของแต่ละสนาม   สนามโคราช  โดย องค์การ กองทัพภาคที่ 2 เป็นเจ้าภาพ  จัด การแข่งม้า (นัดพิเศษ) *ม้าไทยใหม่ ชิงถ้วย พันเอกเจ้าพระยาฤทธิรงค์ (ครั้งที่ ๕๑)  ระยะ ๑,๒๖๐ เมตร   จำนวน ๑ เที่ยว และ เที่ยวปกติ จำนวน ๙ เที่ยว (ม้าไทย ๓ เที่ยว  และ ม้าเทศ  ๖ เที่ยว)  แต่ละเที่ยวมีรายชื่อม้าเข้าแข่ง ๑๒ ม้า ...  ทีมงาน (โดย C. Yun Fat   และ  ปอ  อิสระชน) อาสาวิเคราะห์ม้าแข่งแต่ละเที่ยว แล้วนำเสนอผลใน ชุด *ม้าดีม้าเด่น!* เที่ยวละ ๔ ม้า  ให้ท่านพิจารณาเป็นข้อมูลเสริมให้ท่านพิจารณา ดังต่อไปนี้ :--

เที่ยวที่ 1 : ม้าไทย ชั้น 6  ปล่อยม้าเวลา 12:10 น. (โดยประมาณ) ทีมงานฯเสนอ ชุด ม้าดีม้าเด่น!  เที่ยวนี้ ดังนี้ :--

2.  ม้าทวีทรัพย์  53.0  :: วัยรุ่น  ลูก ไรเลย์ทัคเกอร์  คอก ทิพวารี  สายนักสู้  19 ต.ค. 62 ลงมาวิ่งสำรวจสนามไว้ดี จ๊อกฯ สันติภาพ ขี่ ยอดตั๋ว(72/16 ฿)สู้เพลส  ม้าวิ่ง(-/-/4-3)ไล่เข้าป้ายฯ ที่ 2 เวลา(1.26.46)ดีสำหรับม้าลงแข่งครั้งแรก  นัดนี้ ม้าได้พัก  จ๊อกฯ ชโยทัย ซ้อมเตรียมไว้ดีมาก ม้าแข็งแรงขึ้น ย่อมดีกว่านัดที่แล้ว  นัดนี้ ม้ายืนชั้น เพิ่ม 2.0 kg  ซอง 2  ถ้ามาดี  จัดจ๊อกฯฝีมือขึ้นหลัง ยอดตั๋วสู้ชัดเจน มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะชนะ!

กลุ่มม้าดีถัดไป ให้พิจารณาตามลำดับ ดังนี้;     6.  ซีเคร็ทเลิฟเวอร์  51.0 :: การฟิตซ้อมดีมาก,    1.  ลมโชย 53.0 :: เคลื่อนไหวประจำ ฟอร์มเดิมเป็นต่อ,  และ  9.  ขวัญทอง  49.5 :: สอบไว้ดี เคลื่อนไหวประจำ ฟอร์มไม่เป็นรอง

สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่ 1  ::: 2  -  6  -  1  -  9

เที่ยวที่ 2 : ม้าไทย ชั้น 7; เที่ยวนี้ม้าไทยชั้นต่ำสุดสนามโคราช แต่หลายม้าฟอร์มใช้ได้ กล้าเปิดสู้ใส่กัน สนุก โอกาสเปิด!  ปล่อยม้าเวลา 12:45 น. (โดยประมาณ) ทีมงานฯเสนอ ชุด ม้าดีม้าเด่น!  เที่ยวนี้ ดังนี้ :--

5.  สาวนาวี 54.0 ::  ม้าสาว ฝีเท้าน่าติดตาม (ชั้น 7 กท.)  ลูก บัดดี้ส์ฮิวเมอร์  คอก  ศรีสุพรรณ  ตีนต้นอาศัยได้ ปลายไล่ดี สนามนุ่ม-แฉะ วิ่งดีพิเศษ  เคลื่อนไหวประจำที่ กท. และ นม.  วิ่งมาปีกว่า ได้มา 1 วิน ที่ นม. เวลาดีสุดที่ นม. ทำไว้ เวลา (1.27.04)ดี   ส่วนที่ กท. ยังไม่มีวิน ได้ 5 เพลส  เวลาดีสุดที่ กท. ทำไว้ 1.13.10  และ  นัดหลังสุดที่ กท. (22 ต.ค.) ชั้น 8 น.น. 54.5 จ๊อกฯ ชโนทัย ขี่ ซอง 3 ยอดตั๋ว(47/14 )สู้ ม้าวิ่ง(1-1-1-2)นำตลอด ใกล้ป้ายฯโดนม้าไล่แรงแซงเข้าป้ายฯ ได้แค่ที่ 2 เวลา(1.14.92)ดี  แพ้ม้า โฉมยง  ครึ่งช่วงตัว  นัดนี้ ลดชั้น เพิ่ม 4.5  ไม่ใช่ปัญหา  ม้าได้พัก การฟิตซ้อม จ๊อกฯ แสงรุ้ง เตรียมไว้ดีมาก  ได้ซอง 9  ถ้ามาดี จัดจ๊อกฯ แสงรุ้ง ขี่ ยอดตั๋วสู้ชัดเจน สู้จริง ม้าโดดซองนำได้ หนีไกล ไล่ยากส์  โอกาสค่อนข้างสูงที่จะคว้าวิน! (ลูกโดดซองเป็นต่อ)

6.  พลอยจรัส 53.0 :: สาวห้าว ฝีเท้าดี ฟอร์มสดจาก กท.  (ชั้น 7 กท.)  ลูก ไรเล่ย์ทัคเกอร์  คอก บุญชัย  เดิมเป็นม้าต้นพออาศัยได้ แต่ช่วงหลังตีนต้นช้า ตีนปลายประคองดี สนามแฉะวิ่งไว้ดีมาก เคลื่อน ไหวประจำที่ กท. และ นม.  วิ่งมาเกือบ 3 ปี  ฟอร์ม 4 นัดหลังที่ นม. ที่ 6-4-6-6  ปีนี้เวลาดีสุดทำไว้ 1.26.78 ดี    ฟอร์มที่ กท. โชว์ไว้ (2 วิน 4 เพลส) ปีนี้เวลาดีสุดที่ กท. ทำไว้เมื่อ 23 มี.ค. ชั้น 7 น.น. 51.0 จ๊อกฯ รัชโรธร ขี่ ซอง 1 ยอดตั๋ว(91/19 ฿)สู้เพลส ม้าวิ่ง(-/5-5-2)ไล่ขึ้นไปเข้าป้ายฯ ที่ 2 เวลา(1.11.80)ดีมาก  และนัดหลังสุดที่ กท. (5 ต.ต.) สนามแฉะ ชั้น 8 น.น. 53.0 จ๊อกฯ มั่นคง ขี่ ซอง 10 ยอดตั๋ว (76/28 ฿)สู้เพลส  ม้าวิ่ง(-/-/5-1)ไล่แรงทางตรง เข้าป้ายฯ ที่ 1 เวลา(1.19.03ฉ./ทด 5)ดีมาก  ชนะม้า บิ๊กบราเธอร์-สาวนาวี-โชคพูนทรัพย์ ... นัดนี้  ม้ายืนชั้น ลด 2.0 kg  ม้าได้พัก ได้ซอง 6  ถ้ามาดี สนาม(แฉะ)เป็นใจ  จัดจ๊อกฯ มั่นคง ขี่ ยอดตั๋วสู้ชัดเจน สู้จริง  จ๊อกฯช่วยม้าโดดซองไวนิด หาทางไล่ขึ้นได้เร็ว  เหมาะเป็นม้าคู่ชิงวิน!(เสียเปรียบลูกโดดซอง)

คู่ม้าดีถัดไปให้พิจารณาตามลำดับ ดังนี้;  2.  ไอซ์ค๊อฟฟี่  55.0 :: สายเลือดดี สอบเยี่ยม (ชั้นเมเด้น กท.) ฟอร์มที่ นม.  4 นัดหลัง(5-8-12-5) เวลาดีสุดทำไว้ เมื่อ 19 ต.ค. 62 ชั้น 6 ทำไว้ 1.25.45 ดี  การฟิตซ้อมดีมาก  และ    8.  ดาวมงคล 53.5 :: ลูก ดาแนก ลงวิ่งไว้นานแล้ว ผ่านเมเด้น เมื่อ 20 ต.ค. จ๊อกฯ ชโนทัย ขี่ ที่ 5 เวลา(1.16.55)ดี  นัดที่แล้วลงมายืดไว้ดี

สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่ 2  ::: 5  -  6  -  2  -  8 
 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 02, 2019, 08:53:30 am โดย C.Yun Fat »
@ "... บุคคลทำกรรมใดไว้ เขาย่อมได้รับวิบากนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ฯ..." @
 :D :D :D

(ต่อ)

เที่ยวที่ 3 : ม้าไทย ชั้น 5 (ปรับรวมชั้นม้าไทย ชั้น 4+5);  เที่ยวนี้สนุก ม้าดาวรุ่งฝีเท้าดี สายเลือดเยี่ยม โคจรมาพบกันตามวิถีทางม้าแข่ง ทีมงานกล้าๆสู้สวนกัน มันส์พะยะค่ะ โอกาสเปิด! ถ้าฮั้วกันเล่นง่าย ก็เต็งหาม  ปล่อยม้าเวลา 13:20 น. (โดยประมาณ) ทีมงานฯเสนอ ชุด ม้าดีม้าเด่น!  เที่ยวนี้ ดังนี้ :--

8.  อัมสเตอร์ดัม 50.0  ::  วัยละอ่อน เพศเมีย  ฟอร์มดี ลูก โคลเพลย์  คอก วี.พี.พี.  ตีนต้นอาศัยได้ ตีนปลายดีมาก ม้าเคลื่อนไหวประจำที่โคราช จ๊อกฯ ณัฐภูมิ ขี่ทดสอบเวลา(22 พ.ค. 62) ที่ 6/9 เวลา(1.18.95ฉ./ทด 4)ดี  และ 30 มิ.ย. ชั้นเมเด้น กท. (นุ่ม) จ๊อกฯ ณัฐภูมิ ขี่ ซอง 1 ยอดตั๋ว( 74/23 ฿)ดักเพลส  ม้าวิ่ง(4-2-2-1)เข้าป้ายฯ ที่ 1 สบาย เวลา(1.15.69น.)ดีมาก ชนะม้า เพราะรัก-เจสซี่-เลิศมังกร... และ ฟอร์ม 4 นัดหลังที่ นม. (8-1-2-6) ธรรมดาซะที่ไหน  เวลาดีสุดทำไว้ เมื่อ 3 ส.ค. ชั้น 5  น.น. 51.0 จ๊อกฯ พลังชัย ขี่ ยอดตั๋ว(21/13 ฿)เต็งร่วมกับม้า แฮมิลตัน  ม้าวิ่ง(-/5-3-2)ไล่ขึ้นไปเข้าป้ายฯ (แต่ไม่ทันม้า แฮมิลตัน แพ้สองช่วงตัว) ที่ 2 เวลา(1.25.10)ดี   นัดนี้  ม้าได้ปรับยืนชั้น ลด 3.0 kg  เบา การฟิตซ้อมทีมงานเตรียมไว้ดีมาก แต่ได้ซอง 14 นอก ถ้ามาดี จัดจ๊อกฯ ณัฐภูมิ ขี่ (ดีมาก) ช่วยม้าโดดซองไวนิด พาม้าหาทางขึ้นเร็ว ก่อนเข้าทางตรงเกาะติดกลุ่มนำได้  โอกาสค่อนข้างสูงที่จะคว้าวิน!

กลุ่มม้าดีถัดไปให้พิจารณาม้าต่อไปนี้ (ตามลำดับ)   2.  เลดี้สยาม  55.0 :: ได้ปรับลดชั้น เพิ่ม 1.0 kg  ม้าต้น ฟอร์มนัดก่อน ทำไว้ 1.22.97 ดีมาก,    6.  หนึ่งพยนต์  51.0 :: ได้ปรับยืนชั้น ลด 3.0 kg  ม้าปลาย ฟอร์มสด นัดหลังสุด ชั้น 6 จ๊อกฯ นำศักดิ์ ขี่ ที่ 1 เวลา(1.23.92)ดี,  และ  7.  กระแจะจันทร์   51.0 :: ได้ปรับยืนชั้น ลด 3.0 kg  เทศติดท้อง ม้าปลาย ฟอร์มสด นัดแรกที่ลงมาวิ่ง ชั้น 6 จ๊อกฯ จตุพล ขี่ ไล่ไปชนะคาป้ายฯ เวลา (1.24.70)ดี 

สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่ 3  :::   8  -  2  -  6  -  7
   /  ม้าเทศ ขออนุญาตนำเสนอรูปแบบย่อสุดๆ
@ "... บุคคลทำกรรมใดไว้ เขาย่อมได้รับวิบากนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ฯ..." @ :D :D :D

ต่อ  เที่ยวที่ 4 - 5  ม้าเทศ ฉบับย่อ


เที่ยวที่ 4 : ม้าเทศ ชั้น 3ข;   ปล่อยม้าเวลา 14:00 น. (โดยประมาณ) ทีมงานฯเสนอ ชุด ม้าดีม้าเด่น!  เที่ยวนี้ ดังนี้ :--


3.  จัมโบ้ 51.5        กับ       9.  สาวสุราษฎร์ 50.0    คู่ม้าควรชิงกันชนะ!


12.  ขวัญใหม่  49.5     และ     5.  เขียวสดใส  51.5     เป็นคู่ม้าดีถัดไป!


สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่ 4   :::  3  -  9  -  12  -  5เที่ยวที่ 5 : ม้าเทศ ชั้น 3ก;   ปล่อยม้าเวลา 14:40 น. (โดยประมาณ) ทีมงานฯเสนอ ชุด ม้าดีม้าเด่น!  เที่ยวนี้ ดังนี้ :--


5.  ยอดสยาม  52.0 :: (ไทย)    กับ   2.  ฟ้ายั่งยืน  54.0 :: (ไทย)  คู่ม้าควรชิงกันชนะ!


7.  แซมซั่น 51.0      และ     12.  ฮั่นแน่  49.0      เป็นคู่ม้าดีถัดไป!


สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่ 5   :::   5  -  2  -  7  -  12
@ "... บุคคลทำกรรมใดไว้ เขาย่อมได้รับวิบากนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ฯ..." @ :D :D :D


ครึ่งหลัง  เที่ยวที่ 6 - 10  เที่ยวที่ 8 ม้าไทยใหม่ ชิงถ้วยฯ


เที่ยวที่ 6 : ม้าเทศ ชั้น 2; เที่ยวนี้เป็นการปรับรวมชั้นม้า ชั้น 1+2 (ชั้น 1 ม้าเบอร์ 1-4) ปล่อยม้าเวลา 15:20 น. (โดยประมาณ) ทีมงานฯเสนอ ชุด ม้าดีม้าเด่น!  เที่ยวนี้ ดังนี้ :--


1.  ตวงมีลาภ  54.5 ::  ฟอร์มดี เวลา 1.20.66  เป็นต่อ ชนะติดต่อกัน 3 วิน นัดที่แล้วขึ้นไปวิ่งกับรุ่นพี่ๆ ชั้น 1 จ๊อกฯ แสงรุ้ง ขี่ เร็ตติ้งยังดี ยอดตั๋ว(27/13 ฿)เต็ง 2 รองจากม้า เปี่ยมรัก ที่เต็ง 1  ไม่รู้มีอะไรผิดปกติ ม้ามียอดตั๋วต่ำร้อยหายหมด!  ส่วนม้า(เอกอัศวิน)ตัวชนะ จ่าย 422/48 ฿ (ม้ามืด) ส่วนม้า ตวงมีลาภ  52.0 จ๊อกฯ แสงรุ้ง ขี่ ม้าวิ่ง(4-4-/9)เข้าป้ายฯ ที่ 9   นัดนี้  ได้ปรับลดชั้นลงมา ม้าหล่นชั้น เพิ่ม 4.5 kg  น.น. นี้ไม่เป็นปัญหา เคยแบกวิ่งที่ 1 ม้าแล้ว แถมซอง 2 สวย การฟิตซ้อมดีมาก  มาดี จัดจ๊อกฯฝีมือขี่ ยอดตั๋วสู้ชัดเจน สู้จริง ม้วนเดียวง่ายๆ!

กลุ่มม้าดีถัดไปควรพิจารณาม้าต่อไปนี้ (ตามลำดับ);  9.  อาชาชนะชัย 51.0 :: วิ่งสบายมานาน นัดนี้ได้ปรับยืนชั้น ลด 3.0 kg ซ้อมดีมาก น่าจะถึงเวลาแล้ว,  5.  ไทดอลเวฟ  52.0 :: ได้ปรับยืนชั้น ลด  4.0 kg  ฝีเท้าดี ฟอร์มหลังดาวน์ ส่งไปยกเครื่องที่สนามอุดรฯ เรียกคืนฟอร์มได้แล้ว,  และ  11. เจ้าขวัญ 50.5 :: (ไทย) เวลาเดิมทำไว้ดี ม้าเคลื่อนไหวประจำที่ กท. ชั้น 1 นัดนี้การฟิตซ้อมดีมาก ถูกจับออกจาก กท.!


สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่ 6  :::  1  -  9  -  5  -  11เที่ยวที่ 7 : ม้าเทศ ชั้น 1; เที่ยวนี้สุดยอดม้าแห่งสยาม ต้องยอมลงมาเที่ยวที่ 7 เพื่อเปิดทางเที่ยวที่ 8  ให้กับเที่ยวพิเศษ  ปล่อยม้าเวลา 16:00 น. (โดยประมาณ) ทีมงานฯเสนอ ชุด ม้าดีม้าเด่น!  เที่ยวนี้ ดังนี้ :--


6.  ม้าลูกพี่       กับ      3.  เปี่ยมรัก        คู่ม้าควรชิงกันชนะ!


8.  มังกรโอฬาร        กับ     5.  กลอรี่รันเนอร์      เป็นคู่ม้าดีถัดไป!


สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่ 7    :::  6  -  3  -  8  -  5 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 02, 2019, 01:55:28 pm โดย C.Yun Fat »
@ "... บุคคลทำกรรมใดไว้ เขาย่อมได้รับวิบากนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ฯ..." @ :D :D :D

เที่ยวพิเศษ  การวิเคราะห์ถือเอาเฉพาะสายเลือด? และเวลาในการซ้อมเป็นสำคัญ เพราะเวลาหมดแล้ว ครับ


เที่ยวที่ 8 : เที่ยวพิเศษ ม้าไทยใหม่ ชิงถ้วย พันเอกพระยาฤทธิรงค์รณเฉจ ครั้งที่ 51 ระยะ 1,260 เมตร มีรายชื่อม้าเข้าแข่ง 12 ม้า เป็นม้าคอกเดียวกัน 2 ม้า น้ำหนัก 51.0 kg ทุกม้า ปล่อยม้าเวลา 15:20 น. (โดยประมาณ) ทีมงานฯเสนอ ชุด ม้าดีม้าเด่น!  เที่ยวนี้ ดังนี้ :--


2.  ชาเขียว ::  วัยรุ่น เพศเมีย อายุ 3/3 ปี/เดือน รูปร่างสูงใหญ่ หุ่นสวย สายเลือด โคลเพลย์ + ซานฟาน  คอก มหาโชค (น้องม้า ยอดสยาม, ยอดชนะชัย) ร่างกายดี แข็งแกร่ง การฟิตซ้อมปล่อยไว้ดีเยี่ยม คาดว่าจ๊อกฯ โคราช จะเป็นผู้ขี่ ซอง 9 พิจารณาตามสายเลือด สภาพร่างกาย และการฟิตซ้อม  น่าจะเป็นม้าคว้าถ้วย!

3.  มายบีบี  :: วัยละอ่อน เพศผู้ อายุ 2/9 ปี/เดือน  รูปร่างสูงใหญ่ หุ่นสวย  สายเลือด โคลเพลย์ + Eljayce  คอก  วี.พี.พี. (น้องม้า ฟ้ายั่งยืน)สายนี้ม้าแต่ละม้าไม่ธรรมดาอยู่แล้ว การฟิตซ้อมทีมงานเตรียมไว้เยี่ยม  คาดว่าจ๊อกฯ พลังชัย จะเป็นผู้ขี่ ซอง 13  พิจารณาตามสายเลือด รูปร่าง และการฟิตซ้อม น่าจะเป็นม้าชิงถ้วย!

5.  เพอร์เฟ็คโต้ ::  วัยรุ่น เพศเมีย อายุ 3/8 ปี/เดือน  รูปร่างสูงใหญ่ไม่เป็นรองม้าใด  สายเลือด  โคลเพลย์ + Slewska  (น้อง ลิเดียโค) คอก  ลอยเด่น  ได้เปรียบอายุ  การฟิตซ้อมทีมงานอุบไว้ดี คาดว่าจ๊อกฯ วันมงคล จะเป็นผู้ขี่  ซอง 11  ได้เปรียบรูปร่าง อายุ การฟิตซ้อม  น่าจะเป็นม้าตาอยู่คว้าถ้วยไปครอง !

4.  แน็ทน่ารัก ::  วัยรุ่น เพศเมีย อายุ 3/2 ปี/เดือน  รูปร่างสูงใหญ่ หุ่นสวย  สายเลือด  โคลเพลย์ + North East Gale  (น้อง อมาโด้) คอก  จักรวุฒิ  การฟิตซ้อมทีมงานอุบไว้ดี  คาดว่าจ๊อกฯ แสงรุ้ง จะเป็นผู้ขี่ ได้ซอง 2 สวย  พิจารณาจากสายเลือด การฟิตซ้อม รูปร่างและซอง ถ้าเป็นม้าต้นจัด เผลอๆอาจมีม้วนเดียวให้เห็น!


สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่ 8  :::   2  -  3  -  5  -  4« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2019, 01:39:28 pm โดย C.Yun Fat »
@ "... บุคคลทำกรรมใดไว้ เขาย่อมได้รับวิบากนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ฯ..." @ :D :D :D

สองเที่ยวสุดท้าย  ทันม้าแข่งแน่ แต่ท่านจะได้อ่านหรือไม่ ไม่รู้  ค่อยมาอ่านที่หลังก็ได้ ครับ


เที่ยวที่ 9 : ม้าเทศ ชั้น 4ก; เที่ยวนี้เป็นม้าเทศชั้นต่ำสุด (กลุ่มน้ำหนักมาก) ยังสู้กันสนุก!  ปล่อยม้าเวลา 17:20 น. (โดยประมาณ) ทีมงานฯเสนอ ชุด ม้าดีม้าเด่น!  เที่ยวนี้ ดังนี้ :--


7.  โกไลแอต  53.0        กับ        1.  คัมภีร์   55.0     คู่ม้าควรชิงกันชนะ!


3.  ม้าทอฝัน 55.0       และ        4.  เรนโบว์ไลท์  52.0 :: (ไทย)    เป็นคู่ม้าดีถัดไป!


สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่ 9   :::   7  -  1  -   3  -  4


เที่ยวที่ 10 : ม้าเทศ ชั้น 4ข; เที่ยวนี้เป็นม้าเทศชั้นต่ำสุด (กลุ่มน้ำหนักต่ำ) น.น. 49.0 เท่ากันทุกม้า ยังพอสนุกได้!  ปล่อยม้าเวลา 18:00 น. (โดยประมาณ) ทีมงานฯเสนอ ชุด ม้าดีม้าเด่น!  เที่ยวนี้ ดังนี้ :--


11.   ขวัญใจคุณโชติ      กับ      4.  ยอดยิ่ง2   (ไทย)    คู่ม้าควรชิงกันชนะ!


7.  วิสิษฐพล         และ       10.  เลดี้ดราก้อน         เป็นคู่ม้าดีถัดไป!


สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวสุดท้าย   :::   11  -  4  -  7  -  10

ุุ
@ "... บุคคลทำกรรมใดไว้ เขาย่อมได้รับวิบากนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ฯ..." @