ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

ผลม้าเชียงใหม่ 9/11/62 ซาวหกเส้น(อ่าน 2423 ครั้ง)
ผลม้าเชียงใหม่ 9/11/62 ซาวหกเส้น เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2019, 07:49:04 pm

 :) เที่ยว..1
1..คมจักร(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.53
2..เกียรติสยาม(พีรพงษ์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.74
3..ดวงวีระ(นเรศ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.45
4..ธงนำ(รู้คุณ)ออกกลลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.98
        วิน     23   เพลส  19
        เพลส เกียรติสยาม 18
ควบ(ตรง)คมจักร/เกียรติสยาม  28
ควบ(สลับ)คมจักร/เกียรติสยาม  26
ควบ(ตรง)คมจักร/เกียรติสยาม/ดวงวีระ 171
ควบ(สลับ)คมจักร/เกียรติสยาม/ดาวงวีระ 72
 :) เที่ยว..2
1..นิลมังกรณ์(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.43
2..อาจณรงค์(นเรศ)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.54
3..วันมีโชค(ปีใหม่)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ใกล้ป้าย 1/6.67
4..เพชรพลอย(รู้คุณ)ออกกลุ่มหลังขี่เต็มที่ 1/6.77
       วิน    37   เพลส  17
        เพลส อาจณรงค์ 32
ควบ(ครง)นิลมังกรณ์/อาจณรงค์ ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)นิลมังกรณ์/อาจณรงค์ 626
ควบ(ครง)นิลมังกรณ์/อาจณรงค์/วันมีโชค ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)นิลมังกรณ์/อาจณรงค์/วันมีโชค 504
          เดลี่ คมจักร/นิลมังกรณ์ 55
 :) เที่ยว..3
1..เกียรติเกรียงไกร(ชนะชัย)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.18
2..ดาวรุ่งเรือง(ปีใหม่)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.32
3..ใกล้คุณ(รุ่งนิรันดร์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.72
4..หนุ่มสมบูรณ์(คนึง)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/7.26
         วิน   25   เพลส  11
         เพลส ดาวรุ่งเรือง 12
ควบ(ตรง)เกียรติเกรียงไกร/ดาวรุ่งเรือง 55
ควบ(สลับ)เกียรติเกรียงไกร/ดาวรุ่งเรือง 56
ควบ(ตรง)เกียรติเกรียงไกร/ดาวรุ่งเรือง/ใกล้คุณ 225
ควบ(สลับ)เกียรติเกรียงไกร/ดาวรุ่งเรือง/ใกล้คุณ 59
             เดลี่ นิลมังกรณ์/เกียรติเกรียงไกร 405
 :) เที่ยว.4
1..อักษรมงคล(ก้องรัก)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดนอกผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/4.99
2..ระฆังชัย(ปิยวัฒน์)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/5.07
3..พิชิตโชค(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหหน้าขยับขี่ในมือ 1/5.43
4..พรประเสริฐ(เสมา)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/5.79
         วิน    25   เพลส  11
         เพลส ระฆังชัย 12
ควบ(ตรง)อักษรมงคล/ระฆังชัย 34
ควบ(สลับ)อักษรมงคล/ระฆังชัย 26
ควบ(ตรง)อักษรมงคล/ระฆังชัย/พิชิตโชค 824
ควบ(สลับ)อักษรมงคล/ระฆังชัย/พิชิตโชค 160
             เดลี่ เกียรติเกรียงไกร/อักษรมงคล 257
 :) เที่ยว..5
1..เทพส่องแสง(วิชาญน้อย)ออกกลางกลุ่มทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/5.74
2..คุณอรรถพงษ์(ชนะโชติ)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/5.96
3..ศรีนคร(ชนะชัย)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/6.20
4..วันแมนโชว์(พิภพ)ออกกลางกลุ่มขยับขี่ทางตรง 1/6.94
     วิน     50   เพลส  13
     เพลส คุณอรรถพงษ์ 12
     เพลส ศรีนคร 10
ควบ(ตรง)เทพส่องแสง/คุณอรรถพงษ์ 646
ควบ(สลับ)เทพส่องแสง/คุณอรรถพงษ์ 187
ควบ(ตรง)เทพส่องแสง/คุณอรรถพงษ์/ศรีนคร ไม่มีคนถูก
ควบ(สลับ)เทพส่องแสง/คุณอรรถพงษ์/ศรีนคร 66
       เดลี่ อักษรมงคล/เทพส่องแสง 254
 :) เที่ยว.6
1..พรคุณโนช(คนึง)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดในผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/4.60
2..ยอดราชันย์(เสมาออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/5.07
3..เพชรลำพูน(รู้คุณ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/5.32
4..หนุ่มนำชัย(เอกราช)ออกกลุ่มหน้าขี่ในมือ 1/5.47
         วิน    91  เพลส   45
         เพลส ยอดราชันย์ 10
ควบ(ตรง)พรคุณโนช/ยอดราชันย์ 356
ควบ(สลับ)พรคุณโนช/ยอดราชันย์ 95
ควบ(ตรง)พรคุณโนช/ยอดราชันย์/เพชรลำพูน 708
ควบ(สลับ)พรคุณโนช/ยอดราชันย์/เพชรลำพูน 96
       เดลี่ เทพส่องแสง/พรคุณโนช 443
 :) เที่ยว..7
1..เพื่อคุณ(เสมา)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 1/6.89
2..รันเย์(คนึง)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/6.91
3..คุณปกรณ์(ก้องรัก)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.29
4..ขุนบรรลือ(วุฒิชัย)ออกกลางกลุ่มขี่ในมือ 1/7.64
      วิน     18   เพลส  13
      เพลส รันเวย์ 19
ควบ(ตรง)เพื่อคุณ/รันเวย์ 75
ควบ(สลับ)เพื่อคุณ/รันเวย์ 62
ควบ(ตรง)เพื่อคุณ/รันเวย์/คุณปกรณ์ 194
ควบ(สลับ)เพื่อคุณ/รันเวย์/คุณปกรณ์ 37
        เดลี่ พรคุณโนช/เพื่อคุณ 801
 :) เที่ยว..8
1..เฟอร์รารี่(เมตตา)ออกกลุ่มหน้าทางตรงสอดกลางผ่านขึ้นนำขี่เต็มที่ 6.85
2..อุดมเกรียงไกร(วิชาญน้อย)ออกกลุ่มหน้าขี่เต็มที่ 1/7.91
3..ปี๊ดปิ้ว(รู้คุณ)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/7.90
4..ฉายเกียรติ(รุ่งนิรันดร์)ออกกลางกลุ่มขี่เต็มที่ 1/8.58
         วิน    22    เพลส 11
          เพลส อุดมเกรียงไกร  2
ควบ(ตรง)เฟอร์รารี่/อุดมเกรียงไกร 55
ควบ(สลับ)เฟอร์รารี่/อุดมเกรียงไกร 30
ควบ(ตรง)เฟอร์รารี่/อุดมเกรียงไกร/ปี๊ดปิ่้ว 120
ควบ(สลับ)เฟอร์รารี่/อุดมเกรียงไกร/ปี๊ดปิ้ว 23
       เดลี่ เพื่อคุณ/เฟอร์รารี่ 102
Re: ผลม้าเชียงใหม่ 9/11/62 ซาวหกเส้นตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2019, 08:05:53 pm
ขอบคุณสำหรับผลการแข่งครับ.   ขอแสดงความเสียใจกับ. Fc. คมจักร. กับพรคุณโนช. ด้วยนะครับ. ที่ตอน. 10 โมงเช้าต้องเดินทางด่วน.  จะได้เงินแท้ๆ. อดเลย. ตัวหลังจ่ายดีมากทั้ง. ราคาวินและเดลี. หาราคานี้ไม่ได้อีกแล้ว. 555. ไม่อยุ่เอง
อุปสรรค ยิ่งรีบสู้ก็ยิ่งพ้น
ยังหนีก็ยังอยู่ในใจRe: ผลม้าเชียงใหม่ 9/11/62 ซาวหกเส้นตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2019, 09:25:44 pm
ขอบคุณสำหรับผลการแข่งครับ.   ขอแสดงความเสียใจกับ. Fc. คมจักร. กับพรคุณโนช. ด้วยนะครับ. ที่ตอน. 10 โมงเช้าต้องเดินทางด่วน.  จะได้เงินแท้ๆ. อดเลย. ตัวหลังจ่ายดีมากทั้ง. ราคาวินและเดลี. หาราคานี้ไม่ได้อีกแล้ว. 555. ไม่อยุ่เอง

ฝากไว้ก่อนนน  เจ็บใจ! พรคุณโนชเดลี่เพื่อคุณ ม้าการบ้าน :'( :'(
HORSE LIFERe: ผลม้าเชียงใหม่ 9/11/62 ซาวหกเส้นตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2019, 09:30:19 pm
สำหรับ. เทพส่องแสง. ไม่ต้องถาม. Fc. อย่างผม. ไม่มีพลาด.  เล่นม้าคัวใหญ่เมียไม่ด่า555
อุปสรรค ยิ่งรีบสู้ก็ยิ่งพ้น
ยังหนีก็ยังอยู่ในใจRe: ผลม้าเชียงใหม่ 9/11/62 ซาวหกเส้นตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2019, 09:59:20 am
นัดหน้าใครที่เป็น FC คมจักร เชิญพบปะกันที่ร้านลาบ ใต้อาคารของสนามนะครับ
ผมขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงลาบ FC ครับ ขอเป็นประมาณเที่ยวสามนะครับ 
เนื่องจากนัดที่ผ่านมาลาบหมดก่อน ไม่ทันได้เลี้ยง
เหตุที่เลี้ยง เพราะนัดที่ผ่านมาชนะสวยงามมาก เลยเขียนใบสมัครเป็น Fc คมจักรใหม่  ครับ 55

อุปสรรค ยิ่งรีบสู้ก็ยิ่งพ้น
ยังหนีก็ยังอยู่ในใจRe: ผลม้าเชียงใหม่ 9/11/62 ซาวหกเส้นตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2019, 10:45:57 am
นัดหน้าใครที่เป็น FC คมจักร เชิญพบปะกันที่ร้านลาบ ใต้อาคารของสนามนะครับ
ผมขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงลาบ FC ครับ ขอเป็นประมาณเที่ยวสามนะครับ 
เนื่องจากนัดที่ผ่านมาลาบหมดก่อน ไม่ทันได้เลี้ยง
เหตุที่เลี้ยง เพราะนัดที่ผ่านมาชนะสวยงามมาก เลยเขียนใบสมัครเป็น Fc คมจักรใหม่  ครับ 55


...ลาบอย่างเดียว อ่ะ..Re: ผลม้าเชียงใหม่ 9/11/62 ซาวหกเส้นตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2019, 12:37:43 pm
นัดนี้ไม่อยู่อีกแล้วครับ หาเงินไปอุดรเดือนหน้าครับ
ใครสนใจลงชื่อไว้ ค่าใช้จ่ายหารกันคับ..
HORSE LIFERe: ผลม้าเชียงใหม่ 9/11/62 ซาวหกเส้นตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2019, 02:52:16 pm
นัดหน้าใครที่เป็น FC คมจักร เชิญพบปะกันที่ร้านลาบ ใต้อาคารของสนามนะครับ
ผมขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงลาบ FC ครับ ขอเป็นประมาณเที่ยวสามนะครับ 
เนื่องจากนัดที่ผ่านมาลาบหมดก่อน ไม่ทันได้เลี้ยง
เหตุที่เลี้ยง เพราะนัดที่ผ่านมาชนะสวยงามมาก เลยเขียนใบสมัครเป็น Fc คมจักรใหม่  ครับ 55


...ลาบอย่างเดียว อ่ะ..
-----------  อะไรที่ขายในร้าน ทานได้ทุกอย่างเลยครับ  เหล้าตองก่อมี มามา -------
                  :D :D :D :D :D :D
อุปสรรค ยิ่งรีบสู้ก็ยิ่งพ้น
ยังหนีก็ยังอยู่ในใจRe: ผลม้าเชียงใหม่ 9/11/62 ซาวหกเส้นตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2019, 04:23:08 pm
นัดนี้ไม่อยู่อีกแล้วครับ หาเงินไปอุดรเดือนหน้าครับ
ใครสนใจลงชื่อไว้ ค่าใช้จ่ายหารกันคับ..
------   อ้าว  ไม่มาดู  ม้าชั้นยอด กับ คุณอรรถพงษ์ ชนะเหรอครับ  ไม่ดึงรอจ้าวเวคินละนะ ------
               ;D ;D ;D ;D ;D ;D
อุปสรรค ยิ่งรีบสู้ก็ยิ่งพ้น
ยังหนีก็ยังอยู่ในใจRe: ผลม้าเชียงใหม่ 9/11/62 ซาวหกเส้นตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2019, 10:16:38 am
นัดหน้าใครที่เป็น FC คมจักร เชิญพบปะกันที่ร้านลาบ ใต้อาคารของสนามนะครับ
ผมขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงลาบ FC ครับ ขอเป็นประมาณเที่ยวสามนะครับ 
เนื่องจากนัดที่ผ่านมาลาบหมดก่อน ไม่ทันได้เลี้ยง
เหตุที่เลี้ยง เพราะนัดที่ผ่านมาชนะสวยงามมาก เลยเขียนใบสมัครเป็น Fc คมจักรใหม่  ครับ 55


...ลาบอย่างเดียว อ่ะ..
-----------  อะไรที่ขายในร้าน ทานได้ทุกอย่างเลยครับ  เหล้าตองก่อมี มามา -------
                  :D :D :D :D :D :D
..อี้ก่า..อี้ก่า..แล้วเจอกัน..Re: ผลม้าเชียงใหม่ 9/11/62 ซาวหกเส้นตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2019, 10:35:11 am
ช่วงนี้ขอหาเงินก่อนครับ ไว้รอบุกอีสานทีเดียวให้รุ้เรื่องไปเลย...
HORSE LIFE