ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

@@@ ม้าดีม้าเด่น! : สนามโคราช วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ @@@(อ่าน 2058 ครั้ง)
  :'( :'( :'(


@@@ โลกป่วย คนป่วยเป็นต่างๆนานา  สังคมเกิดการเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ข่มเหงจิตใจ ไร้น้ำใจต่อกัน ต่างคนต่างมุ่งเอาตัวเองรอด แม้การกระทำนั้นจะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่แยแส ... โศกนาฏกรรมในสังคมจึงเกิดขึ้น   "นี่เป็นบทเรียนล้ำค่าที่ทุกองคาภยพในสังคม (สนามม้าก็ไม่ยกเว้น) ต้องเรียนรู้และถอดเป็นบทเรียน ปรับปรุง แก้ไข  ก่อนที่จะสายเกินไป" @@@   /  ทีมงานม้าดีม้าเด่น!

**************************************************************************************************************************


*ม้าดีม้าเด่น!* @ สนามกีฬาจังหวัดทหารบกนครราชสีมา นัดแข่งวันเสาร์ ที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ (นัดปกติ) ระยะ ๑,๒๖๐ เมตร  (๓๑.๕ เส้น) จำนวน ๑๐ เที่ยว  โดย  C. Yun Fat และ  ปอ อิสระชน


................ ๙๙๙๙๙๙๙๙๙  สวัสดีครับ! แฟนม้าแข่งทุกท่าน  นัดนี้การจัดการแข่งม้าตรงกัน ในวันเสาร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เนื่องจากวันอาทิตย์เป็นวันพระ (ยกเว้นสนามราชกรีฑาฯไม่จัดการแข่งม้า)   สนามกีฬาจังหวัดทหารบกนครราชสีมา ค่ายสุรนารี (สนามฯ นม./โคราช)  โดย องค์การ กองทัพภาคที่2 จัดแข่งม้า (นัดปกติ) จำนวน ๑๐ เที่ยว  (ม้าไทย ๓ เที่ยว  และ ม้าเทศ+ม้าไทย  ๗ เที่ยว) ทุกเที่ยวแข่งมีรายชื่อม้าแข่ง 12 ม้า (ตามกำหนด)  ทีมงานม้าดีม้าเด่น! (โดย C. Yun Fat และ  ปอ  อิสระชน) ยังอาสาวิเคราะห์ม้าแข่งแต่ละเที่ยว แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ฯ ใน ชุด  ม้าดีม้าเด่น! (เที่ยวละ ๔ ม้า) นัดนี้นำเสนอฉบับย่อ เพื่อให้แฟนๆและท่านที่สนใจได้พิจารณาเป็นข้อมูลทางเลือก ดังต่อไปนี้ :-

เที่ยวที่ 1 : ม้าไทย ชั้น 7 : เที่ยวนี้เป็นม้าไทยชั้นต่ำสุดของสนามฯโคราช;  ปล่อยม้าเวลา 12:10 น. (โดยประมาณ)  เที่ยวนี้ทีมงานฯเสนอ  ชุด ม้าดีม้าเด่น!  ดังนี้;


7.  ชาไทย           กับ          5.   ทัชบลู          คู่ม้าควรชิงกันชนะ!


1.  กรวิชัย          และ       4.   ฮิวเมอร์บอย       เป็นคู่ม้าดีถัดไป!  (ตามฟอร์มเป็นต่อคู่บนมาก แต่มีชื่อในแฮนดิแคป กท. ให้พิจารณา ผู้ขี่  เนื้อตัว/อาการม้า และ ยอดตั๋วประกอบ ก่อนการตัดสินใจ)

สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวแรก  :::   7  -  5  -  1  -  4


เที่ยวที่ 2  ม้าไทย ชั้น 6 :  ปล่อยม้าเวลา  12:45  น. (โดยประมาณ)  เที่ยวนี้ทีมงานฯเสนอ  ชุด ม้าดีม้าเด่น!  ดังนี้;


4.  ดวงปรารถนา        กับ         6.   คุณหนุ่ย       คู่ม้าควรชิงกันชนะ!


10.  ดวงกมลเพลส      และ      8.  จูเลีย           เป็นคู่ม้าดีถัดไป!   

สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่สอง   :::   4  -  6  -  10  -  8เที่ยวที่ 3  ม้าไทย ชั้น 4 :   ปล่อยม้าเวลา  13:20  น. (โดยประมาณ)  เที่ยวนี้ทีมงานฯเสนอ  ชุด ม้าดีม้าเด่น!  ดังนี้; 


9.  สาวพลาญชัย       กับ      4.   บัดดี้บัดดี้          คู่ม้าควรชิงกันชนะ!


1.  ยอดชนะชัย2       และ       11.  กระแจะจันทร์       เป็นคู่ม้าดีถัดไป!     

สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่สาม   :::    9  -  4  -  1  -  11


เที่ยวที่ 4 ม้าเทศ+ไทย ชั้น 4ข :  ปล่อยม้าเวลา  14:00  น. (โดยประมาณ)  เที่ยวนี้ทีมงานฯเสนอ  ชุด ม้าดีม้าเด่น!  ดังนี้;           


10.  เลทอิทบี          กับ         12.  หนุ่มแดง        คู่ม้าควรชิงกันชนะ!


6.  ยุรนันท์   (เทศตัวใหม่)    และ    8.   สตรองแมน  (เทศตัวใหม่)  เป็นคู่ม้าดีถัดไป!

สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่สี่   :::    10  -  12  -  6  -  8เที่ยวที่ 5  :  ม้าเทศ+ไทย ชั้น 3 :   ปล่อยม้าเวลา  14:40 น. (โดยประมาณ)  เที่ยวนี้ทีมงานฯเสนอ  ชุด ม้าดีม้าเด่น!  ดังนี้;


2.  ยอดวาโย      กับ      5.  เพชรสกล         คู่ม้าควรชิงกันชนะ!


3.  เรดแมชชีน      และ    9.  ไทยสมายล์         เป็นคู่ม้าดีถัดไป!             

สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่ห้า   :::   2  -  5  -  3  -  9   
         
@ "... บุคคลทำกรรมใดไว้ เขาย่อมได้รับวิบากนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ฯ..." @
 :'( :'( :'(


มาลุยกันต่อ ... 


ครึ่งหลัง;   เที่ยวที่  6 - 10   ดังต่อไปนี้;


เที่ยวที่ 6  ม้าเทศ+ไทย ชั้น 2ข :   ปล่อยม้าเวลา  15:20  น. (โดยประมาณ)  เที่ยวนี้ทีมงานฯเสนอ  ชุด ม้าดีม้าเด่น!  ดังนี้;   


5.  เขียวส่องแสง          กับ    6.  มินิสเตอร์       คู่ม้าควรชิงกันชนะ!


2.  ชนะเดช           และ       11.  มายเบสท์เฟรนด์      เป็นคู่ม้าดีถัดไป!                 

สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่หก   :::    5  -  6  -  2  -  11


เที่ยวที่ 7 ม้าเทศ+ไทย ชั้น 2ก :   ปล่อยม้าเวลา 16:00 น. (โดยประมาณ)  เที่ยวนี้ทีมงานฯเสนอ  ชุด ม้าดีม้าเด่น!  ดังนี้; 


5.  มังกรซิวจี๊         กับ         4.  เปรมปรีดิ์         คู่ม้าควรชิงกันชนะ!


1.  มงคลบุญ         และ        2.  มังกรยังมี         เป็นคู่ม้าดีถัดไป!

สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่เจ็ด   :::     5  -  4  -  1  -  2


เที่ยวที่ 8  ม้าเทศ+ไทย ชั้น 1 :   ปล่อยม้าเวลา  16:40  น. (โดยประมาณ)  เที่ยวนี้ทีมงานฯเสนอ  ชุด ม้าดีม้าเด่น!  ดังนี้;


4.  เทพรักษา          กับ         8.  หรัญงาม      คู่ม้าควรชิงกันชนะ!


1.  สายบุญ           และ        6.  เอลนินโญ่       เป็นคู่ม้าดีถัดไป!                       

สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่แปด   :::   4  -  8  -  1  -  6


เที่ยวที่ 9  ม้าเทศ+ไทย ชั้น 4ก :  เที่ยวนี้ม้าเทศชั้นบ้วยชุดน้ำหนักมาก;  ปล่อยม้าเวลา  17:20  น. (โดยประมาณ)  เที่ยวนี้ทีมงานฯเสนอ  ชุด ม้าดีม้าเด่น!  ดังนี้;


6.  จัมโบ้         กับ        3.  ยอดศิริโชติ           คู่ม้าควรชิงกันชนะ!


10.  เป็กโก้         และ        9.  ขวัญทิพย์       เป็นคู่ม้าดีถัดไป!                   

สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่เก้า   :::    6  -  3  -  10  -  9


เที่ยวที่ 10 ม้าเทศ+ไทย ชั้น 4ข :  เที่ยวนี้ม้าเทศชั้นบ้วยชุดน้ำหนักน้อย ทุกม้าบรรทุก 49.0 kg  หาความแน่น้อนไม่ได้ เหมาะกับแฟนอาชามือขุดทอง;  ปล่อยม้าเวลา  18:00  น. (โดยประมาณ)  เที่ยวนี้ทีมงานฯเสนอ  ชุด ม้าดีม้าเด่น!  ดังนี้;


4.  อฟรองโช่        กับ        9.  แซมสยาม         คู่ม้าควรชิงกันชนะ!


7.  มังกรบัวขาว       และ        6.  บาบาร่า        เป็นคู่ม้าดีถัดไป!                               

สรุป; ม้าดีม้าเด่น! เที่ยวที่สุดท้าย (อำลานัดนี้)  :::    4  -  9  -  7  -  6
*ม้าดีม้าเด่น!*  :::  ม้ามีโอกาสสูงที่จะชนะประจำนัดนี้  ดังนี้;


ครึ่งแรก      :::    ยอดวาโย  -   สาวพลาญชัย


ครึ่งหลัง     :::    เขียวส่องแสงจัมโบ้   
@@@ ขอให้ทุกท่านโชคดี เฮงๆ รวยๆ   สนุกและมีความสุขในการชมและเชียร์กีฬาแข่งม้า  ชมและเชียร์ให้สมาร์ทต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และกฎกติกาสังคม...  เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกเส้นทาง ... พบกันใหม่นัดต่อไป  วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     สำหรับนัดนี้ สวัสดี ครับ @@@
@ "... บุคคลทำกรรมใดไว้ เขาย่อมได้รับวิบากนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ฯ..." @ขอบตุณมาก ๆ คร้าบ
แพ้ก็ช่าง ชนะก็ช่าง