ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

@@@ ม้าเธอโรเบรด(Thoroghbred) : ความเป็นมาและสาระน่ารู้ @@@(อ่าน 1108 ครั้ง)
 :D :D :D


สวัสดีครับ! ท่านที่ชอบม้า และเกมการแข่งม้า ทุกท่าน

@@@@@ ช่วงนี้พอมีเวลาว่างจากงานประจำ(อาสาวิเคราะห์ม้าแข่ง) เนื่องจากมาตรการป้องกันการติดและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนรก [ COVID-19 ]  สนามม้าทุกสนามในประเทศไทยให้ความร่วมมือทางสังคมกับภาครัฐทันท่วงที่ที่ร้องขอ ด้วยการประกาศหยุดจัดแข่งม้าจนกว่าสถานการณ์ไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย และเป็นปกติ (แม้จะต้องก้ำกลืนฝืนทนขนาดกัดลิ้น กลืนเลือดตัวเองก็ตาม) ผมจึงค้นคว้าศึกษาเรื่องม้าพันธุ์ "เธอโรเบรด" (THOROGHBRED) ทางด้านความเป็นมา เพื่อทำความเข้าใจ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ค้างใจมานาน (ได้บันทึกไว้) เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างสำหรับท่านที่สนใจ จึงสรุปมาเล่าสู่ฟัง เน้นประวัติศาสตรฺ์ ความเป็นมา และสาระน่ารู้เกี่ยวกับม้า เธอโรเบรด  สำหรับท่านที่รู้จริง หากเห็นข้อผิดพลาด บกพร่อง กรุณาชี้แนะ (ผมยินดีรับพิจารณาทุกคอมเม้นต์ด้วยความขอบคุณยิ่งครับ)  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้;


@@@ ยุคแรกเริ่มการแข่งม้าการแข่งม้าทางเรียบ ( Flat racing) เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ อย่างน้อยกว่า 800-900 ปีมาแล้ว โดยเมื่อปี พ.ศ. 1717 ได้มีการจัดแข่งม้า ระยะทาง 4 ไมล์ (ุ6,440 เมตร โดยประมาณ) ที่เมือง Smithfield กรุง London จากนั้นก็ดำเนินการมาเรื่อยๆ ถึงยุคกลางมีความพยายามให้ม้าที่เข้าแข่งมีโอกาสชนะเท่ากัน ด้วยนำการต่อน้ำหนัก (Handicapping) มาใช้ (การเพิ่ม/ลดน้ำหนักรวมบรรทุกหลังม้า พร้อมกับ ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการฝึกม้าแข่งที่มีประสิทธิภาพ เข้ามาใช้ และได้พัฒนาการเรื่อยมา ... ช่วงระหว่างยุคสมัยของพระเจ้า Charles II,  William III,  พระราชินีนาถ Anne กษัตริย์สหราชอาณาจักรบริเทนใหญ่ (United Kingdom of Great Britain),  และ George I   ได้ตั้งเกณฑ์พื้นฐานม้าพันธุ์ *Thoroghbred* เธอโรเบรด คำศัพท์  *thro-bred * นำมาใช้ในการอธิบายม้าแข่งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2265  ภายใต้การปกครองของพระเจ้า Charles II กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ (เกาะอังกฤษ) พระราชาผู้ทรงโปรดกีฬาแข่งม้า และเป็นเจ้าของม้าแข่ง และ สมเด็จพระราชินีนาถ Anne กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ ได้ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูกีฬาแข่งม้า และการพัฒนาสายเลือดม้าแข่ง  ทำให้การแข่งม้าได้รับความนิยม ขยายออกจากแวดวงชั้นสูงสู่คนสามัญชน  ราวปี พ.ศ. 2270 สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการแข่งม้าฉบับแรก The Racing  Calendar เกิดขึ้น เพื่ออุทิศให้กับกีฬาแข่งม้า โดยได้บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์การแข่งม้านัดที่จะจัดขึ้นต่อไป   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2020, 02:17:56 am โดย C.Yun Fat »
@ "... บุคคลทำกรรมใดไว้ เขาย่อมได้รับวิบากนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ฯ..." @
 :D :D :D


ต่อ  ตอนที่ 2


@@@ ม้า เธอโรเบรด  (Thoroughbred) คือ อะไร เป็นมาอย่างไร;

@@@@@ หากสืบค้นต้นตระกูลดั้งเดิมม้า(พันธุ์)เธอโรเบรด (Origin of Thoroughbred) :: ตาม Encyclopaedia Britannica และ Wikipedia ได้อธิบายไว้ว่า " ...'เธอโรเบรด' (Thoroughbred) คือ สายพันธุ์ม้า(breed of horse)ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมากที่สุด ในเรื่องความว่องไว ความเร็ว และ หัวใจนักสู้ [ แม้ในบางครั้ง คำศัพท์ Thoroughbred ถูกใช้เพื่ออ้างถึงม้าสายพันธุ์แท้ (purebred horse) ] ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นระยะเวลานานทีเดียวในประเทศอังกฤษ เพื่อการวิ่งแข่ง และการกระโดด (jumping) ม้าต้นตระกูลแท้ๆของม้าเธอโรเบรดสามารถย้อนไปค้นบันทึกต่างๆได้ระบุว่า เหล่ากอของม้าเธอโรเบรด คือ ม้าสายพันธุ์อาหรับ (Arab Horse) และ ม้าสายพันธุ์บาร์บ ฺ(Barb Horse) ที่อังกฤษได้เริ่มนำเข้าจากตะวันออกกลางตั้งแต่ต้นคริสต์ศรรตวรรษที่ 3 (ประมาณ 1,800 ปีมาแล้ว) วันเวลาผ่านไปเนินนาน ด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของอังกฤษ อากาศ ดิน น้ำ ได้มีส่วนปรับปรุงม้าเหล่ากอดั้งเดิม และผู้ที่สนใจม้าแข่งได้ส่งเสริมการผสมเพื่อคัดสรรสายเลือด (selective breeding) ... ยุคสมัยพระเจ้า James I และ Charles I  ได้มีการนำเข้าม้าเพศเมียโตเต็มที่ (mare) จำนวน 43 ม้า เป็น " ม้าสาวราชสำนัก " (Royal Mares) มีบันทึกใน General Stud Book (GSB) ไว้สั้นๆว่า " ม้าสาวเหล่านี้สืบสายเลือดตรงย้อนไปถึงต้นตระกูลของ "ม้าสาวราชสำนัก" (Royal Mares)  หรือ สืบสายเลือดจากม้า 1 ใน 3 ม้า ที่อังกฤษนำเข้าระหว่างปี พ.ศ. 2232 เท่านั้น  คือ  Byerly Turk (นำเข้า พ.ศ. 2232),  Darley Arabian (นำเข้าหลังปี พ.ศ. 2243), และ  Godophin Barb (นำเข้าประมาณปี พ.ศ. 2273) และ "ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ม้าเธอโรเบรด สัญชาติอังกฤษ(English Thoroughbred ) ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันดีในหลายๆประเทศ ประเทศต่างๆได้นำเข้าผสมเอาลูกเพื่อการวิ่งแข่ง หรือปรับปรุงม้าสายพันธุ์พื้นเมือง... เมื่อปี พ.ศ. 2273 ม้า Bulle Rock เพศผู้ ลูก Darley Arabian ถูกนำเข้าสหรัฐอเมริกา (ไปอยู่ที่ รัฐ Virginia) ตามด้วยม้าเธอโรเบรด สัญชาติอังกฤษ อีก 186 ม้า ที่สหรัฐฯนำเข้าจากอังกฤษ ในช่วง 45 ปีถัดมา  ต่อมาม้าชุดนี้ได้เป็นต้นตระกูลของม้าเธอโรเบรดในอเมริกา

ม้าเธอโรเบรดสมัยใหม่ (modern Thoroughbred) :: ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในทุกวันนี้ถูกพัฒนาขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ในช่วงระหว่าง(ปลาย)คริสต์ศรรตวรรษที่ 17 (พ.ศ. 2143-2242) - (ต้น)คริสต์ศรรตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 2243-2342) เมื่อม้าสาวพื้นเมือง (native mares) ถูกผสมข้ามสายพันธุ์กับม้าพ่อพันธ์ุ 3 ม้า คือ ม้าอารเบียน Arabian, ม้าบาร์บ Barb , และ ม้าเติร์ก Turkoman ซึ่งอังกฤษนำเข้าตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ม้าเธอโรเบรดสายพันธุ์อังกฤษถูกกระจายไปทั่วโลก โดยในปี พ.ศ. 2273 ไปอเมริกาเหนือ และระหว่างคริสต์ศรรตวรรษที่ 19 (พ.ศ. 2243-2342) ไปออสเตรเลีย, ยูโรป, ญี่ปุ่น, และอเมริกา ใต้

จนถึงทุกวันนี้มีม้าเธอโรเบรดออกมาแล้วหลายล้านต้ว ทั่วโลกในแต่ละปีมีม้าเธอโรเบรดขึ้นทะเบียนจำนวนกว่าแสนตัว  ส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นม้าแข่ง อีกส่วนใช้เพื่อกิจกรรมอื่น เช่น โชว์กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง, Dressage, โปโล, และล่าสัตว์ ฯลฯ

อย่างไรก็ดี ม้าพันธุ์เธอโรเบรดในทุกวันนี้ เมื่อพิจารณาจากสายเลือดทั้งทางพ่อและแม่ พบว่า ส่วนใหญ่ผสมข้ามสายพันธุ์กับม้าพ่อพันธุ์ Godophin Arabian (13.8 %) [โดยมีม้ารุ่นเก่า ชื่อ Matchem เป็นม้าที่รักษาสายเลือดพ่อ (Godolphin Arabian) ไว้ และส่งต่อรุ่นหลังถึงปัจจุบัน] Darley Arabian (6.5 %) [ โดยมีม้ารุ่นเก่า ชื่อ Eclipse (ลงแข่ง 18 ครั้ง ไม่เคยแพ้) ที่รักษาสายเลือดพ่อ (Darley Arabian)ไว้ และส่งต่อรุ่นหลังถึงปัจจุบัน ]   Curwen's Bay Barb (4.2 %) และ Byerley Turk (3.3 %) [ โดยมีม้ารุ่นเก่า ชื่อ Herod (หรือ King Herod) ที่รักษาสายเลือดพ่อ (Byerley Turk) ไว้ และส่งต่อรุ่นหลังถึงปัจจุบัน ] การศึกษาตัวชี้วัดจากยีนส์พบว่า ม้าเธอโรห์เบรด เพศเมีย 95 % สืบสายเลือดจากม้าพ่อพันธ์ุ Darley Arabian 

อย่างไรก็ดี ม้าเธอโรเบรดที่มีชีวิตอยู่ส่วนใหญ่ สืบสายเลือดจากม้าพ่อพันธุ์ ในช่วงคริสต์ศรรตวรรษ ที่ 18-19 (พ.ศ. 2243-2342) เพียง 27 หรือ 28 ม้า เท่านั้น ส่วนม้าพ่อพันธุ์อื่นจากตะวันออกส่งผลต่อม้ารุ่นหลังน้อย แต่ก็ยังคงกระจายลักษณะที่ดีและมีคุณค่าไว้ในสายเลือดบ้าง  อาทิ Alcock's ArabianD'Arcy's White Turk Leedes Arabian , และ  Curwen's Bay Barb  เป็นต้น  ม้าพ่อพันธุ์อื่นๆ เช่น  Brownlow Turk ส่งผลอย่างมากต่อผิว สีเทา(grey)ในม้าเธอโรเบรด และ  หากศึกษาย้อนหลังม้าสายพันธุ์ต้นตระกูลของม้าเธอโรเบรด กล่าวโดยรวมได้ว่า พ่อพันธุ์ม้าสายเลือดทางตะวันออก ประมาณ 160 ม้า ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างม้าพันธ์ุเธอโรเบรด โดย มีสายเลือดของม้าพ่อพันธุ๋ Arabian ร้อยละ 50  ที่เหลือเป็นสายเลือดม้าพ่อพันธุ์ Turkoman และ Barb
     
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2020, 03:07:29 am โดย C.Yun Fat »
@ "... บุคคลทำกรรมใดไว้ เขาย่อมได้รับวิบากนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ฯ..." @ :D :D :D

ต่อ  ตอนที่ 3


@@@ ลักษณะเด่นของม้าพันธุ์เธอโรเบรด (Thoroughbred)

@@@@@ ม้าเธอโรเบรดส่วนมากจะมีหัวที่บอบบาง ตาใหญ่ แสดงออกถึงความรู้สึก ไหล่ยาว และลาดลงชัดเจน กระดูกขาบอบบาง (fine) กีบเล็ก ผิวหนังบาง รูปร่างเพรียว หน้าอกกว้าง ช่วงหลังสั้น กระดูกขาที่สั้นช่วยให้การก้าวยาวและทำได้ง่าย เป็นม้าที่ตื่นตัวตลอด และมีความมุ่งมั่นสูง เมื่อม้าเติบโตเต็มที่จะมีความสูงโดยเฉลี่ย 163 ซม. (16 แฮนด์) น้ำหนักตัวประมาณ 450 Kg (1,000 ปอนด์) ม้าเธอโรเบรดจะมีสี น้ำตาลแดง (Bay) น้ำตาลแก่ (Chestnut) น้ำตาล ดำ และ เทา มีความเป็นเลิศทางด้านความเร็วและแข็งแกร่ง ซึ่งเกิดจากการรวมและปรับปรุงข้อดีจากม้าหลายสายสายพันธุ์ (breeds of horses) บางครั้งคำว่า "เธอโรเบรด" (Thoroughbred) ถูกใช้ผิดๆ ว่าหลายถึง "ม้าสายเลือดแท้" (purebred) ที่ถูกต้อง คือ ม้าสายพันธุ์เฉพาะเจาะจงบันทึกไว้ใน General Stud Book of the English Jockey Club ซึ่งจัดตั้งในปี พ.ศ. 2293 หรือในหนังสือทะเบียนประวัติ (Stud Book) ของสโมสรคล้ายกันในประเทศอื่นๆ

@@ ม้าที่พ่อแม่เป็นพันธุ์เธอโรเบรดเท่านั้นจึงจะเรียก "เธอโรเบรดแท้" (Grade Thoroughbred) ส่วนม้าเธอโรเบรดที่เกาะอังกฤษ (Great Britain) เรียกว่า "เธอโรเบรดเลือดครึ่ง" (Half-Bred)  ม้าเธอโรเบรดแท้อาจฝึกฝนใช้เป็นม้าพราน ม้าโปโล ม้าสายพันธุ์ (stock horse) ม้าเพื่อขี่ (riding horse)
   /  ยังมีต่อ
@ "... บุคคลทำกรรมใดไว้ เขาย่อมได้รับวิบากนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ฯ..." @