ม้าแข่งแห่งความรัก 2020

🔵เตรียมความพร้อมตามมาตรการ ศบค. บริเวณชั้น "สโมสรราชกรีฑาฯ"(อ่าน 3989 ครั้ง)
มาตรการ ศบค. เข้มข้นทุกจุดให้บริการของสนามม้าจริงครับ
ผมไปลอกมาให้อ่าน. ไม่อยากอ่านก็ดูภาพด้านล่างครับ


เนื่องจากตัวอาคารสโมสรคลับเฮ้าส์เก่าและทรุดโทรมมาก และเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน  จึงปิดอาคาร ห้ามเข้าในพื้นที่เด็ดขาดฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ในวันแข่งม้าสนามฯ อนุญาตให้ใช้พื้นที่ห้องวินนิ่งโพสท์, ห้องคอมมิตตีบ๊อกซ์ เท่านั้น

เงื่อนไข:

๑) งดขายบัตรเข้าชั้นสโมสร

๒) ในพื้นที่ห้องวินนิ่งโพสท์, ห้องคอมมิตตีบ๊อกซ์ อนุญาตเฉพาะ
      -สมาชิกสามัญ
      -ผู้ถือบัตรเจ้าของคอกม้าแข่ง-ผู้แทนคอก
      -เจ้าของม้า เท่านั้น
ห้ามมีผู้ติดตามเด็ดขาด เพื่อลดความแออัด ตามมาตรการ ศบค.  ยกเว้น กรรมการอำนวยการฯ กรรมการควบคุมการแข่งขัน

๓) หากตรวจพบผู้เข้าชมการแข่งม้า ผู้ร่วมกิจกรรม มีอาการไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ห้ามเข้าสนามฯ เด็ดขาด

๔) ต้องลงทะเบียนเข้า-ออกสนามม้าโดยใช้แอพ ?ไทยชนะ? หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

๕) ห้องวินนิ่งโพสท์, ห้องคอมมิตตีบ๊อกซ์จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่เกิน ๑๕๐ คน

๖) ให้ใช้ลิฟท์ด้านหน้าเพื่อ ขึ้น-ลง เท่านั้น

๗) เมื่อครบจำนวนผู้ใช้บริการแล้ว จะปิดประตูทางเข้าเพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ

๘) อาจพกแอลกอฮอล์เจล สเปรย์ สำหรับทำความสะอาดมือเพื่อลดความเสี่ยงฯ

๙) ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามฯ

๑๐) ผู้ชมทุกคนต้องให้ความร่วมมือปฎิบัติตามมาตรการ ศบค.อย่างเคร่งครัด

Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQo
ว๊าย!!!ทำไงจะมีบัตรละ555ถ้าไม่กำหนดให้ซื้อบัตรได้1ใบต่อคนก็คงมีบัตรผีแน่เลย ช่วงแรกคนคงเยอะ
หมดอนาคตแน่   ถ้าแกดึง
ความฝันสีจางๆ ชงมาอีกแล้ว.ทั้งหมดทั้งปวงที่กำหนดมา ข้อถามข้อเดวจริงๆ  มีร้านขายน้ำ ขายเบียร์ไหมท่าน หรือห้ามขาย จะได้จัดเตรียมกันไปเอง ไม่ไหวเชียร์มาดึงคอมันแห้ง555ปัญหาใหญ่เลย ...น้ำกะเครื่องดื่ม ศบค.ไม่ผ่อนปรนเลย  เห็นว่าสนามทำเรื่องเข้าไปแล้ว รอเขามาตรวจครับ
Line ของ siamhorse แอดมาครับ @siamhorse
หรือกด => https://lin.ee/h8StBQo
ความฝันสีจางๆ ชงมาอีกแล้ว.
เห็นโพสแล้วจิตใจห่อเหี่ยว.